Innovasjon Norge lyste ikke ut stilling - ansatte Norges rikeste kvinne

Alle ansettelser i Innovasjon Norge skal være offentlig utlyst, men det ble gjort et unntak da milliardærarving Katharina Andresen ble tilbudt HR-jobb. 

LEDERFORBILDET: Ferd-arving Katharina Andresen (t.v.) har fått deltidsstilling i Innovasjon Norge, hvor hennes forbilde Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør (t.h.).
Publisert:

Norges rikeste kvinne, Katharina Andresen (23), har kapret to prestisjejobber uten akademisk grad, og har i 2018 fått innpass i stillinger som normalt krever utdanning.

Andresen har erfaring som praktikant i Ernst & Young og er eier i investeringsselskapet Ferd, ett av Norges mest verdifulle selskaper. Hennes far, Johan H. Andresen, er styreleder og tidligere eier.

Nå velger Andresen å gå fra EY til Innovasjon Norge for å jobbe under sitt forbilde, direktør Anita Krohn Traaseth, skriver Dagens Næringsliv i fredagens utgave.

Men stillingen ble ikke utlyst, slik hovedregelen er for alle ledige stillinger i staten.

Det offentlige har nemlig plikt til å ansette den best kvalifiserte søkeren, og kravet om at enhver skal ha mulighet til å søke på stillingen er nødvendig for å sikre likebehandling og saklighet, forklarer advokatfullmektig Mari Verling og advokat Catroina Elisabeth McIntyre i Kvale over e-post til E24.

– Når man i utgangspunktet er pålagt til å velge den best kvalifiserte søkeren, unngår man at utvelgelsen skjer på bakgrunn av såkalt «trynefaktor», basert på hvilke kontakter man har, eller basert på hvilken familie man kommer fra.

Advokat i Kvale, Catriona Elisabeth McIntyre.

Fikk plutselig behov

Krohn Traaseth har besvart kritikk fra blant annet Medier24-redaktør Gard Michalsen på Twitter ved å vise til at det er gjort et lovlig unntak fra hovedregelen for Andresen.

Innovasjon Norge foretok en administrativ ansettelse, som ikke behøver utlysning hvis et klart, uforutsett og kortvarig behov dukker opp. Andresen er ansatt for å avlaste HR-avdelingen i Innovasjon Norge.

En administrativ ansettelse kan bare ha seks måneders varighet, med mindre det står noe annet i selskapets interne policy. DN skrev i den første versjonen av saken at Andresen skal være i Innovasjon Norge det neste året.

Ingen andre enn kommunikasjonsrådgiver Mona Raa Ravndal i Innovasjon Norge kunne besvare E24s henvendelser fredag.

På spørsmål om Innovasjon Norge har en policy som gjør at seksmånedersregelen kan fravikes, viser det seg at Andresen likevel ikke er tilbudt et ettårig engasjement.

– Andresen skal være ansatt i en kortere periode og er tilbudt en kontrakt på en deltidsstiling i seks måneder, skriver Raa Ravndal over epost til E24.

– Forholdt oss til våre rutiner

Raa Ravndal skriver at Andresens kontrakt vil bli utformet i tråd med regelverket.

– Dersom det blir behov for forlenget bistand, som kan bli aktuelt, vil en slik stilling bli lyst ut i tråd med vår vanlige prosedyre.

– Når og hvordan har det oppstått et uforutsett behov i Innovasjon Norge for noen som kan avlaste HR-avdelingen?

– Innovasjon Norge har med jevne mellomrom behov for korte administrative ansettelser. Denne stillingen vil som Andresen påpeker i DN dreie seg om administrative oppgaver i ulike prosjekter i vår HR-avdeling, skriver Raa Ravndal.

- NEPOTISME: Medier24-redaktør Gard L. Michaelsen stilte på Twitter flere spørsmål til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth om ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen.

– Ville det vært bedre for Andresen med åpen utlysning, slik at hun kunne konkurrert på lik linje med enhver, og slippe å få rettet en mistanke om at hun er ansatt på grunn av at hun kommer fra én av Norges mest kjente og rikeste familier?

Som Anita presiserte på Twitter (jour.anm. se faksimile ovenfor) så passet Andresen vårt behov for den administrative ansettelsen. Spørsmål om Andresen og hvilke stillinger hun bør søke på, må rettes til henne selv, svarer Raa Ravndal.

– Hadde det vært bedre for Innovasjon Norges del med åpen utlysning når man ansetter en person som henne?

– Faste stillinger og stillinger med varighet over seks måneder blir alltid lyst ut internt og eksternt. I dette tilfellet har vi forholdt oss til våre rutiner ved korte administrative ansettelser, skriver Raa Ravndal.

Les også

Traaseth: – Jeg opplever stor tillit

– Bør redegjøre

Verling og McIntyre i Kvale sier at denne type ansettelse bør benyttes med varsomhet.

Advokatfullmektig Mari Verling i Kvale.

– Det vil kunne skape usikkerhet både hos allmennheten og øvrige ansatte, dersom det offentlige på fritt grunnlag skal kunne omgå plikten til å ansette den best kvalifiserte søkeren, og i stedet basere ansettelsen på relasjoner og trynefaktor, skriver Verling og McIntyre i en epost.

– Det kan stilles spørsmålstegn ved hva som har vært det avgjørende her, men Innovasjon Norge bør redegjøre for ansettelsesprosessen, for å unngå at ansettelsen av Katharina Andresen blir en videre «snakkis», og for å unngå at folk sår tvil rundt hennes ferdigheter og dyktighet. Hadde prosessen vært offentlig i utgangspunktet, hadde man sluppet nettopp dette.

EY gjorde også unntak

Fra februar var 23-årige Andresen ansatt i en engasjementstilling med EYs Women Fast Forward-prosjekt, som handler om hvordan aktører i næringslivet raskere kan oppnå reell likestilling.

Selv er Andresen som arving hovedeier sammen med søsteren i Ferd, hvor en klar overvekt i ledelsen er menn.

PR-sjef i EY, Ole Kristian Lunde, skriver i en epost til E24 at Andresen med hennes bakgrunn hadde spesielle forutsetninger og en personlig innsikt i hva det vil si å være i eierposisjon.

– Dette var en innsikt vi så nytten av i vår Family Business-rådgivning. Hun har også et personlig engasjement for kvinner i ledelse og et nettverk som er interessant, og vi valgte derfor å knytte henne til oss i et fire til fem måneders engasjement for å jobbe med disse to temaene. Vi krever vanligvis formalkompetanse for slike engasjement, men i dette tilfellet, som var et unntak, var de personlige forutsetningene viktigere, skriver han.

Les også

Rapport: Nav-leverandør med ulovlige ansettelsesforhold

– Helhetsvurdering

EY ansetter nemlig ellers bare studenter et stykke ut i studieløpet til praktikantopphold i selskapet, og selskapet krever normalt «sterke akademiske resultater», ifølge tidligere utlysninger og hjemmesidene.

EY har i årevis blitt kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren i Norge blant økonomistudenter, og kan velge og vrake i søkere.

– Det blir alltid en helhetsvurdering i forhold til den enkelte praktikant/engasjementsstilling og det er ikke de samme generelle kravene hverken til akademiske resultater, erfaring eller personlige egenskaper uavhengig av rolle. Vi er mer individuelle og mangfoldige enn som så, og vurderer hvert behov og hver kandidat individuelt, skriver Lunde.

Katharina Andresen har gjennom selskapet Ferd foreløpig ikke besvart E24s spørsmål fredag. Ferd viser for øvrig til arbeidsgiver for kommentar.

Les også

DN: Ferd-arving økte formuen med 700 mill.

Les også

De 30 rikeste under 30 år: Andresen-søstrene må vike plass for laksearving

Les også

Forbes-liste: Norske Alexandra (19) er verdens yngste milliardær

Publisert:

Her kan du lese mer om