Danielsen vant over staten

Advokat Per Danielsen har vunnet ankesaken i kampen mot Disiplinærnemnda som mener han har tatt for mye i salær fra en av sine klienter.

Injurieadvokat: Per Danielsen.

SCANPIX/Lien, Kyrre
  • Øyvind Henriksen
Publisert:

Danielsen tapte i første omgang saken i tingretten, men gikk altså seirende ut av Borgarting lagmannsrett. I dommen blir det slått fast at advokaten har rett på erstatning fra staten. Og det er en rett Danielsen har tenkt å benytte seg av.

- Beregningen av erstatningskravet vil skje senere, men det ligger an til en betydelig erstatningsutbetaling, sier Danielsen til E24.

Han mener dommen skaper økt rettsikkerhet for advokater.

- Advokater har også rettsikkerhet når det gjelder krav til beviser. Avgjørelsen i nemnda var lemfeldig. Den var vilkårlig og fulgte ikke viktige bevisvurderingsprinsipper, sier Danielsen.

- Hvordan føles det å bruke så mye tid på rettssaker der du selv er involvert?

- Det har vært slitsomt, men når jeg nå har vunnet, så har det opplagt vært verdt det.

Forhistorien til saken startet allerede i desember 2000 da en fiskebåt drev på grunn og forliste et sted i Norge. Forliste ble omtalt på nyhetene på TV2, og skipsføreren følte seg krenket av innslaget.

Lang historie

Skipsføreren klaget saken inn for Pressens faglige utvalg (PFU), og fikk medhold. Etter seieren i PFU kontaktet skipsføreren advokat Danielsen og uttrykte et ønske om et sivilt søksmål mot TV2.

En advokat på kontoret til Danielsen sendte brev til TV2 med spørsmål om tv-kanalen erkjente ansvar for ærekrenkende uttalelser. Svaret fra TV2-ledelsen var nei, men at man ville vurdere eventuelle nye opplysninger i saken.

I slutten av januar 2004 stevnet advokaten TV2, på vegne av skipsføreren. Men etter nærmere samtaler med skipsføreren ble kravet trukket. Etter at saken var trukket fikk skipsføreren en regning på 70.144 kroner fra Danielsen. Skipsføreren klaget Danielsen inn for Den norske advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets. Utvalget konkluderte med at hadde tatt seg for godt betalt og at advokaten hadde brutt reglene for god advokatskikk. Ifølge utvalget kunne ikke Danielsen kreve mer enn 25.000 kroner for jobben.

Tapte i tingretten

Advokaten anket saken inn for Disiplinærnemnden for advokater, men tapte der også. Nemnda løftet riktig nok grensen for hva Danielsen kunne kreve til 35.000 kroner.

Saken gikk videre til tingretten, og Danielsen tapte igjen, men nå har altså advokaten vunnet frem i lagmannsretten.

Disiplinærnemnden har anket saken inn for Høyesterett.

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler