Småbrukarlaget mener tørken kan gi tap på 2–3 milliarder

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har beregnet at bøndene kan tape mellom 2 og 3 milliarder kroner på årets tørkekrise.

TØRKE I NORGE: Landbruket har store problemer med avling og flere steder må kuer fores på beite. Kuene på beitet sliter også med plagsomme fluer.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I Oppland anslår Fylkesmannen at tørken vil føre til erstatningskrav på 70 millioner kroner. På landsbasis tilsier det en totalsum på 500 millioner, men Småbrukarlaget tror altså det kan bli langt høyere, skriver Nationen.

Organisasjonen har blant annet brukt tall fra den såkalte totalkalkylen for jordbruket, et totalregnskap og budsjett for jordbruket i Norge. Der er prognosen for korn og oljevekster snaut 3,3 milliarder kroner.

– Dersom en legger til grunn en avlingssvikt på 50 prosent vil det bety at inntektstapet for jordbruket i utgangspunktet vil bli på vel 1,5 milliarder kroner, bare for denne ene produksjonen, sier generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Selv om noe av tapet vil bli kompensert gjennom avlingskadeerstatningsordningen, kan egenandelen på 30 prosent medføre tap på mange hundre millioner kroner, forklarer han.

Generalsekretæren mener, i likhet med sin kollega Per Skorge i Bondelaget, at det er husdyrprodusentene som vil slite mest. Kombinert med dårlige gressavlinger, øker utgiftene til fôr.

(©NTB)

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Landbruk

Flere artikler

  1. Dale åpner for å reforhandle jordbruksoppgjøret

  2. – Nå haster det

  3. Store gårdsbruk har fått økt tilskudd under blått styre

  4. Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret

  5. Betalt innhold

    Høge prisar på kraftfôr og kunstgjødsel betyr ingenting for denne bonden