NORSK MODELL: Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, etter strømmøtet på Statsministerens kontor.

Når SV sier nei, hvem vil støtte strømstøtten?

Det vil bli strømstøtte til næringslivet, men hvordan den blir – og hvem som vil vedta den – er usikkert.

Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

– Vi nærmer oss, kunne næringsminister Jan Christian Vestre fortelle etter tirsdagens møte om strømstøtte til næringslivet.

Det såkalte norske modellen jobber på høygir, må vi anta: Statsministeren, næringsministeren og toppene fra LO og NHO sitter på lukkede møterom i det som ikke kan kalles annet enn forhandlinger.

Eller «noen har snakket sammen», som det het i gamle dager.

– Vi har god dialog, god progresjon og daglig kontakt, sa Vestre, men uten å gå inn på noe om hvilke muligheter som ligger på bordet.

Samtidig er næringsministeren svært klar på at en støtteordning kan ha negative konsekvenser. Vestre sier at vi er «på ville veier» hvis det skapes en forventning om at staten alltid skal gripe inn dersom bedrifter har tatt gale valg – et klart stikk til virksomhetene som har valgt bort mer forutsigbare fastprisavtaler.

En endelig strømstøtte for bedriftene skal først ferdigforhandles med partene, men også gjennom Stortinget. Det er flere hindre på veien.

NHO-sjefen sa det åpenbare før toppmøtet denne uken: Noen vil bli skuffet. Forventningene fra norsk næringsliv er store, men det er også et veldig variert bilde blant bedriftene.

Mange store virksomheter har sikret seg gjennom langsiktige avtaler som gir en langt lavere pris enn dagens ekstreme nivåer. Likevel er flere – med Elkem som det mest profilerte eksempelet – dypt bekymret for fremtiden.

Samtidig er det stor forskjell på en kraftkrevende industribedrift og en mellomstor bedrift.

Andre vanskeligheter:

  • NHO og LO er enige om at det bør være en støtteordning, men LO har skissert en ordning som ligner mer på en kriseordning for noen få, enn en bred støtteordning.
  • En støtteordning som treffer skjevt, og for eksempel gir støtte til virksomheter som ender med kraftig nedbemanning eller store overskudd, vil raskt få kritikk. Vi må kanskje leve med at strømstøtteordningen for privatpersoner kan gi absurde utslag, men det er ikke like enkelt med bedrifter.
  • I tillegg kommer strømkrisen i en situasjon hvor pengebruken skal strammes inn. Det offentlige tjener enorme beløp på strømprisene. Like fullt bidrar strømstøtte til økt kjøpekraft (sammenlignet med om vi ikke hadde støtte). Og pengene må finansieres over det samme statsbudsjettet som alt annet.

Det er skepsis i regjeringspartiene, kanskje særlig i AP, til en ny støtteordning for næringslivet.

Ja, næringsministeren går i offentligheten langt i å argumentere mot en ordning regjeringen har sagt at de skal legge frem.

Det betyr at regjeringen trekker i retning av en mer begrenset ordning – delvis med støtte fra LO – mens NHO ønsker noe mer omfattende.

En enighet med LO og NHO vil veie tungt, men det er Stortinget som bestemmer.

Selv om SV er regjeringens budsjettpartner – og strømstøtten i høyeste grad har budsjetteffekt (det vil si: den koster penger) – er det langtfra klart om regjeringen får flertall for sin fremforhandlede løsning.

SV har tidligere vært skeptiske til en støtteordning og ønsket å knytte den til energieffektivisering. Partiet har andre grupper de prioriterer langt høyere enn bedriftene.

Nå har de sagt nei til en generell støtteordning. Partiet vil i stedet gi lån og mener også ordningen bør knyttes til skjerpet beskatning.

Kanskje kan regjeringen få støtte mot å love enda mer også til andre, men det vil koste.

Interessant nok spekuleres det både i støttepartiet SV og i opposisjonen om hvorvidt regjeringen egentlig ser for seg en avtale over midtstreken. De vil gå til SV først, men hvis partiet sier nei, må de se seg om etter andre muligheter.

I praksis betyr det Høyre, selv om kombinasjonen av Venstre og Pasientfokus også gir ni mandater og flertall.

Strømstøtten kommer. Hvordan den blir, avhenger av forhandlingene med partene og så av hvilken skjebne som venter på Stortinget.

Det er kort tid til den varslede tidsfristen i september, men mange hindringer gjenstår.

Oppdatert 25.08 kl. 08.53 med SVs nei til strømstøtte og nye kommentarer fra næringsministeren.

Les også

RØE ISAKSEN: Et nytt politisk jordskjelv

Les også

RØE ISAKSEN: Myter om makspris

Les også

RØE ISAKSEN: Putin står ikke alene

Publisert:
Gå til e24.no