Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Klimautslipp må bli dyrere

Klimaproblemet kan løses. Men da må miljøvernminister Helen Bjørnøy slutte å skylde på USA. Hun kan ikke en gang skylde på bilistene.

- USA er en propp, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i Dagbladet torsdag. Hun sikter blant annet til at USA ikke vil underskrive Kyoto-protokollen, selv om landet står for en fjerdedel av klodens utslipp av klimagasser.

Det er vanlig å legge mye av skylden for utslipp av klimagasser på USA, men det er for enkelt. Ifølge FNs klimakonvensjon har Norge økt sine utslipp av klimagasser med 10 prosent mellom 1990 og 2004. USA har økt sine utslipp med 15 prosent.

I samme periode har folketallet i USA steget med 17 prosent, mens det er blitt 8 prosent flere nordmenn. CO2-utslippene per nordmann har med andre ord steget siden 1990, mens hver amerikaner slipper ut mindre CO2.

Holdninger er ikke problemet

Miljøvernministeren har tidligere oppfordret nordmenn til å dusje kortere og å ta på seg en genser i stua. I VG tirsdag oppfordret Enova oss til å slå av alle elektriske apparater som har en stand-by funksjon. Dette skal kunne spare miljøet for 12 tonn CO2 i året.

Det er vel og bra å spare miljøet for 12 tonn CO2. Både miljøvernministeren og Enova må imidlertid huske på hvem som er de store utslippsskurkene. Og høye norske utslipp skyldes ikke at nordmenn er sløve.

Sannheten er at norske husholdninger slipper ut svært lite CO2. Totalt slipper Norge ut om lag 55 millioner tonn CO2 hvert år. Av dette står husholdningssektoren for 5,8 millioner tonn. Dette inkluderer den private biltrafikken.

Subsidiekongene er skurkene

De store norske klimaskurkene er tre næringer: oljesektoren, skipsfarten og kraftkrevende industri. Oljesektoren er størst, med utslipp på 17 millioner tonn i året.

Kraftkrevende industri slipper ut 11 millioner tonn CO2. (Det er 20.000 ansatte i denne industrien. Dermed slipper hver eneste ansatt ut 40 ganger så mye CO2 som samtlige stand-by-lamper i Norge.)

Endelig slipper landbrukssektoren ut 4,8 millioner tonn CO2 i året. Det skyldes særlig metangassutslipp fra kuene.

De to siste næringene har samlede utslipp på 16 millioner tonn. Det er tre ganger det samtlige norske husholdninger slipper ut.

Gjør CO2-utslipp dyrt

En undersøkelse gjengitt i VG torsdag viser at befolkningen sier seg villig til å gjøre store ofre dersom det kan bidra til å redusere klimautslippene.

Svaret fra politikerne må være at det må bli dyrere å slippe ut klimagasser. Utslipp av klimagasser burde være et perfekt skatteobjekt; konsekvensen av CO2-avgifter er mindre utslipp og inntekter til statskassen.

Slike avgifter kan også ses på som en pris man betaler for å bruke vår felles luft.

Begge næringene vil hevde at store avgifter på utslipp bare vil skyve produksjonen til utlandet, uten at de globale utslippene faller. Dette har de mye rett i. Et godt alternativ kan være å legge avgiftene på produktene de to næringene produserer.

Hvis klimautslippene skal mye ned, må det bli dyrere å slippe ut klimagasser. Mye dyrere.

Miljøvernministeren bruker kreftene på å skylde på USA, oppfordre nordmenn til å dusje kortere, og anklage bilindustrien som ”har lite miljøvennlige biler”.

Hennes kolleger i regjeringen bruker kreftene på å subsidiere noen av de største klimaskurkene i Norge. Det er ikke rart norske klimautslipp stiger.

Publisert:

Her kan du lese mer om