USA: Her fra butikkjeden Wal Mart.

Amerikanere uten selvtillit?

Klarer amerikanerne å lade batteriene på nytt? Det er er spørsmålet ikke bare for USA, men også for deres handelspartnere.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg var nylig på den årlige amerikanske handelskammer-kongressen, der over 1000 handelskammer-direktører fra hele USA deltok. Tema for årets kongress var "Charge" – eller lading på norsk.

Var det noe som ikke var til stede under dette USA-besøket så var det optimisme, selvtillit og fremtidstro - noe som ellers preger de fleste amerikanere. Jeg savnet "chargede" amerikanere. De fleste var der for å lade sine egne batterier, i søk etter nye løsninger, en vei ut av finanskrisen og å finne tilbake troen på den amerikanske drømmen. Men det var ikke mange løsninger vi fikk presentert.

En arbeidsledighet på 9,5 % i juni, bare 71.000 nye jobber skapt den siste måneden, en forventet vekst i GNP på bare 2.4 % og 2 trillioner dollar i budsjettunderskudd gir ikke mye optimisme.

En av kongressens key note talere John L. Zogby, en kjent amerikansk fremtidsforsker, sa at bare 25 % av amerikanere nå tror på den tradisjonelle amerikanske drømmen om materiell suksess slik som "a house in the suburbs, two nice cars etc ", noe som er et kratig fall fra tidligere år.

Han presenterte den nye amerikaneren som del av en "secular spiritualism group". En gruppe av sekulære spiritualister i søk etter et liv der ikke bare materielle verdier er i fokus, men et liv og karriere der man har mer tid for andre ting enn jobb. Man lever fornøyd på det nivået man er og er ikke stadig på søk etter mer - ja, mer lik oss europeere.

Undersøkelsen viste at 50 % av amerikanerne er nå i denne gruppen, mot bare ca 30% for noen år tilbake. Han snakket også om en ny type amerikaner, den "globale amerikaneren", i alderen 30-32 år med et helt annerledes verdensbilde enn før. 44 % i denne gruppen ønsker å jobbe i utlandet. De har forstått at mye av fremtidsutviklingen i dag skjer utenfor USA, og de har reist mye.

Både Europa og Kina er nemlig avhengig av et sunt USA.

Selv var jeg i våres med 150 amerikanske handelskammer-direktører på forretningstur til Beijing, Shanghai, Suzhou og Hangzhou. Jeg så hvor imponert gruppen ble over kinesiske fremskritt, optimisme, byggverk, historie og fremtidstro. Da de kom til Shanghai trodde de nesten ikke det var sant det de så!

Over 24.000 amerikanske handelskammer-medlemmer reiste i fjor på den samme turen. De kommer tilbake til USA med et annet bilde av verden og litt mindre selvtillit, noe som tydelig preget kongressen jeg deltok på.

Det er en økende følelse av at USA er på feil spor. Et annet interessant tall er at anti-Wall Street effekten (mistillit til finansverdenen) er høyere enn anti-government effekten (mistillit til politikere), med 54 % kontra 44 % av alle velgere.

USA står foran en kjempeutfordring, og vi hørte også eksempler på at snittlønnen hos en gruppe av General Electric industriansatte har gått ned fra 22 til 13 dollar de siste årene, og at kinesiske lønninger nå bare er 7 % lavere enn i USA. Dette leder til at en del amerikanske firmaer nå henter tilbake produksjonen til USA, men fortsatt er strømmen av firmaer som er på vei ut til land som Vietnam og lignende enda større.

Jeg forlot USA med en følelse av at verdensbildet både for oss, men også for amerikanere flest, har endret seg som et resultat av globaliseringen. Jeg håper fortsatt USA klarer å lade batteriene på nytt. Både Europa og Kina er nemlig avhengig av et sunt USA.

Publisert: