Jobbpress i Espresso House

Arbeidstilsynet fant flere lovbrudd hos Espresso House

Arbeidstilsynet avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven på besøkene i Espresso House.

Heiko Junge / NTB scanpix
 • David Bach
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Espresso House satt onsdag i møte med Arbeidstilsynet om den siste tidens medieoppslag om arbeidsforholdene i kaffekjeden.

Arbeidstilsynet gjør tilsyn i overnatting- og serveringsnæringen, og har gjennomført totalt 26 tilsyn i ulike avdelinger ved Espresso House siden 2013 og frem til i dag, skriver de i en e-post til E24.

Under disse tilsynene oppgir Arbeidstilsynet at de blant annet har gitt pålegg knyttet til:

 • Arbeidsavtaler.
 • Risikovurdering, tiltak og plan, deriblant risikovurdering av alenearbeid.
 • Pålegg om verneombud og opplæring.
 • Tilknytning til bedriftshelsetjeneste.
Les også

Espresso House-bråket: Ansatt svarte aldri ærlig på medarbeiderundersøkelse i frykt for å bli avslørt

Avdekket brudd

E24 har fått innsyn i flere av tilsynsrapportene fra Arbeidstilsynet, som blant annet har vært på uanmeldt besøk ved Espresso House-kafeen i Parkveien i Oslo.

Der gikk Arbeidstilsynet gjennom timelistene, og fant det de omtaler som brudd på reglene om ukentlig hvile. De gjennomgikk også arbeidsavtalene, og fant at det manglet opplysninger om størrelsen på overtidstillegg.

I tre av 11 avtaler opplyses det at «overtid må påregnes».

«De fleste ansatte i virksomheten er unge arbeidstakere og fra en slik generell henvisning er det vanskelig å forstå størrelsen på overtidstillegget», heter det i rapporten.

I en tilsynsrapport fra kafeen i Bogstadveien, datert 6. september i år, varsler tilsynet Espresso House om at de vurderer å gi pålegg til virksomheten.

Her påpeker tilsynet at det ikke opplyses om overtidsbetaling i arbeidsavtalene, noe de kaller et brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet skriver i begge rapportene at de har påpekt dette ved tidligere tilsyn ved Espresso House, og gir frist til 31. oktober med å dokumentere at pålegget er oppfylt.

Under minstelønn

Under et tilsyn ved en kafé i Trondheim avdekket Arbeidstilsynet i vår at den utbetalte timelønnen, ifølge timelistene, lå under de allmenngjorte minstelønnssatsene, og ga virksomheten pålegg om å heve lønnen, viser en rapport E24 har fått innsyn i.

Arbeidstilsynet vedtok pålegg i dette tilfellet, og fastslo at det var brudd på lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

Espresso House har i etterkant utbedret forholdet, bekrefter Arbeidstilsynet.

De fant også ut at tillegg for overtid ikke var påført arbeidsavtalene, og skriver at det er brudd på arbeidsmiljøloven. Det samme fant tilsynet ved en kafé på Kvadrat kjøpesenter i Sandnes.

Var ikke kjent med verneombud

I Parkveien ble Arbeidstilsynet i tillegg gjort klar over at ansatte ikke var kjent med hvem som var verneombud i virksomheten.

«Enkelte mente at det er en person fra hovedkontoret. Det ble gitt uttrykk for at verneombudet ikke er lett tilgjengelig», skriver Arbeidstilsynet i rapporten, og fastslår at det er brudd på arbeidsmiljøloven.

Tilsynet ba også om å få se dokumentasjon på kafeens HMS-arbeid, og skriver at de mottok et blankt skjema. «På bakgrunn av det legger vi til grunn at den ikke er en reell eksisterende plan».

Tilsynet slår fast at også det er et brudd på arbeidsmiljøloven, og ber om oversikt over gjennomførte tiltak innen 31. oktober.

TILBAKEVISER: Administrerende direktør Torodd Gøystdal i Espresso House mener Arbeidstilsynets funn ikke er korrekte.

David Bach

Tilbakevises av Espresso House

Administrerende direktør Torodd Gøystdal i Espresso House har blitt forelagt funnene fra rapportene til Arbeidstilsynet, og har svart på dem punktvis. Avviket om manglende kjennskap til verneombud er det eneste han vedkjenner.

– Dette er korrekt. Tilsynet fant sted 2. juli 2019. Ved besøket var det en i opplæring på jobb som dessverre ikke [hadde] fått gjort seg kjent med hvem som er verneombud, skriver han i en e-post.

Gøystdal mener for øvrig at det ikke er korrekt at Arbeidstilsynets har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, og sier Espresso House vil dokumentere at avvikene aldri fant sted.

«Espresso House har i to mailer 22.10.2019 sendt over svar og dokumentasjon til E24. Svarene vi har gitt gjelder fem avvik i tilsynssaker i løpet av 2019 der Arbeidstilsynet ikke har konkludert. Arbeidstilsynet har alltid en saksgang der man i etterkant av tilsyn oversender dokumentasjon. Det har Espresso House gjort. Vi har og avtalt et møte med Arbeidstilsynet i uke 43. Vi opplever at E24 ønsker å forskuttere Arbeidstilsynets konklusjoner der Arbeidstilsynet selv ikke har fått anledning til å konkludere. Vi mener det er viktig at vi ikke foretar saksbehandling i mediene, men at dette følger normal saksgang», skriver Gøystdal i en e-post til E24.

Han påpeker samtidig at jurister i Virke har vurdert hvorvidt opplysninger om overtidstillegg må inn som eget punkt i arbeidsavtalen, og kommet til at det ikke er opplagt eller rettslig avklart.

Les også

Et brutalt arbeidsliv kan gi rask vekst og korte penger. Men neppe varig suksess

Fellesforbundet følger med

Leder Merethe Solberg i Fellesforbundets avdeling 10, som organiserer alle ansatte innen blant annet servering, sier til E24 at de har fulgt spesielt med på Espresso House siden i sommer.

– Jeg møtte en ansatt derfra nylig, som sier at de ikke engang har hatt allmenngjort minstelønnssats. Det har de nå fått etterbetalt, muligens på grunn av artiklene fra Sverige. Vi fikk også vite at de har 16-åringer som står alene i kassen. De jobber veldig lange skift og har høy turnover, sier Solberg.

– Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, sier hun.

Leder Merethe Solberg i Fellesforbundet avdeling 10

Fellesforbundet

Hun forteller videre at ledelsen i Espresso House ikke har vært samarbeidsvillige.

– Fellesforbundet vet at de ikke øker allmenngjort minstelønnssats når satsene øker. Vi vet at unge arbeidstakere utnyttes på det groveste. Dette er ungdom som ofte har sitt første møte med arbeidslivet. Det er ganske tøft for dem.

– Kastet informasjon i søpla

Solberg hevder de ansatte i tillegg har blitt instruert til ikke å knytte seg til forbundet.

– De har fått streng beskjed om ikke å snakke med Fellesforbundet. Ansatte har sagt at de kaster informasjon fra Fellesforbundet rett i søpla.

Ved ett tilfelle plukket den ansatte deretter opp informasjonen fra søppelkassen, har vedkommende fortalt Solberg.

– Den var jeg der personlig og leverte, sier hun.

Solberg har også fått høre historier om ansatte som tvinges til å være på jobb enten de er syke eller ikke.

– Jeg forsto den ansatte som at det var mye overtid, mye alenearbeid og belastende arbeidstider.

Sliter med bemanningen

– Ansatte sier til meg at de aldri har nok ansatte på jobb. De jobber alene fra 6 om morgenen til 16 på ettermiddagen, når utgangspunktet er at de skulle vært tre.

Sliter de med bemanningen blir de ofte flyttet rundt på for å dekke opp behov, hevder Solberg videre.

– Jeg spurte om de får pauser, noe de får hvis de er nok folk på jobb, men det er det nesten aldri.

– Ansatte bekrefter at de sletter overtidstimer, og at de har funnet et system som gjør at det ikke varsles når det slettes. Lederne skylder da på en feil i systemet, sier hun.

Gøystdal avviser

Administrerende direktør Torodd Gøystdal avviser Solbergs påstander.

«Slik vi forstår Merethe Solberg har hun basert sin vurdering av Espresso House på en samtale med en ut av over 800 medarbeidere. Vi har invitert Fellesforbundet sammen med vår arbeidsgiverorganisasjon VIRKE til et møte. Vi kontaktet Fellesforbundet allerede i forrige uke og inviterte til et møte sammen med VIRKE og kjenner oss ikke igjen i påstanden om at vi ikke er samarbeidsvillige. Vi har ansatte som er organisert i Fellesforbundet og vi ønsker selvsagt en god dialog med forbundet. Fagforbundet vil få samme fakta og innsyn som Arbeidstilsynet vil få. Vi er lei oss for at vi har enkelte tidligere og nåværende medarbeidere som ikke har opplevd dette som et godt sted å jobbe og vi tar dette svært alvorlig. Vi vil understreke at Solberg har konkrete fakta feil i sine påstander som enkelt lar seg dokumentere», skriver Gøystdal.

Videre skriver han at Espresso House tvert imot har betalt allmenngjort minstelønnssats siden den ble innført, og at Arbeidstilsynet bekrefter dette. Han avviser at ansatte har blitt instruert til å knytte seg til forbundet, og påpeker at pauser skal bemannes inn i vaktplanen.

«Vårt timeregistreringssystem er transparent. Hvis man som medarbeider ikke får utbetalt de timer man jobber skal man kontakte nærmeste leder eller HR-avdeling», skriver Gøystdal.

Her kan du lese mer om

 1. Jobbpress i Espresso House
 2. Espresso House
 3. Fellesforbundet
 4. Arbeidstilsynet
 5. Arbeidsliv
 6. Arbeidsmiljø
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Arbeidstilsynet gir Espresso House tre måneder på å rydde opp

 2. Hastemøte i Arbeidstilsynet om Espresso House-presset

 3. Espresso House Norge-sjefen etter avsløringer: Overrasket over det som skjer i Sverige

 4. Annonsørinnhold

 5. Espresso House-bråket: Ansatt svarte aldri ærlig på medarbeiderundersøkelse i frykt for å bli avslørt

 6. Tidligere ansatte i Espresso House Norge forteller: – Dette er rovdrift på unge mennesker