Netflix har skapt en helt ny form for styremøter

Mange styremedlemmer føler de får for lite informasjon til å gjøre en god jobb i styret. Slik er det neppe i Netflix.

Å være styremedlem i et børsnotert selskap innebærer at du har et ansvar for å sikre at selskapet drives på best mulig vis for aksjonærene.

Her kan du lese mer om