REGULERT: Det er ingen næring som er så regulert som jordbruket.

Kommunisme på norsk

Tenk på et scenario der staten regulerer hvor mange sofaer møbelfabrikkene i Norge kan produsere i løpet av et år, hvor mye fabrikkene skal tjene per sofa, og hvor mye du som forbruker skal betale for sofaen.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Det ville bli definert som et kommunistisk system der det offentlige regulerer alt.

I landbrukssektoren har vi et slikt system som alle politiske partier, unntatt FrP, støtter. Også Høyre har latt seg knekke av landbrukslobbyen til å ville videreføre jordbruksavtalen. I jordbruksavtalen er det nøye definert hvor mye en bonde skal få betalt for en liter melk, en kilo egg, en kilo kjøtt etc.

I et marked er det vanlig at dersom en har overskudd på en vare så setter en ned prisen. Når landbrukssamvirket har overskudd på egg knuses disse og kastes på dynga heller enn å komme forbrukerne til gode til rimeligere priser. Denne kommentaren kom fra Sveinung Svebestad som er styreleder i Notura etter at Jordbruksavtalen for 2010 var i havn: "Den siste prognosen viser at vi går mot eit aukande overskot av både lam og gris. Men la det likevel ikkje vera tvil. Nortura vil så fort marknadsbalansen tillet det, nytta det rommet som no er skapt til å auke prisane". Med andre ord: en har overproduksjon og skrur opp prisene. Helsprøtt!

Tine har de siste 10 årene solgt Jarlsbergost til utlandet. For hver liter melk vi drikker betaler vi 39 øre som går til å subsidiere ost som eksporteres til utlandet. Men regjeringen har ingen planer om å stanse galskapen. En seier som løftes frem av Bondelaget er at de fikk gjennomslag for prosenttoll på drikkemelk som hindrer import av melk. Her skal det være monopol og i følge avisen Nationen en tollsats på 388 prosent!

Resultatet av årets jordbruksforhandlinger er at forbrukerne skal betale 420 millioner kroner mer i økte matpriser, og 375 millioner i form av direkte subsidier over statsbudsjettet. Vi får høre at et kommunistisk system som ikke har vært endret noe særlig de siste 60 årene er den eneste måten å redde norsk landbruk på. De siste 50 årene er tre av fire gårdsbruk lagt ned viser tall fra SSB som ble frigitt i desember 2008. Ett av tre gårdsbruk ble lagt ned mellom 1999 og 2008. Det ble i denne perioden lagt ned 7 bruk hver eneste dag, og trenden fortsetter.

Fremskrittspartiet mener det er på tide med en ny medisin der vi slipper bonden fri til å produsere det en vil og så mye en vil. Det er på tide å gi bonden eiendomsretten tilbake, og gi unge som i dag vurderer å overta gårdsbruk fremtidsmuligheter til å bli selvstendig næringsdrivende som kan utnytte egen eiendom, og ikke leiglendinger av staten der inntektene blir servert over statsbudsjettet.

Hadde den medisinen Sp og de andre partiene har brukt stadig større dose av hjulpet: hvorfor forsvinner det da gårdsbruk hver eneste dag? Fordi det ikke er en fremtid i et kommunistisk system der du er prisgitt staten. De fleste unge mennesker i dag ønsker å bestemme over liv og eiendom selv, ikke være leiglendinger av staten.

Hvorfor skal bønder utsettes for et system som sofaprodusenter, kjøkkenprodusenter, skipsverft og annen næringsliv i Norge ikke ville tolerert?

Publisert: