Malermester krever 3,2 mill. etter frifinnelse – kommer til å skylde på Stortinget for svart arbeid

Tidligere NHO-tillitsvalgte Lars Barg ble tiltalt og frifunnet for svart arbeid på Stortinget. Nå krever han erstatning.

Advokat Alexander Greaker i Advokatfirmaet Storrvik representerer tidligere NHO-tillitsvalgt Lars Barg, som i 2018 ble frikjent for å ha tilrettelagt for svart arbeid på Stortinget. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Malermester Lars Barg krever 3,2 millioner kroner i erstatning for uberettiget straffeforfølging. Det bekrefter hans advokat Alexander Greaker i Advokatfirmaet Storrvik overfor E24.

Den største av postene i erstatningskravet er for tapt styrehonorar i perioden etter han ble pågrepet av Økokrim og etter hvert tiltalt for svart arbeid på Stortinget.

Barg var styreleder i Maler- og Byggtaptsermestrenes Landsforbund (MLF), en forening under NHO-paraplyen, da han i 2015 ble tiltalt for grovt økonomisk utroskap og fiktiv fakturering.

– De sier han hadde flaks

Tiltalen gjaldt arbeid utført på Stortinget i perioden juni 2006 til oktober 2008, hvor Barg var leverandør av malearbeid via flere underentreprenører.

Barg var også styremedlem i Byggenæringens landsforening, men han trakk seg fra alle verv da saken ble rullet opp. Han har også hele tiden bestridt anklagene, og ble frikjent i Oslo tingrett i 2018.

Økokrim anket dommen, men ble avvist av lagmannsretten i 2019. Nå skal erstatningssaken opp for Oslo tingrett i februar.

Les også

Økokrim nektes ankesak om svart arbeid på Stortinget: Lars Barg vil kreve erstatning

– Det motparten sier er at han har medvirket til egen straffeforfølging, og at det er hans feil at det ble tatt ut tiltale. Staten anfører nærmest at Barg har hatt flaks som ikke ble dømt, og at når han blir frikjent på bakgrunn av manglende subjektiv skyld, så kan han ikke kreve erstatning, sier advokat Greaker til E24.

Barg mener imidlertid at det er Stortinget selv som «har foranlediget etterforskningstiltakene og at Staten derfor er nærmest å bære risikoen for at det foregikk «svart arbeid» på Stortinget», heter det i sluttinnlegget fra Greaker.

– I perioden 2006 til 2008, som er sentral her, påla Stortinget Lars Barg å innhente arbeidskraft på så kort tid at det var umulig å prosjektere arbeidsmengden. Vi legger egentlig skylden over på Stortinget og Staten, og sier at dette aldri hadde skjedd om ikke Stortinget påla Barg dette, sier Greaker.

Les også

Malermester Lars Barg frikjent for bruk av svart arbeid – Økokrim vurderer anke

Mener han ble presset til å forsere

Bakgrunnen er at partene hadde avtalefrihet til å omgå rammeavtalene om nødvendig.

– Og det gjorde de ved at Stortinget lagde egne kontrollrutiner på arbeiderne som kom inn på Stortinget under disse hektiske sommerperiodene.

Sommerene ble brukt til vedlikehold og oppussing på Stortinget, og en lang rekke entreprenører var inne i løpet av disse ukene. Barg vil også anføre at tidspresset blir større når man som malere får komme inn sist.

– Han var bondefanget. Han hadde en kontraktsforpliktelse hvor man må følge en rammeavtalen, men Stortinget påla ham å forsere.

De vil dessuten vise til at mulighetene for å gjøre bakgrunnssjekk på entreprenørene som kom inn var en annen i 2006 enn den er i dag.

– På vegne av Barg vil vi prøve å sette tingretten i tidsmaskinen, og vise til hva regler og rutiner var i 2006–2008, og hvilke muligheter Barg hadde til å undersøke om de var seriøse, kontra hvordan det er i dag.

Det er Statens sivilrettsforvaltning som håndterer erstatningskrav etter straffeforfølgning. Seniorrådgiver Else Kristine Lien i Erstatningsavdelingen sier følgende om saken:

– I vårt vedtak har Barg fått avslag på erstatning og oppreisning. Grunnen til dette var at han unnlot å følge den rammeavtalen han hadde inngått med Stortinget og lot være å kontrollere de underleverandørene han benyttet. Når det senere viser seg at arbeidet gjennomført av underleverandørene ble betalt svart, mener vi at han selv har bidratt til den strafforfølgningen han ønsker erstatning for.

– Staten vil legge ned påstand om frifinnelse fra erstatningskravet og bakgrunnen for vårt syn på saken vil bli beskrevet under hovedforhandlingen, skriver Lien i en e-post til E24.

Forsett ikke bevist

Tingretten konkluderte i sin tid med at Barg faktisk hadde overført til sammen cirka 3,1 millioner kroner til ulike bedrifter med grunnlag i uriktige fakturaer.

Domstolen var ikke «i tvil om at malerarbeidet omfattet av tiltalen i 2006–2008 i all hovedsak er utført svart av personer som ikke er registrert ansatt i selskapene som har fakturert for deres arbeid. Arbeidsgiveravgift og skatt på lønnsinntekt er da unndratt».

Tingretten fant det derimot ikke bevist at Barg hadde opptrådt forsettlig med tanke på svart arbeid og fiktiv fakturering.

Lagmannsretten viste til tingrettens grundige behandling av skyldspørsmålet da de nektet anken fremmet:

«Det er ikke bevist at Barg faktisk holdt det for mulig at han benyttet svart arbeid og at han betalte fiktive fakturaer, og slik bidro til at arbeidsgiveravgift og skatt på lønnsinntekt ble unndratt og at LBAS (Lars Barg AS, red anm.) fikk uberettiget fradrag for inngående merverdiavgift», heter det i tingrettsdommen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Svart arbeid
  2. Økokrim
  3. Stortinget
  4. Oslo tingrett

Flere artikler

  1. Laila Mjeldheim dømt til fire og et halvt års fengsel for grovt bedrageri

  2. Eiendomsbaroner i eksil

  3. Da Norge stengte ned – igjen

  4. Fem tiltalt i Boligbygg-saken i Oslo

  5. Viaplay-eier Nent saksøker VGTV for å vise Champions League-mål