Riggarbeiderne tapte i Høyesterett

7.500 riggarbeidere som gikk til gruppesøksmål for å få nattillegg medregnet i sitt pensjonsgrunnlag, tapte i Høyesterett.

Passasjerer går ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen. Edvard Grieg-feltet er et oljefelt som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen
Publisert:

Industri Energi og SAFE anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av 7.500 medlemmer i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund. Kravet var at nattillegget skulle inngå i pensjonsgrunnlaget for tariffestede, kollektive pensjonsordninger innenfor offshoresektoren.

De tapte saken i Stavanger tingrett og vant i Gulating lagmannsrett, men Norsk Rederiforbund anket dommen til Høyesterett, som nå har kommet fram til at nattillegget ikke skal medregnes i pensjonsgrunnlaget

Advokat Alexander Lindboe i Industri Energi sier at han er fornøyd med at de vant fram med at nattillegget er et fast tillegg ut ifra en tolkning av foretakspensjonsloven, og at de dermed både vant og tapte i Høyesterett.

– Jeg kan ikke se annet nå enn at vi nå må bringe saken inn for Finanstilsynet og be de om å gi pålegg for at nattillegget skal medregnes i pensjonsgrunnlaget, sier Lindboe.

Høyesterett kom til at tariffavtalen er det sentrale avtalegrunnlaget, og at bedriftsvise pensjonsavtaler må fortolkes på denne bakgrunn, skriver Industri Energi.

Les også

Overfører millioner til svindlere som utgir seg for å være sjefen

Les også

Fremmet aprilsnarr som bevis i retten

Publisert: