«Oljeskatt» på oppdrett

Forskningsdebatten: – Uavhengigheten kan komme under press

Sammenblandingen mellom næring og forskning i saken om grunnrenteskatt på laks har satt søkelys på etiske retningslinjer. Men det er forskningsinstitusjonen selv som passer på at reglene overholdes.

 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Debatten om «ekstraskatt» på lakseoppdrett har blusset opp igjen etter at et regjeringsoppnevnt utvalg forrige uke anbefalte en slik løsning, i strid med det politiske flertallet.

Den etter hvert svært lønnsomme sjømatindustrien har ført en omfattende lobbykamp mot skatteøkning, og flere forskere har involvert seg. Noen av disse har vært sponset av industrien for å spre sine konklusjoner i mediene, uten å opplyse om det.

Det er det flere som reagerer på, og SVs Torgeir Knag Fylkesnes uttalte torsdag at det er et klart brudd på de forskningsetiske retningslinjene.

Les på E24+

Norges «ukjente» oppdrettsrikinger

Mange saker om interessekonflikter

Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), forteller at veldig mange saker i NENT handler om nettopp interessekonflikter.

– Det er økt samarbeid mellom industri og akademia, og økt fokus på brukermedvirkning, som kan gjøre at normene om uavhengighet og åpenhet kommer under press, fordi mange ulike interesser er involvert i forskningen, sier hun til E24.

Hun understreker at åpenhet om rolle og tilknytninger er sentralt, også når det gjelder forskningsformidling i mediene. Spesielt gjelder det forskning som er preget av interessekonflikter, der det er mange som kan ha interesse av å trekke konklusjonene i tvil.

Hun tilføyer at mediene også har et ansvar her.

– Forskere flest er godt kjent med viktigheten av å verne om slike normer, men det er en utfordring at også andre aktører, slik som de som bestiller forskningen, er med på formidlingen av den, og tar den i bruk, ikke er like godt kjent med disse, sier hun.

Ingierd forklarer at NENT nå bare er et rådgivende organ, og at det er forskningsinstitusjonene som selv skal behandle sakene.

Les også

Sammenblandingen mellom laksenæring og forskning: – Det er cowboy-tilstander

Skal passe på seg selv

Ifølge forskningsetikkloven fra 2017 skal forskningsinstitusjonene ta ansvaret for å påse at retningslinjene overholdes i egne utvalg.

Troels Jacobsen er sekretær i det forskningsetiske utvalget ved Universitetet i Stavanger, der de aktuelle professorene som uttalte seg om lakseskatten jobber.

Han mener utvalget fungerer svært effektivt, men har foreløpig ikke hatt saker knyttet til interessekonflikter eller manglende åpenhet rundt finansiering.

– For at vi skal behandle en sak, så må noen internt på Universitetet anmelde det. Ledelsen kan også be oss om å få belyst saker av stor prinsipiell betydning, men vi tar ikke opp saker på eget initiativ, presiserer han overfor E24.

Han legger til at selv om økende privat finansiering av offentlig forskning er fint og viktig, vil det være økende fare for interessekonflikter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. «Oljeskatt» på oppdrett
 2. Forskning
 3. Oppdrettsnæring
 4. Laks
 5. skatt
 6. Torgeir Knag Fylkesnes
 7. Etikk

Flere artikler

 1. Sammenblandingen mellom laksenæring og forskning: – Det er cowboy-tilstander

 2. Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere

 3. Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

 4. Betalt innhold

  Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

 5. E24 felt i PFU