NHO jekker opp oljeveksten

NHO venter vekst på 2,2 prosent i fastlandsøkonomien i år, noe høyere enn den ventet i høst. Oljeinvesteringene jekkes kraftig opp, og vestlandsbedriftene er mer positive.

FERSKE ANSLAG: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO legger tirsdag frem en rapport om økonomiske utsikter.
Publisert:

Det nye året har startet ganske godt, ifølge NHO.

Veksten i Norge er fortsatt ganske blodfattig, men økte oljepriser og høyere oljeinvesteringer kan bidra til å løfte veksten i år, tror organisasjonen.

Også økende vekst i utlandet bidrar til at NHO jekker opp anslaget sitt på veksten i fastlandsøkonomien her hjemme til 2,2 prosent i 2018, fra 2,1 prosent i et tilsvarende anslag i forrige rapport.

Til sammenligning anslår NHO at fastlandsøkonomien vokste med 1,8 prosent i fjor.

Det kom frem da sjeføkonom Øystein Dørum tirsdag la frem NHOs økonomiske utsikter for de neste årene, i den første av årets fire «Økonomisk overblikk»-rapporter.

NHO gjør en kraftig oppjustering av norske oljeinvesteringer, som skal øke med syv prosent i år, mens det i forrige rapport ble ventet en vekst på én prosent i år.

Løftet skyldes blant annet at Statistisk Sentralbyrå nylig kom med en ny telling som tok med en del utbyggingsplaner som ble levert i slutten av 2017, og derfor løftet sine anslag. Dette får også følger for NHOs anslag.

Les mer: SSB jekker opp oljeinvesteringene

Les også

Jekker opp oljeinvesteringene

Bedrifter venter bedre marked

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i NHO viser at 30 prosent av dem venter en bedre markedssituasjon i løpet av året, mens 11 prosent venter en forverring.

Veksten tiltar nå i utlandet, og NHO påpeker at produksjon og handel øker og at USA har vedtatt skattekutt som gir vekstimpulser.

Dette vil trolig løfte den globale veksten til 4 prosent i år, fra 3,75 prosent i fjor, ifølge NHO.

Det slår også over på den norske økonomien, som i stor grad påvirkes av handelen med utlandet.

Venter 18 prosent oljevekst

Noe av årsaken til at veksten i Norge skal ta seg opp er altså at oljebransjen er tilbake igjen, etter kraftige kostnadskutt og flere år med kutt i investeringene, tror NHO.

– Etter fire år med et samlet fall i oljeinvesteringene på over 30 prosent, regner vi nå med en økning på 18 prosent over de neste tre årene, skriver organisasjonen i rapporten.

Oljeinvesteringene skal opp med rundt syv prosent i 2018 og tilsvarende i 2019, før veksten avtar til rundt 3 prosent i 2020, anslår NHO.

I forrige rapport hadde organisasjonen bare lagt til grunn én prosent vekst i investeringene i år.

Bedringen i oljebransjen bidrar også at medlemsbedriftene på Vestlandet nå er mer positive, og mer i tråd med bedriftene i andre deler av landet, sier organisjonen.

Arbeidsledigheten i Norge skal falle fra 4 prosent i år til 3,7 prosent neste år og 3,6 prosent i 2020, tror NHO.

– En del motvind

Det er likevel ikke full gass i norsk økonomi, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen.

– Det er en del motvind som vil bremse veksten, sier Dørum.

Blant annet vil norske bedrifter ikke lenger få drahjelp fra en svært svak krone, spår NHO. I tillegg vil en ventet heving av styringsrenten redusere folks kjøpekraft og dempe låneiveren.

I tillegg vil regjeringens oljepengebruk trolig øke saktere enn den kraftige veksten i foregående år.

I 2019 tror NHO at veksten i fastlandsøkonomien holder seg på 2,2 prosent, mens organisasjonen hadde ventet vekst på 2,3 prosent i forrige rapport.

I 2020 skal veksten likevel noe opp igjen, til 2,4 prosent, ifølge NHOs spådommer.

Publisert:

Her kan du lese mer om