Kvinner underrepresentert på inntektstoppen i Norge: Kun 1 av 7 er kvinner

Kristin Slemdal er én av 472 kvinner som tjente over fem millioner kroner i 2014. – Så få? sier gründer om kvinneandelen på inntektstoppen.

EN AV FÅ: Kristin Slemdal er en av kvinnene som sto oppført med mer enn fem millioner kroner i inntekt i fjor.
Publisert:

Av de 3260 nordmennene som tjente mer enn fem millioner kroner i fjor, finnes kun 472 kvinner. Det viser E24s gjennomgang av skatteliste-tallene.

Blant kvinnene på listen finnes en rekke arvinger, men også næringslivsledere, gründere, advokater og konsulentpartnere.

– Naturen har gjort det slik at kvinner skal føde barn, sier Jan Petter Sissener til E24 – vel vitende om at han stikker hodet inn i et vepsebol når han sier det.

Finansnestoren er ikke overrasket over statistikken.

– Det er faktisk en rekke kvinner som har andre prioriteringer, sier mannen som startet å jobbe som aksjemegler på 1980-tallet.

De usynlige rike

Sissener mener at det bare er plass til ett karrieremenneske i en barnefamilie, og at i mange familier er det slik at kvinner foretrekker å prioritere morsrollen og familien.

EN AV FÅ: Kristin Slemdal er en av kvinnene som sto oppført med mer enn fem millioner kroner i inntekt i fjor. Hun mener det er fullt mulig å kombinere å være mor til to barn og gjøre suksess som gründer.

– I mange familier er det slik, sier han.

Statistikk fra regjeringens likestillingsmelding viser at den gjennomsnittlige faktiske arbeidstiden var på henholdsvis 30,9 timer per uke for kvinner og 37,4 timer for menn i 2014.

Sissener mener at det er opp til hver enkelt familie å finne ut av hvem som skal gjøre hvilke prioriteringer.

– Man kan blande seg i mye, men ikke i hvordan en familie velger å legge opp disponeringen av sin egen tid, hvem som skal være mest med barna til hvilken tid, og hvor mye hvem av dem skal jobbe, sier aksjenestoren.

– Min kone har begynt å jobbe deltid etter at barna har blitt voksne, men vår familie hadde aldri gått rundt hvis ikke det hadde vært for henne da barna vokste opp, forteller Sissener til E24.

– Bør man etterstrebe en 50/50-fordeling på listen?

– Nei, det synes jeg ikke. Men man skal etterstrebe lik lønn for likt arbeid, understreker Sissener – som uansett tror kjønnsfordelingen på listen kommer til å se annerledes ut om 50 år.

Les også: Høyre og Frp kritisk til «snoking» i skattelistene

– Flere tanker i hodet samtidig

E24 presenterer listen for en av kvinnene som faktisk tjente over fem millioner kroner i fjor.

– Så få?

MEGLERTOPP: Jan Petter Sissener mener at den skjeve fordelingen av kjønnene på listen over nordmenn med høyest inntekt skyldes forskjellige prioriteringer.

Det sier Kristin Slemdal når hun får høre antallet kvinner på inntektstoppen.

Hun er overrasket over at det ikke er flere kvinner på listen over nordmenn med høyest inntekt i 2014.

I 2007 var hun med som gründer i IT-selskapet Keystep sammen med seks menn. Hun har to sønner, og jobber i dag med rekruttering i selskapet Pondera Search.

– Hvordan har det vært å kombinere karrieren din og det å være mor til to sønner?

– Det har vært uproblematisk, sier Slemdal.

– Er det så enkelt?

Slemdal tenker seg om.

– Det handler om å ha et bra team rundt seg. Også har jeg alltid hatt stor konkurransevilje, sier hun – og minner om at man heller ikke må jobbe alle timene i døgnet for å lykkes.

Slemdal sier at det kan være krevende å tenke jobb 24 timer i døgnet, men at det ikke er noen unnskyldning for ikke å klare andre gjøremål.

– Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig – i hvert fall hvis du er kvinne, ler Slemdal

Hun mener årsaken til at fordelingen mellom kjønnene på listen over de som tjener aller mest i Norge er at det finnes noen grunnleggende forskjeller mellom menn og kvinner.

– Vi står for forskjellige verdier, sier Slemdal.

STATSRÅD: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne la nylig frem en stortingsmelding om likestilling, men vil ikke kommentere tallene som viser at bare 1 av 7 er kvinner på inntektstoppen i Norge.

Hun mener kvinnene ikke er like tøffe som mennene når det kommer til å bane vei for egen karriere.

– Menn er nok mer kyniske. Kvinner har mer empati, sier IT-gründeren – og understreker at å ha mye empati ikke er et argument for ikke å nå langt.

Hun langer ut mot næringslivets kameraderi blant menn når det kommer til ansettelser til lederstillinger.

– Det er mange gutteklubber der ute, sier Slemdal, som til daglig jobber med rekruttering innen IT-bransjen.

Les også: Obamas gründerstjernes tre tips for å lykkes

Statsråden taus

Nylig la Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne frem regjeringens melding om likestilling.

Av likestillingsmeldingen går det frem at det i dag er færre kvinner enn menn gründere, ledere og styremedlemmer i næringslivet.

En av fire gründere er kvinner. Kun seks prosent av ASA-selskapene har en kvinne som daglig leder. Andelen kvinnelige styremedlemmer i selskaper som ikke omfattes av bestemmelsene om kjønnsrepresentasjon, er fortsatt lav.

Les også

Regjeringen begrenser innsyn i skattelistene

Statsråden, som fra flere har møtt krass kritikk for likestillingsmeldingen, ville ikke si noe om hva hun synes om at et fåtall av Norges 3.260 med høyest inntekt er kvinner når E24 tar kontakt lørdag formiddag.

– Statsråden takker nei til å kommentere, svarer pressekontakt Rune Akselsen.

I likestillingsmeldingen kan man imidlertid lese at regjeringen ønsker å gjøre en innsats for å få flere kvinner som ledere i norsk næringsliv.

Blant tiltakene er å legge særlig vekt på at selskapene som staten eier skal utvikle en strategi for mangfold i ledelsen. Regjeringen vil også innføre et måleinstrument for kjønnsbalanse i topplederstillinger.

Les også

Kommune fikk gigantregning da Thon betalte for mye i skatt

Les også

Skattelistene forteller ikke hva naboen egentlig tjener

Les også

Høyre og Frp kritisk til«snoking» i skattelistene

Publisert:

Her kan du lese mer om