Næringsministeren med ny eksportsatsing

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eksportreform.

Publisert:

– Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette er helt avgjørende for den grønne omstillingen, samt for å skape flere jobber, kutte klimagassutslippene og styrke verdiskapingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en melding fra departementet.

Torsdag presenterer næringsministeren sine nye tiltak for å styrke eksportarbeidet.

– De siste månedene har jeg møtt rundt 200 bedrifter, for å få innspill om hva næringslivet trenger. Nå vil jeg vise eksportbedriftene at de er hørt. Skal vi lykkes med eksportsatsningen er vi avhengige av at staten, næringslivet og partene jobber tett sammen. Derfor vil jeg tenkte nytt rundt samarbeidet vi kan få til, sier Vestre.

Vestre kaller reformen «Hele Norge eksporterer». Regjeringen vil opprette Nasjonalt Eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat.

– Vi har mottatt et forslag om å igangsette en satsing på havvind og en satsing «mer og grønnere maritim eksport», og dette har jeg i dag besluttet at blir våre to første satsninger, sier næringsministeren.

Publisert: