Raga Rockers kan fort få rett: «Politikernes løsning på det hele får meg til å spy». Det skriver Tore Frellumstad i sin kommentar. Her fra en Raga Rockers-konsert under Molde Jazz i 1989.

Vidar Ruud NTB scanpix

Kommentar: Innover eller dø

Regjeringen bør gjøre mer for å gjøre det lettere for gründere å delta i offentlige anbudsrunder. Om ikke, får Raga Rockers rett: «Politikernes løsning på det hele får meg til å spy».

  • Tore Frellumstad
    Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Raga Rockers legendariske låt «Ekspander eller dø» og albumet «Maskiner i Nirvana» kan kanskje sies å være enda mer aktuelt i dag en da det ble utgitt i 1985.

Gründere og roboter har fått stort fokus i den senere tiden og ikke minst i forbindelse med NHOs årskonferanse. Det synes å være enighet om at Norge bør ha en sentral posisjon i utvikling av ny teknologi og lede an i trendene som kommer. Offentlige anskaffelser kan stimulere til å utvikle innovative løsninger og et mer konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv.

En forutsetning for å få frem de beste ideene er at oppdragsgivere etterspør en løsning på et behov og ikke en ferdig beskrevet vare eller tjeneste. Dersom produktet allerede er definert, får ikke leverandørene mulighet til å vise ulike løsninger. Ny teknologi kan løse gamle problemer på en måte oppdragsgiver ikke er klar over.

Detaljspesifiserte konkurransegrunnlag fører til svakere konkurranse og risikoen for dårligere tilbud øker. Det har som virkning at innovasjon og utvikling reduseres fordi ideer og løsninger ikke engang blir vurdert. Det kan bety undergangen for gründere og innovasjonsbedrifter.

På fredag la regjeringen frem en stortingsproposisjon om ny lov for offentlige anskaffelser. Forskriftene er ennå ikke klare. Formålet med revisjonen har vært å øke fleksibiliteten og redusere de administrative byrdene for oppdragsgivere og leverandører. I tillegg har EU ønsket å utvide mulighetene til å ivareta andre samfunnshensyn, slik som hensynene til miljø, sosiale forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter. Abelia har foreslått at innovasjon alltid skal vektlegges ved valg av tilbud.

I offentlige anskaffelser stilles det ofte så strenge og kompliserte krav til leverandørene at oppdragsgivere kan gå glipp av de beste tilbudene. Det er dyrt for leverandørene å levere tilbud. Riksrevisjonen har estimert kostnaden for å gjennomføre en anskaffelse til å utgjøre totalt 4,1 prosent av samlet kontraktsverdi. Kostnaden fordeler seg med 25 prosent for oppdragsgiver og 75 prosent for leverandørmarkedet. For leverandørene utgjør dette 7,1 mrd. årlig.

Hver femte bedrift i Norge har 1–4 ansatte og for disse kan det ofte være for dyrt og vanskelig å delta i konkurranser. Uten disse forsvinner 20 prosent av markedet for offentlige oppdragsgivere. Mindre konkurranse leder som hovedregel til dårligere løsninger.

Disse bedriftene står samtidig for en betydelig del av innovasjon og utvikling. Oppfinnelser, innovasjon og nye ideer har ofte sitt utspring i små bedrifter. Derfor må de slippes til når det offentlige bruker fellesskapets midler. Abelia mener at både oppdeling av kontrakter, slik at små bedrifter kan benytte sin spisskompetanse på begrensede områder, samarbeid mellom store og små bedrifter med samme kompetanse og ikke minst at oppdragsgivere orienterer seg godt i markedet før anskaffelsene gjennomføres, er effektive og kostnadsfrie virkemidler som gjør at alle kunnskapsbedrifter kan være med å bidra til optimale løsninger for det offentlige.

Abelia mener at reglene ikke har vært det største hinderet for innovasjon i offentlige anskaffelser, men heller gjennomføringen av anskaffelsene. Likevel bør de nye reglene fjerne det som kan hindre innovative gründerbedrifter å delta. Dette er Stortingets mulighet for å bidra til næringsutvikling og samtidig løse offentlige oppgaver.

Eller får Raga Rockers rett: «politikernes løsning på det hele får meg til å spy».

Publisert:

Flere artikler

  1. Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

  2. Kronikk: Sparer seg til klimafant

  3. Astrup med budsjettlekkasje: Vil la offentlige innkjøpskroner drysse over gründere

  4. Ber regjeringen ta frem sparekniven: – Her kan du kutte, Siv!

  5. Øystein Eriksen Søreide blir administrerende direktør i Abelia