Utvider kompensasjonsordningen for kultursektoren

Regjeringen justerer på kompensasjonsordninger for kultur-, idrett og mediesektoren for å inkludere flere.

 • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Regjeringen har blitt enig om å utvide kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren. I tillegg justeres ordningen for idrett og frivillighet, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

Det kommer frem i en melding fra kulturdepartementet.

Ordningen for kultursektoren vil nå inkludere flere som opplever på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer, og inkluderer også underleverandører:

 • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
 • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
 • Artister, management, booking og filmdistributører

For frivillighets- og idrettssektoren justeres ordningen slik at den kompenserer for flere typer inntekter og flere typer arrangementer.

For mediene justeres kravet om et omsetningsfall på 20 prosent for å tilgang på kompensasjon.

– Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen. Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en uttalelse.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Kulturdepartementet
 3. Kultur
 4. Coronaviruset
 5. Idrett
 6. Medier

Flere artikler

 1. Regjeringen setter av 900 mill. til kultursektoren

 2. Kulturminister Abid Raja: Forlenger støtteordningene til kultursektoren ut året

 3. Mediene får krisepakke på 300 millioner kroner

 4. Dette er de nye økonomiske krisegrepene

 5. Regjeringen forlenger krisestøtte for næringslivet ut januar