Briter slo NSB om norske jernbanestrekninger

Britiske Go-Ahead slo NSB og SJ og fikk kontrakten om jernbanetrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen for de neste ti årene.

Publisert:

Go-Ahead er et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London, skriver NTB.

– Alle tre som leverte anbud, hadde svært gode tilbud, kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse onsdag.

– Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt var det pris som ble avgjørende, legger hun til.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Det er et årlig snitt på 150 millioner kroner. Dagens operatør får 486 millioner kroner for denne trafikken i 2018.

Les mer: Blåmandagen det sa bråstopp for Go-Ahead (+)

De første årene av kontrakten blir imidlertid vederlaget høyere. Staten vil ifølge Jernbanedirektoratet betale rundt 250 millioner kroner til Go-Ahead i 2020.

– Jeg er svært fornøyd med at Jernbanedirektoratet gjennom konkurranseutsettingen av persontogtjenester i trafikkpakke 1 Sør, oppnår et minst like godt togtilbud som i dag, men til en mye lavere kostnad, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

21 prosent lavere tilbud

Pris ble altså vektlagt med 40 prosent, mens kvaliteten på togtjenesten ble vektlagt med 60 prosent, ifølge Jernbanedirektoratet.

Alle de tre konkurrentene ville mer enn halvert statens vederlag til togstrekningene, men Go-Ahead var billigst med et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent.

«Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem, sier », skriver Jernbanedirektoratet i en melding.

«Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende», skriver direktoratet.

750 millioner i årlig inntekt

Go-Ahead sier at kontrakten vil bidra med 70 millioner pund (750 millioner kroner) i årlige inntekter, en sum som trolig inkluderer billettinntektene på strekningene.

– Vi ser frem til å jobbe med de norske myndighetene for å koble vår internasjonale togekspertise og kundekunnskap for å levere pålitelige og komfortable lokale tjenester, sier Go-Aheads konsernsjef David Brown.

Selskapet vil drive ruten på Jærbanen i nært samarbeid med det norske transportselskapet Kolumbus, ifølge en melding. Ifølge Jernbanedirektoratet vil kundene kunne bruke samme billett på tog og buss.

NSB gratulerer

Go-Ahead overtar driften fra NSB fra 15. desember 2019. Kontrakten skal vare i åtte år pluss en opsjon på to år til. Til sammen utgjør transporten 5,5 millioner togkilometer, ifølge Go-Ahead.

– Vi gratulerer Go-Ahead og ønsker dem lykke til, sier konserndirektør for NSB persontog, Arne Fosen.

NSB vil samarbeide med det britiske selskapet for å sikre en smidig overgang, og Fosen sier at selskapet nå vil gå grundig gjennom begrunnelsen fra Jernbanedirektoratet.

– Vi har effektivisert, strømlinjeformet og forbedret egne arbeidsmåter for å bli konkurransedyktig på både pris og kvalitet, samtidig som vi har funnet frem til en rekke nye, spennende kundetilbud, sier Fosen.

– Dette er erfaringer vi tar med oss inn i de kommende konkurransene på jernbanen, legger han til.

Også svenske Statens Järnvägar har vært med i konkurransen om å få drive de norske togstrekningene.

Les mer: Svensker vil drive Sørlandsbanen

Publisert:

Her kan du lese mer om