Refser DNO for brudd på arbeidsrettigheter i Jemen

Oljeselskapet sparket 200 arbeidere via SMS i det krigsherjede landet. Brudd på OECDs retningslinjer, fastslår Norges kontaktpunkt. – Kritikkverdig, mener Industri Energi.

KRIGSRAMMET: Jemen har de siste årene vært herjet av borgerkrig mellom de Iran-støttede Houthi-opprørerne og myndighetene med støtte fra en Saudi-Arabia-ledet militærkoalisjon. Her fra hovedstaden Sanaa.

Foto: Hani Mohammed AP
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Da DNO gikk til masseoppsigelsene i krigsherjede Jemen tilbake i 2015, ble oljeselskapet i etterkant klaget inn til det norske OECD-kontaktpunktet for brudd på arbeidsrettigheter.

På vegne av den jemenittiske fagforeningen har LO-forbundet Industri Energi hevdet at DNO brøt lokale lover og arbeidsrettigheter da arbeiderne ble sagt opp via SMS og e-post, i tillegg til at oljeselskapet nektet å betale lønnen arbeiderne hadde krav på.

DNO leverte tilbake oljelisenser i Jemen i kjølvannet av at den Saudi-Arabia-ledede militærkoalisjonen gikk til angrep mot de lokale Houthi-opprørerne våren 2015. Det aller meste av DNOs virksomhet i landet ble nedlagt.

Selv har oljeselskapet nektet for å ha gjort noe galt. Alle forsøk på megling har strandet.

– Kritikkverdig

Nå har kontaktpunktet, som utnevnes av Utenriksdepartementet for å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, konkludert i saken.

Og i avgjørelsen fra mars blir DNO felt for brudd på retningslinjene om varsling og drøfting med de ansatte, da oljeselskapet gjennomførte masseoppsigelsene.

Internasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi er kritisk.

– Vi mener det er kritikkverdig, og er skuffet over at kontaktpunktet ikke gir noen sterkere anbefalinger, sier hun til E24.

Les også

DNO nekter å betale arbeidere i Jemen

OECDs retningslinjer, som norske myndigheter har forpliktet seg til å fremme, gir anbefalinger til næringslivet om bærekraftig virksomhet, innen temaer som spenner fra menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, til miljøvern og korrupsjon.

Retningslinjene som ifølge kontaktpunktet er brutt, sier at ansatte bør varsles i forkant av store hendelser som masseoppsigelser, og at det bør være en dialog mellom ansatte og selskapet i slike situasjoner.

DNOs kommunikasjonsdirektør Thomas Strouse har blitt forelagt konklusjonen til kontaktpunktet, kritikken fra Industri Energi og spørsmål om saken, men til tross for gjentatte henvendelser fra E24 har han ikke besvart dette.

Mener DNO burde varslet

DNO har forsvart seg med at den krigslignende tilstanden i Jemen gjorde det vanskelig å finne andre alternativer enn å sende de ansatte en SMS med beskjed om å logge seg på selskapets nettverk, der oppsigelsesbrevet ble lagt ut.

Det argumentet kjøper ikke jusprofessor Ola Mestad, leder av kontaktpunktet.

Professor Ola Mestad leder OECD-kontaktpunktet i Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

– De burde mye tidligere ha satt i gang drøftinger med de ansatte, om «hva gjør vi, hva risikerer vi».

– Det ene er når man går inn, det andre er hvordan situasjonen utviklet seg over tid i Jemen. Dette kom ikke brått på, sier han.

– Jemen var i en krigslignende tilstand. Da er det kanskje ikke praktisk mulig å få løst en nedbemanningssituasjon på en optimal måte. Bør man ikke ta hensyn til det?

– Andre selskaper har klart å håndtere det bedre. Mye av dette handler om å være tidlig ute, sier Mestad.

DNOs virksomhet i risikofylte områder i verden gjør at selskapet burde ha på plass rutiner for varsling om det blir behov for masseoppsigelser, og selskapet har heller ikke tilbakevist at andre internasjonale selskapet har klart dette, ifølge kontaktpunktets konklusjon.

– Er du i en krevende situasjon, må du vurdere risikoer mer utførlig enn i alminnelige situasjoner. Det krever OECD-retningslinjene. De må analysere forholdene i landet, din sektor – hvor utsatte er de, og så treffe tiltak som er i tråd med analysen av situasjonen, sier Mestad om anbefalingen til DNO.

Utvalgets konklusjon får imidlertid ingen rettslige følger for oljeselskapet.

– Det får ikke rettslige konsekvenser, fordi dette er en ikke-juridisk klagefunksjon. Det er ikke bindende på noen annen måte enn at regjeringen venter at alle norske selskaper følger OECD-retningslinjene, sier Mestad.

Dømt til å betale lønn

Striden med arbeiderne har vært behandlet i flere rettsinstanser i Jemen, der DNO er dømt til å betale arbeiderne 75 prosent lønn. Selskapet har anket, men tapt, senest i en høyesterettsdom i januar.

Les også

Kaller britisk flysalg til Saudi-Arabia skammelig

Med bakgrunn i dette klaget Industri Energi også DNO inn for brudd på nasjonale lover, men utvalget mener denne delen av klagen faller utenfor hva det kan vurdere.

– Vi hevder DNO bryter nasjonale lover. Fagforeningen i Jemen gikk til rettssak, og har vært gjennom tre rettsinstanser, der DNO har tapt hele veien. Det har vært i Høyesterett, der DNO har fått beskjed om å betale 75 prosent lønn frem til de har gitt fra seg lisensene, sier Tofte i Industri Energi.

– Vi har også lagt frem dokumentasjon på at OMV og Total har betalt 75 prosent, sier hun med referanse til det østerrikske og franske oljeselskapet.

I tillegg ble Industri Energis klage på at DNO ikke respekterte arbeidernes rett til å organisere seg avvist av utvalget.

Tofte sier seg likevel fornøyd med at utvalget er enig med Industri Energi om hovedårsaken til klagen.

– Hovedklagen går på varsling og drøfting. Vi er veldig fornøyd med at kontaktpunktet er enig med oss på det punktet.

Les også

Analytiker om DNOs storkjøp: Svært heldig med timingen

Les også

DNO nekter å betale arbeidere i Jemen

Her kan du lese mer om

 1. DNO
 2. Jemen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Skarp kritikk mot oljeselskapet DNO

 2. Betalt innhold

  Flere Jemen-problemer for oljeselskapet DNO

 3. Betalt innhold

  Equinor klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

 4. Annonsørinnhold

 5. Kaster sikkerhetsselskapet G4S ut av Oljefondet

 6. – Må gjøres ordentlig