Farstad Shipping med milliardnedskrivning

Selskapet er midt i en omstillingsprosess, hvor de ansatte venter på konklusjon i slutten av februar. Tirsdag vedtok styret ytterligere nedskrivninger.

USIKKERT MARKED: Supplyskip fra Farstad Shipping i opplag i Ålesund.
Publisert:

Styret i Farstad Shipping har besluttet å foreta nedskrivninger av skip og andre anleggsmidler i regnskapet for fjerde kvartal 2015 med til sammen 1.094 millioner, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Samlet for 2015 vil anleggsmidler bli nedskrevet med 1,279 milliarder.

Bakgrunnen for nedskrivningene er utviklingen i meglernes verdianslag av flåten, markedsutsiktene og usikkerhet knyttet til skipenes fremtidige inntjening.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip, samt ét Subsea-skip under bygging.

Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, og har ca. 2.200 ansatte. I underkant av 2000 av disse jobber om bord på båtene.

Det er knalltøffe tider i shipping om dagen.

Det iskalde markedsforholdene har gjort at Farstad Shipping-aksjen har falt over 61 prosent de siste 12 månedene.

Tirsdag er aksjen ned 6,9 prosent.

Få siste nytt om norske selskaper i E24s aksjelive.

Usikkert når markedet vil komme seg

Finansdirektør i Farstad Shipping, Torstein L. Stavseng sier til E24 at utsiktene for selskapet fremover er på linje med det man ellers ser i offshoreindustrien.

– Den lave oljeprisen preger investeringskuttene, og det er usikkerhet rundt når dette markedet vil komme seg igjen, sier finansdirektør Torstein L. Stavseng til E24.

Finansdirektøren ønsker ikke å spekulere i om Farstad må foreta ytterligere nedskrivninger i 2016.

I slutten av januar varslet selskapet at de vil gå inn i en omstillingsprosess, der konklusjonen ble varslet i slutten av februar.
På spørsmål fra E24 om status i dette arbeidet nå, svarer Stavseng at status er i henhold til det som ble sagt den gang.
– Dere er altså i rute?
– Ja, det vil jeg si vi er.

Flere skip i opplag

I oktober i fjor varslet Farstad Shipping at de ville legge fem skip i opplag som følge av et stadig svakere offshoremarked.

At skipene legges i opplag, betyr at de tas ut av drift. Da har ikke mannskapet lenger enn jobb å gå til, og som følge av kuttene i oktober, ble 100 ansatte permittert.

– Å legge skip i bøya og sende våre folk hjem er et smertelig tiltak, ikke minst for våre ansatte som blir personlig berørt av tiltakene. Selv om det ser mørkt ut, vet vi at det vil bedre tider, uttalte administrerende direktør Karl-Johan Bakken den gang.

Krevende situasjon

Det er ikke bare for Farstad Shipping at situasjonen er krevende.

Norske rederier har verdens nest største offshoreflåte i verden, ifølge Norges Rederiforbund.
Etter nedgangstidene i oljebransjen slo inn, har norske rederier opplevd svake tider.

Over 100 norskeide offshoreskip ligger i opplag, ifølge Maritime.no. Antallet skal være doblet på fire måneder, ifølge nettavisen.

Shippinganalytiker i Danske Bank, Iver Christian Båtvik, uttalte til E24 tidligere i år at den estimerte verdien på skip i opplag er på rundt 26 milliarder kroner, hvis man legger 2015-priser til grunn.

Han beskrev situasjonen i bransjen som svært krevende.

– De aller fleste aktørene er nødt til å søke utsettelse for rentebetalinger samt skyve avdrag på bank- og obligasjonsgjeld ut i tid, sa han.

Farstad Shipping har foreløpig ikke besvart E24s intervjuforespørsler.

Publisert: