Høyre mobiliserer mot strengere boliglånskrav

Finansminister Siv Jensen (Frp) har ikke bestemt seg. Men det har finanstopper i regjeringspartiet Høyre: De omstridte forslagene til strengere boliglånskrav må forkastes, krever de.

Frode Hansen
  • Karl Wig
Publisert:

– Vi er imot alle de foreslåtte innstrammingene, sier Mudassar Kapur (H).

– Nå som boligmarkedet er i god balanse, bør vi ikke prøve å løse et problem som ikke finnes, sier Aleksander Stokkebø (H).

De to Høyre-politikerne sitter begge i finanskomiteen på Stortinget, og advarer nå mot å gi Finanstilsynet gjennomslag for strengere boliglånskrav i Norge.

Bakteppet er at tilsynet mener dagens boliglånsforskrift ikke godt nok klarer å stagge nordmenns gjeld, som de mener er faretruende høy.

Jensen vurderer omstridte råd

Finanstilsynet har derfor gitt en klar anbefaling til finansminister Siv Jensen (Frp) om å stramme grepet fra nyttår – i hovedsak på to måter:

  • Senke grensen for maksimalt låneopptak i bankene fra 5 ganger inntekten til 4,5 ganger inntekten.
  • Og kraftig begrense bankenes mulighet til å gi unntak fra forskriftens hovedkrav – fra maksimalt 10 prosent av alle utlån i dag, til kun 5 prosent.

Det er bred enighet om at innstrammingene vil føre til flere avslag på søknader om boliglån, og gjøre lånebeløpene lavere – noe som også er hensikten.

Motstanden er nesten like bred. Regjeringen har nettopp avsluttet en høringsrunde hvor de aller fleste bransjeaktører, inkludert begge de store meglerorganisasjonene, advarte mot innstrammingene.

STRAMMER HUN TIL? Finansminister Siv Jensen (FrP) har ikke selv røpet hva hun synes om boligforslagene, som nå er under vurdering i hennes departement.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil ramme unge

Nå øker presset på Siv Jensen om å gå imot tilsynsanbefalingene, med klar motstand også i regjeringens største parti.

– Vi advarer fordi dette særlig vil ramme unge mennesker i etableringsfasen. Men også fordi timingen er helt feil: Dagens forskrift har faktisk virket veldig bra, og det er ikke behov for å stramme den til mer, sier Kapur.

– Har dere med dere mange i partiet på dette?

– Ja, hele finansfraksjonen i Høyre står samlet her. Vi mener dagens boliglånsforskrift skal bestå, uten innstramminger.

Partikollega Stokkebø sier han har vanskeligheter med å forstå at Finanstilsynet vil stramme grepet akkurat nå:

– Boligmarkedet er jo sunnere enn på lenge. Og vi må huske på at regjeringen nylig har strammet inn på utlån på andre måter, via det nye gjeldsregisteret og strengere forbrukslån-regulering. Vi ser at gjeldsveksten i husholdningene nå avtar.

Les også

Norges Bank går ut mot Finanstilsynets boligforslag

Må beslutte før nyttårsaften

– Men Finanstilsynet sier nordmenns gjeld likevel er risikabelt høy: Er det ikke da fornuftig å senke grensene for hvor mye folk kan låne?

– Jo, men dette er allerede gjort, og flere av dagens innstramminger er fortsatt ganske ferske. Vi må gi disse tid til å virke. Strammer du til ytterligere nå, blir det unødvendig vanskelig å komme inn på boligmarkedet.

– Tilsynet mener dagens regler ikke er strenge nok?

– Der er Norges Bank og mange andre aktører helt uenige, og innsigelsene er godt faglig begrunnet. Ytterligere innstramminger er ikke hensiktsmessige.

En endelig beslutning ligger nå på bordet til Finansdepartementet. Den beslutningen må tas en gang før nyttårsaften, når dagens boliglånsforskrift formelt utløper.

Finansminister Siv Jensen har vært ordknapp om vurderingsarbeidet som nå pågår, men har lovet å se på «alle relevante innspill» før en endelig beslutning fattes.

– Engasjementet rundt Finanstilsynets forslag til boliglånsforskrift er stort. Vi er en regjering som er opptatt av å lytte til folk, organisasjoner og bedrifter, sa Jensen i september.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Boliglån
  2. Aleksander Stokkebø
  3. Mudassar Kapur
  4. Finanstilsynet
  5. Siv Jensen
  6. Gjeld
  7. Boliglånsforskriften

Flere artikler