Ukulturen i XXL

XXL sa opp sin eneste tariffavtale – fortalte ansatte at LO ville «ta oss»

Internmelding viser hvordan XXL jobbet for å få ansatte til å stille seg bak avviklingen av sportskjedens eneste tariffavtale.

Illustrasjonsfoto av en XXL-butikkfasade.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert:

I meldingen fikk ansatte beskjed om at LOs forbund hadde villedet dem med «løgn», i et påstått forsøk på å «skape usikkerhet» og «ta oss».

Avsenderen var ledelsen, som hadde startet en prosess for å avvikle sportskjedens eneste tariffavtale. E24 har fått tilgang på meldingen, som viser hvordan ansatte ble forsøkt påvirket til å støtte beslutningen.

– Jeg synes det var en ufin retorikk, sier XXL-tillitsvalgt Lars Jakob Furunes om meldingen.

– Den skaper et fiendebilde av fagbevegelsen som rett og slett ikke stemmer, sier han.

– Her har vi å gjøre med et selskap som aktivt motarbeider organisering, og avvikler kollektive avtaler til ansattes disfavør, sier fagforeningsleder Trine Lise Sundnes i LO Handel og Kontor.

XXL avviser påstandene.

– Det er selvsagt er full organisasjonsfrihet i XXL, skriver kjededirektør Anders Kjellén i en e-post, men vedgår at de kunne «formulert oss noe annerledes» i internmeldingen.

Les også

XXL-ansatte i undertøyet straffet med isvann på «Krigsskolen»

«Det de sa var løgn»

Det var i 2015 at XXLs varehus på Lade i Trondheim inngikk en tariffavtale med LO-forbundet Handel & Kontor (HK) – den hittil eneste tariffavtalen sportskjeden har hatt.

I fjor satte ledelsen i gang en prosess for å avvikle avtalen. Det førte til at LO-forbundet inviterte de ansatte til et informasjonsmøte om fordelene av å forbli organiserte.

Etter møtet sendte driftssjefen ved varehuset ut en internmelding til alle ansatte, hvor han går til angrep på LO-forbundet – og oppfordrer ansatte til å se bort ifra informasjon de fikk i møtet.

«Jeg opplever at HK hele tiden villeder, holder tilbake informasjon og vrir seg unna spørsmål», står det i meldingen, som ble publisert på Facebook Workplace.

«De endret forklaring underveis når det viste seg at dere visste at det de sa var løgn, men prøvde desperat å vri seg unna det også», hevdes det videre.

Driftssjefen ber «det enorme flertallet» av ansatte om å stille seg bak oppsigelsen av tariffavtalen til fordel for ledelsens alternative tilbud – som han lover vil «gi alle høyere lønn».

Les også

XXL-ansatte ble nektet lønn for jobbing på 1. mai

LO-topp: – Svært uvanlig

Tariffavtalen er nå avviklet.

– Jeg synes jo det er synd, sier Furunes.

Som XXL-tillitsvalgt jobbet han nettopp for å få denne tariffavtalen på plass ved varehuset.

– En slik avtale gir ansatte viktig medbestemmelsesrett, i tillegg til utvidede rettigheter som nå er forsvunnet, sier Furunes.

XXL sier til E24 at ledelsen tok initiativ til å si opp avtalen som følge av at «et stort flertall av de ansatte ønsket det».

Men Sundnes ved Handel & Kontor reagerer på metodene XXL-ledelsen brukte for å få flertallet med seg.

– Det er svært uvanlig at bedrifter bruker så mye krefter og energi på å avvikle en tariffavtale, og ekstra uvanlig å gjøre det på denne måten, sier Sundnes til E24.

– Jeg synes nok at virksomheter av denne størrelsen burde holdt seg for gode for denne typen metoder.

– Hva slags metoder er det?

– Det de i realiteten har gjort, er jo å kuppe tariffavtalen ved å lokke ansatte med bedre individuelle lønnsbetingelser enn i tariffavtalen, og med det forhindre organisering, sier Sundnes.

Les også

XXL kjøper krisehjelp fra PR-byrå etter avsløringer

XXL: – Kunne formulert oss noe annerledes

XXLs kjededirektør Anders Kjellén er forelagt LO-toppens påstander, og avviser dem.

– Vi stiller oss helhjertet bak et organisert og velfungerende arbeidsliv, skriver han til E24.

Han bekrefter at ansatte ble tilbudt bedre betingelser enn de hadde i tariffavtalen, men avviser at dette var ledelsens fremstøt for å motarbeide organisering. Det var tvert imot de ansatte som først tok initiativ til å avvikle tariffavtalen fordi de var «misfornøyde», fremholder Kjellén.

– Vi var tydelige på at de ansatte står fritt til å velge, skriver han, men legger til at «alle ansatte i XXLs butikker tjener bedre, har kortere arbeidstid og gode bonusordninger sammenlignet med tariffavtale».

På spørsmål om hvorvidt XXL i dag står inne for internmeldingen, svarer Kjellén at karakteristikkene var et utslag av lengre tids uenighet med LO-forbundet om «faktagrunnlag og fremgangsmåte».

– I perioder var temperaturen høy og alle parter var frustrerte over en fastlåst situasjon, og Workplace-posten som E24 har fått tilgang på må sees i lys av dette. Den er ikke skrevet som en generell betraktning, men belyser to enkelthendelser i ett av fellesmøtene. Sett i ettertid kunne vi nok med fordel ha formulert oss noe annerledes.

LO-forbundslederen er forelagt internmeldingen med påstandene XXL retter mot dem.

– Driftssjefen kaller dere løgnere?

– Det lever jeg godt med. De prøver å diskreditere LO og avtalene som er forhandlet frem gjennom vel over 100 år, svarer Sundnes.

– Vi har brukt mye tid på å få XXL til å forstå tariffavtalestrukturer. De vet godt at det er fullt mulig å inngå en tariffavtale med bedre betingelser enn gulvet i en slik avtale. Men det vil de ikke ha.

Driftssjefen vil ikke kommentere saken, men henviser til kjededirektør Anders Kjellén.

Les på E24+

Børskommentar: XXL-emisjonen måtte komme, men er det nok?

Les på E24+

Børskommentar: Det er sjelden smart å lure kundene sine

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Ukulturen i XXL
  2. XXL
  3. Arbeidsliv
  4. LO
  5. Sportsbransjen

Flere artikler