Posten-konkurrent om 350-kronersregelen: – Posten er redde

Sjefen i logistikkoperatøren Helthjem tror konkurransesituasjonen for levering av pakker blir bedre om 350-kronersgrensen forsvinner. 

POSTEN VENTER PAKKEKAOS: Posten advarer mot å fjerne 350-kronersregelen brått fra 1. januar 2019.
Publisert: Publisert:

– Det blir mer konkurranse på pakkelevering om Posten konkurrerer uten 350-kronersregelen, sier daglig leder Anders Angen i logistikkselskapet Helthjem til E24.

Det er ikke ofte representanter fra næringslivet tar til orde for at politikerne skal sørge for mer toll og moms, men samtlige organisasjoner som representerer næringslivet mener at 350-kronersgrensen ved bestilling av varer fra utlandet må vekk.

Aktørene mener grensen fortrenger norske arbeidsplasser og avgiftskroner til statskassen.

Posten, som behandler en stor andel av forsendelsene fra utlandet, mener derimot at det vil bli fullstendig pakkekaos om næringslivet får viljen sin og regjeringen vedtar å fjerne 350-kronersgrensen fra 1. januar 2019.

Vil ha sterkere konkurranse med Posten

Angen mener fordelene overgår ulempene.

– Vi gir bort konkurransekraft til utenlandske aktører gratis. Ja, vi vil få et sjokk med omstilling for aktørene som sender til Norge og kynisk utnytter dette, men det vil gi trygghet til forbrukerne om selskapene oppretter aksjeselskap i Norge og forholder seg til norske avgiftssatser, sier han.

Helt hjem leverer kun pakker for utenlandske aktører som har etablert norske nettbutikker, mens Posten leverer pakker fra utenlandske aktører. Dermed er det kun Posten og Postnord som tjener på økt pakkevolum til Norge med 350-kronersgrensen.

Angen regner med at aktører som Helthjem derfor vil tjene på toll og moms fra første krone.

– Det vil bli enklere å få tak i pakkene. Forbrukerne vil også tjene på det, fordi vi er den eneste aktøren som leverer alle dager i uken, sier Angen.

Posten anslår at 90 prosent av småpakkeleveringene fra utlandet til Norge forsvinner med 350-kronersgrensen. Angen mener Posten overdriver, og at det er snakk om en vesentlig lavere andel.

– Gitt at det er 90 prosent bortfall Posten tenker, er jeg ikke i tvil om at de er redde for hva som vil skje med netthandelen og deres pakkevolum, sier Angen.

Les også

Leveringsmygg vil utfordre Bring og PostNord – lastebileierforbundet skeptiske

– Vi er i full konkurranse

Posten har ikke tatt standpunkt til det politiske innholdet i forslaget om å fjerne 350-kronersgrensen, men peker på at konsekvensen er at Posten kan sitte igjen med hundretusenvis av pakker som kunder ikke vil hente når toll, merverdiavgift og fortollingsgebyr på 158 kroner legges på pakkeverdien.

ADVARER: Postens pressesjef John Eckhoff.

– Jeg har ingen kommentarer til Angens påstander. Poenget vårt er at vi advarer mot å fjerne regelen på et tidligere tidspunkt enn EU. Det må foreligge en fornuftig løsning. Norge har ingen selvstendig løsning for fortolling av lavverdivarene fra utlandet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Eckhoff mener situasjonen i dag er at Postnord, Posten og Helthjem konkurrerer på lik linje, og at Posten får hoveddelen av oppdragene med å levere småpakker fordi Posten har etablerte rutiner for fortolling og et leveringsnettverk i hele Norge.

– Vi er i full konkurranse på alle forretningsområder. Vi har ikke et ønske om å tjene penger på gebyrer som folk misliker. Vi vil tilby løsninger som folk ønsker. Vi gjør en jobb med fortolling, og tar betalt for den, sier han.

Ønsker EU-løsning fra 2021

– Kunne Posten etablert en billigere løsning enn fortollingsgebyr til 158 kroner?

– Vi jobber med flere tiltak for å møte fremtiden med forventninger om økt selvbetjening, automatisering, robotisering og annen ny teknologi, sier Eckhoff.

– Det er imidlertid først når det kommer på plass system og ordninger der netthandelsaktører i hele verden tar inn merverdiavgift ved kjøpstidspunktet og overfører til kjøpers land at kostnadene virkelig kan komme ned. EU jobber for å få slike systemer på plass til 2021, og vi mener det vil være fornuftig av Norge å ta i bruk EUs løsning.

I Sverige har Postnord lykkes med å få i stand en slik avtalen med amerikanske Wish, slik at Wish legger på merverdiavgift og toll på varene. Kinesiske Aliexpress har takket nei til en slik løsning, og Postnord har foreløpig ikke fått på plass flere avtaler, ifølge den svenske avisen DI Digital.

For ordens skyld: Schibsted har en eierandel i Helt Hjem på 66 prosent. E24 er 100 prosent eid av VG, som har Schibsted som hovedeier. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted.

Les også

– Håper salget stuper

Les også

Omkamp om avgiftsfritak for netthandel

Les også

Flertall for å skrote momsfritaket

Publisert: