Styreleder mot Norfund-investering

Da sjefen i Nordfund vedtok en investering på 140 millioner kroner protesterte en styreleder på at de ikke fulgte de faglige vurderingene.

Publisert:

De siste dagene har Dagens Næringsliv skrevet om en rapport fra Ernst & Young som dokumenterer at sjefen i Norfund, Per-Emil Lindøe, har fjernet negative vurderinger fra investeringsavdelingen når han har sendt papirer over til styret.

I mars i år besluttet styret iføgle avisen å signere en kontrakt som innebærer at de plasserer 140 millioner kroner i en investering i India - stikk i strid med rådene fra investeringsavdelingen.

Ville halvere

Styreleder Einar Steensnæs ønsket å halvere beløpet og rette seg etter de faglige vurderingene. Han forteller til DN at India er et voksende marked som tiltrekker privat kapital og at det dermed ikke er så viktig for Norfund å være i India.

Siden India er et utviklingsland mener han likevel det er viktig for Norfund å ha et engasjement i India, men ser ikke for seg at det utvides.

Ikke hørt

Steensnæs ble imidlertid ikke hørt på møtet og både Lindøe, Borger A. Lenth, Grete Faremo og resten av flertallet i styret valgte å gå imot de faglige rådene - og besluttet investering i India.

Publisert: