Utvalg vil fjerne formuesskatten

Kapitaltilgangsutvalget anbefaler blant annet å avvikle formuesskatten for å gi norske gründere og bedrifter bedre tilgang på kapital. – Gir oss flere gode argumenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Høyre. 

TILGANG PÅ PENGER: Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole og styreleder for Kavlifondet, har ledet kapitaltilgangsutvalget som lanserte den nye NOU-en «Kapital i omstillingens tid» torsdag.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert:,

– Vi tror at det norske kapitalmarkedet fungerer greit, men det er også ting som ikke fungerer i en tid med mange, raske endringer i norsk økonomi, sier Aksel Mjøs.

Han har ledet det såkalte kapitaltilgangsutvalget som torsdag overleverte NOU-en «Kapital i omstillingens tid» til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I rapporten anbefaler utvalget, som ble nedsatt som et ledd i oppfølgingen av Industrimeldingen, blant annet å avvikle formuesskatten for å gjøre kapitalmarkedet mer velfungerende.

– Fra et kapitaltilgangsperspektiv har vi landet på at det beste er å avvikle formuesskatten, sier Mjøs til E24.

– Det er mange argumenter for formuesskatt, blant annet at den kan bidra til effektiv formuesforvaltning, lette myndighetenes kontrolloppgaver og gjøre det mulig å skattlegge folk og ikke bare ting. I tillegg er det selvfølgelig en fordelingsmessig begrunnelse.

– Men formuesskatten kan også påvirke risikotagning, sparing, investeringer og likviditet negativt, sier Mjøs.

Norge mangler «enhjørninger»


Utvalget har først og fremst sett på prosjekter som er forventet å bli lønnsomme. Hovedkonklusjonen er at slike prosjekter stort sett får nok og rett finansiering.
Men det er få nye, større vekstselskaper i Norge, noe utvalget mener skyldes begrenset tilfang av risikobærende, kompetent kapital. For bedrifter med behov på størrelsesorden opp til 20 millioner kroner er kapitaltilgangen spesielt krevende.
– Enhjørningene vi ser i Sverige og andre land, ser vi ikke her, sier Mjøs.
Staten anbefales derfor blant annet å avvikle formuesskatten, opprette et nytt statlig venture fond-i-fond-mandat på 1 milliard kroner og legge bedre til rette for folkefinansiering, også kjent som crowdfunding.

Næringsministeren: – Gir oss flere gode argumenter

Næringsminister Røe Isaksen skal nå ta NOU-en ut på høring. Selv ser han flere forslag som kan bli til politikk, blant annet en avvikling av formuesskatten.

– Det at Mjøs-utvalget nå konkluderer med at formuesskatten er et hinder for kapitaltilgangen til lønnsomme prosjekter i Norge, gir oss flere gode argumenter for å avvikle formuesskatten på sikt, sier Isaksen til E24.

– Det er ikke topplederne i Statoil som er mest bekymret for formuesskatt, men blant annet familieeide bedrifter. Dette handler om å skape gode arbeidsplasser i Norge.

Les også

Skatteetaten skal ta skattesnyltere med nytt datasystem

Men Røe Isaksen avviser at formuesskatten vil avvikles i denne regjeringsperioden.

– Høyre har gått til valg på å redusere formuesskatten gradvis og fjerne den på sikt, men det blir ikke aktuelt å avvikle den helt de neste fire årene, sier Røe Isaksen.

I Jeløya-plattformen har regjeringen som mål å senke skattenivået og redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv til fem promille, samt øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten.

Virke foreslår strakstiltak

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen mener rapporten tydelig viser at det er lite privat egenkapital i Norge sammenlignet med for eksempel i Danmark og Sverige, og at Norge også har mye lavere investeringer i teknologiselskaper. Spesielt bekymret er hun for tilgangen på kapital i små og mellomstore bedrifter, det hun kaller «ryggraden i norsk næringsliv».

Les også

Meglersjef advarer mot nytt boliglån-krav: – Dette reagerer jeg kraftig på

– Små og mellomstore bedrifter i Norge har ikke tilstrekkelig med egenkapital til å omstille og utvikle seg, og tilgangen på lån fra bankene er fortsatt for stram, uttaler Madsen i en pressemelding.

Virke foreslår selv tre strakstiltak for å bedre situasjonen: å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, gjøre det enklere for bankene å gi små og mellomstore bedrifter tilgang på lån, samt tillate etableringen av såkalte crowdfundingselskaper.

Les også

Undersøkelse: Mange nordmenn får trøbbel ved rentehopp

Les også

Olsen sender 14 milliarder til Jensen

Les også

Skjebneuke for Thommessen etter tidenes byggesmell

Her kan du lese mer om