Formuesskattens betydning øker for de rikeste

Uten formuesskatt ville landets 763 rikeste betalt en tredjedel så mye i skatt. Men finanskomiteens leder sier det er andre grunner til at den kuttes.

NØKKELROLLE: Som leder av finanskomitten får Hans Olav Syversen i Krf en nøkkelrolle når den blåblå mindretallsregjeringen skal få sine budsjettforslag gjennom i Stortinget.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

De betaler noe mindre i total skatt, men formuesskattens beydning øker for beskatningen av landets rikeste.

Over to av tre kroner som landets 763 personer med mer enn 100 millioner kroner i skattbar formue betaler i skatt er formuesskatt.

Det viser E24s gjennomgang av skattelistene for 2012 som ble lagt frem fredag morgen.

- Disse her har til salt i maten. Det er ikke for disses velferd at vi ønsker å redusere formuesskatten, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen i Krf til E24.

Han får om kort tid den nye regjeringens forslag til endringer i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag til behandling (se faktaboks for mer).

Økt betydning

De 763 personenes totale skatteregning var på 3,99 milliarder kroner. Av dette utgjorde formuesskatten vel 2,7 milliarder kroner.

Det innebærer at formuesskattens andel av total skatt var på 67,77 prosent.

På ligningslisten for 2011 var det 761 personer som var oppført med mer enn 100 millioner kroner i formue. De betalte for det året til sammen 4,25 milliarder kroner i total skatt, hvorav formuesskatten utgjorde 2,76 milliarder eller knappe 65 prosent.

Formuesskattens betydning for beskatningen denne lille gruppen av nordmenn har altså økt fra 2011 til 2012.

De siste ligningslistene underbygger også at formuesskattens andel av total skatt øker jo høyere ligningsformue skattyteren har.

Les også: Uten formuesskatt får Røkke 99,5 prosent i skattelette

Formuesskatten «tar» milliardærene

De 33 nordmennene som er oppført med en ligningsformue på en milliard kroner eller mer betalt total 1,12 milliarder kroner i skatt.

Av dette utgjorde formuesskatten 889 millioner kroner eller 79,57 prosent.

Til sammenligning utgjorde formuesskatten 80,82 prosent av den totale skatten de 32 personene som stod oppført på skattelistene for 2011 betalte.

LES OGSÅ: Dette er Norges 100 rikeste

Av de 763 med mer enn 100 millioner kroner i formue utgjorde formuesskatten mer enn 80 prosent av total skatt for 342 personer.

For 231 personer utgjorde formuesskatten mer enn 90 prosent av total skatt.

For de uten skattbar inntekt utgjør formuesskatten så godt som all skatt som blir betalt.

For Kjell Inge Røkke, for eksempel, utgjorde formuesskatten 99,6 prosent av de 99,8 millioner kronene han betalte i skatt for 2012.

Færre uten inntekt

Av de 764 personene i E24s undersøkelse er det 64 personer som er oppført med null i skattbar inntekt. I 2011-listen var det flere rike nordmenn som ikke hadde skattbar nettoinntekt.

Den gang var det 79 av 761 personer med over 100 millioner i formue som stod oppført med null i inntekt.

Selv om satsen på formuesskatten har vært uendret på 1,1 prosent i mange år, har det skjedd dramatiske endringer i måten skatten beregnes på etter at de rødgrønne inntok regjeringskontorene høsten 2005.

LES OGSÅ: Far og sønn topper inntektslisten

Store endringer

Rødgrønne finansministre har foretatt en voldsom forskyvning av formuesskattebyrden fra de med små formuer til de med store formuer.

Blant annet er en rabattordning som gjorde det mulig for formuende med lav eller ingen skattbar inntekt å få redusert sin formuesskattesats til 0,6 prosent fjernet.

Reglene for verdsettelse av børsnoterte verdipapirer er også endret slik at personer med store formuer plassert i børsnoterte selskaper får en ligningsformue som er nær deres reelle formue.

Reglene for verdsettelse av næringseiendom er også skjerpet slik at misforholdet mellom reell verdi og ligningsverdi er redusert.

Færre betaler formuesskatt

De økte skatteinntektene fra de med store formuer har blitt brukt til en kraftig økning i bunnfradraget for beregning formuesskatt.

Det har ført til en kraftig reduksjon i antallet nordmenn som betaler formuesskatt.

Den avgåtte rødgrønne regjeringen har videreført denne politikken i forslaget til statsbudsjett for 2014 som nå ligger til behandling i Stortinget.

Der blir bunnfradraget i formuesskatten økt fra 870.000 kroner til en million.

Ligningsverdiene for næringseiendom og sekundærbolig økes fra 50 til 60 prosent av antatt markedsverdi. Ligningsverdien av fritidsboliger økes med 10 prosent.

Ifølge den avgåtte regjeringen vil 14 prosent av skattyterne betale formuesskatt i 2014 hvis forslaget blir vedtatt. Til sammenligning betalte omtrent 33 prosent av skattebetalerne formuesskatt da Høyre forrige gang satt i regjering i 2005.

NB: På ligningslistene er personer under 18 år og personer uten bopel utelatt.

Les også

- Kutter i arveavgiften og formuesskattenHøyres givere sparer 108 millioner i skatt hvis Høyre vinner646.000 kunne sluppet toppskatt med Høyres formuesskattekutt32 milliardærer får minst 461 millioner i skattelette av ErnaDette er Høyres skatteløsningHøyres «formuesskatteofre» tok ut 1,6 millioner skattefritt

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Skattekutt på formue gir 40 milliardærer 280 millioner på tre år

  2. Uten formuesskatt ville 28 milliardærer betalt 80 prosent mindre i skatt

  3. Kunne fjernet skatt for 260.000 nordmenn uten å svekke budsjettet

  4. Reduserer formuesskatten med 0,1 prosent:Gir 267 millioner kronertil landets 1000 rikeste

  5. Derfor lønner det seg ikke: Nullskatteyter? Nei takk