Tangen fikk 335 millioner i skattesmell

Hedgefondet som oljefondssjef Nicolai Tangen bygde opp i Storbritannia havnet i en stor skattetvist mens han fortsatt ledet det. Nå er det inngått forlik.

Nicolai Tangen (54) forvalter Norges pengebinge i form av at han er sjef for pensjonsfondet, kalt oljefondet.
Publisert:

AKO Capital og britiske skattemyndigheter inngikk nylig en hemmelig forlik, etter en flere år lang strid om hedgefondets bonusprogram for partnerne. Det får VG bekreftet fra flere hold.

Tangen og partnerne betalte ikke inntektsskatt av bonusene da de ble utbetalt og det er en sentral del av saken.

Britiske skattemyndigheter vil ikke si annet enn at forliket er inngått, men oljefond-sjefen deler flere detaljer på spørsmål fra VG.

Tangens opplysninger viser at han nå sitter igjen med en skatteregning på 335 millioner kroner.

Brukte skatteparadis

– Jeg har selv ikke brukt noe tid på dette, men det er fint å få denne saken ut av verden. Jeg ønsker kun å fokusere på en ting og det er min jobb som leder for Oljefondet, sier Nicolai Tangen i en uttalelse sendt VG.

NORGES BANK: Tangen ble ansatt av Norges Bank i fjor og tiltrådte i august i fjor.

Konflikten gjaldt en bonusordning i AKO Capital, som i flere år brukte to skatteparadis for å kanalisere over en milliard kroner fra selskapet til partnerne. Deriblant til Nicolai Tangen selv.

Betalte selskapsskatt

Selskapet som mottok en milliard til bonuser betalte britisk selskapsskatt på rundt 24 prosent. Men Tangen og de andre partnerne betalte ingen inntektsskatt av de utsatte bonusene de mottok, har VG fått bekreftet.

Britisk skatt på høye lønnsinntekter var rundt det dobbelte, 45 og 50 prosent, i 2012 til 2014. De årene den omstridte bonus-strukturen opererte.

I 2015 begynte britiske skattemyndigheter å stille spørsmål og deretter kom store krav mot partnere i AKO Capital.

Tangen opplyser til VG at skattemyndighetene opprinnelig krevde ham for 36 millioner pund, som tilsvarer 446,6 millioner kroner i dag.

Tangen betalte kravene den gang og pengene har stått på en sperret konto i flere år, mens AKO Capitals klage har ventet på å bli behandlet i en skattenemnd.

Som en del av det ferske forliket skal Tangen får tilbakebetalt ni millioner pund, eller 111,6 millioner kroner.

Skatteregningen ender dermed på 335 millioner kroner for Tangens del, med dagens kronekurs, ifølge tallene VG har fått oppgitt av ham.

VG har spurt Tangen om en kopi av forliket.

– Det har jeg ikke fått. Og jeg kjenner ikke totalverdien, bare min andel, svarer Tangen.

Tangen grunnla AKO Capital i 2005 og var største eier fram til i fjor. Fondet forvaltet da over 180 milliarder kroner for kunder verden rundt.

LONDON: De britiske skattemyndighetenes kontorer i London.

Flere hedgefond-saker

Innholdet i forliket er foreløpig ikke kjent for offentligheten. I fjor omtalte VG en annen sak, der et britisk hedgefond og flere partnere tapte i retten og måtte betale flere milliarder kroner i inntektsskatt.

Dommeren skrev at bonus-strukturen i hedgefondet Bluecrest hadde «som et av sine hovedmål å unngå eller redusere ansvaret for inntektsskatt.»

Professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Frøystein Gjesdal, pekte på en rekke likheter, etter å ha studert regnskaper for begge bedriftene og kjennelsen.

Tangen sa også til VG at Bluecrest-saken hadde «noen fellestrekk med saken som gjelder AKO».

Ifølge Bluecrest-dommen solgte Ernst and Young skatteplanen på begynnelsen av 2000-tallet. E-poster lagt fram i retten viste at konsulentselskapet laget et spørsmål- og svarskjema om ordningen.

Der ble sjansen til at de havnet i rettssak med britiske skattemyndigheter vurdert til «6 av 10». Sjansen for at de tapte den rettssaken ble vurdert til «3 av 10».

Flere eksperter har tidligere kalt AKO Capitals omstridte bonusordning for «aggressiv skatteplanlegging», noe Tangen selv blankt har avviste overfor VG.

Oljefondet har flere ganger erklært at de støtter det internasjonale arbeidet mot nettopp «aggressiv skatteplanlegging».

Vakte oppsikt

AKO Capitals klage på vedtaket om skatt på bonusene skulle egentlig opp for en skattenemnd i Storbritannia denne måneden, men forliket ble inngått utenom.

– På grunn av konfidensialitet om skattebetalere, kan vi ikke uttale oss om identifiserbare personer eller selskaper, svarer kommunikasjonsavdelingen i den britiske skatteetaten, Her Majesty's Revenue and Customsm på spørsmål fra VG.

VG har rettet flere henvendelser til AKO Capital i London for å få en kommentar, men uten resultat.

Tangen opplyser til VG at han ikke har noen andre skattetvister.

VG avslørte tvisten med britiske myndigheter i fjor vår, uken etter at avisen først avdekket hvordan Tangen hadde fløyet venner og bekjente til et eget seminar USA og påspandert opp hold og konserter året før.

Sakene skapte en bred politisk debatt og Stortingets representantskap jobbet i flere måneder med undersøkelser. De stilte også flere krav til Norges Bank og Tangen.

Etter en høring og møter i finanskomiteen på Stortinget, endte det med at Tangen måtte gi fra seg sin andel av hedgefondet AKO Capital og selge alle sine øvrige investeringer på flere milliarder kroner i aksjemarkedet.

Hensikten var å unngå interessekonflikter i rollen som oljefondsjef.

Skattetvisten vakte oppsikt også fordi finansminister Jan Tore Sanner (H) ikke ble informert om den, da han først ble orientert om bankens planer om å ansette Tangen.

Publisert: