Acta-anken vil koste domstolene minst to mill.

Acta-saken skal opp til ny behandling, denne gang i Gulating lagmannsrett. Millionutgiftene vil løpe allerede før advokatene har fått sitt.

KJEMPER VIDERE: Acta-gründer Fred Ingebrigtsen (avbildet) og de seks andre tiltalte får nå opp saken sin igjen for Gulating lagmannsrett. Retten må bruke over to millioner på lokaler og utstyr til den åtte måneder lange ankesaken. Arkivbilde.

Marie Von Krogh
  • Marius Lorentzen
Publisert:

I dag tirsdag sparkes ankesaken i én av Norges største innsidesaker i gang i Handelens Hus i Stavanger.

Det er Gulating lagmannsrett som har leid lokalene til ankesaken mot Fred Anton Ingebrigsten og de seks andre tiltalte i den såkalte Acta-saken.

Hele åtte måneder er satt av, og en rekke vitner vil bli innkalt.

Administrasjonssjef Arne Støle i Gulating lagmannsrett forteller til E24 at de leier lokalene i Handelens Hus, fordi de ikke har nok plass selv.

- Vi har også tidligere brukt det som et suppleringslokale, sier Støle og legger til:

- Acta-saken gikk også der i den første runden i Stavanger tingrett.

Les også

Acta-saken opp igjen: Retten skal gjennomgå 1.867 aksjehandler

Totalt må Lagmannsretten ut med drøye to millioner kroner for saken i rene praktiske kostnader.

På toppen av dette kommer advokatsalærene til alle forsvarerne.

Advokat Bjørn Stordrange forsvarer Fred Anton Ingebrigsten.

Helge Mikalsen

- Vi har fått en foreløpig tilleggsbevilgning på rundt én million for de fire månedene som er igjen av 2014, sier administrasjonssjefen i Lagmannsretten.

Retten skal bruke pengene på leie av lokalene, samt en lettere ombygging og innleie av en rettsbetjent.

- Til sammen dreier det seg om i overkant av to millioner kroner, sier Støle om det å avholde en rettssak av denne størrelsen.

Han legger til at han håper Domstolsadministrasjonen kommer med en ny ekstrabevilgning rundt nyttår for å dekke sakens kostnader.

Måtte bygge om - igjen

Det skal også være tre meddommere med i saksbehandlingen.

Administrasjonssjefen opplyser at disse i utgangspunktet får 250 kroner dagen, et beløp som har stått stille i årevis.

På samme måte som da saken gikk for retten i Tingretten, må Handelens Hus også denne gangen bygges noe om for å avvikle rettsaken.

- Vi har måttet bygge opp et podium, som man også måtte gjøre forrige gang. Det er fordi det er så mange tiltalte og forsvarere at de må sitte på tre rader etter hverandre og se over de foran, sier Støle.

- Det er også veldig mye IT-utstyr som er installert, men det er det Domstolsadministrasjonen som bestiller og står for, legger han til.

Alt skal gjennomgås på nytt

Det var i november 2012 at Acta-gründer Fred Anton Ingebrigsten ble dømt til fengsel i ni år for innsidehandel og markedsmanipulasjon i en enstemmig dom fra Stavanger tingrett.

Dommen er sammen med Finance Credit-dommen tidenes strengeste innsidedom.

Sammen med Ingebrigsten ble også syv andre dømt for å bistått i den påståtte innsidehandelen og markedsmanipulasjonen (se faktaboks).

Alle de syv domfelte har anket saken sin opp til Lagmannsretten, og hele saken skal nå gjennomgås fra bunnen av.

Grunnen til den oppsiktsvekkende lange berammingen på åtte måneder er at retten skal gjennomgå hver enkelt aksjehandel som inngår i tiltalen - 1.867 i tallet.

Striden handler nemlig om det var Fred Anton Ingebrigsten som fikk gjennomført handler til flerfoldige millioner i Acta, samtidig som han satt på innsideinformasjon.

Aktoratet mener det, og at Ingebrigsten fikk hjelp fra stråmenn, som bestod av venner, naboer og andre bekjente. På forsvarersiden avvises denne anklagen.

Den nye gjennomgangen betyr at det også vil komme nye vitner, og at det kan komme frem nye sider ved saken.

- Nå vil det bli en helt annen rettssak enn i tingretten. Den blir bedre opplyst, bedre dokumentert og bedre analysert. Vi får inn nye beviser, nye vitner og nye sakkyndige, sa Stordrange.

- Dette blir en full ny behandling, så det vil bli ført bevis som ikke nødvendigvis ble ført for tingretten. Det gjelder også vitner. Ettersom saken utvikler seg kan det komme opp nye elementer, sa statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, til E24 fredag.

Les også:

Acta-saken til ny behandlingAlle anker i Acta-sakenFred Ingebrigtsen dømt for innsidehandelProfessor: - Ingebrigtsen inntar en delt straffetopp

Publisert:

Flere artikler

  1. Retten skal gjennomgå 1.867 aksjehandler

  2. Avlyttingsbevis i Acta-saken skal prøves for Høyesterett

  3. Kåre Nilsen med tilståelse i Acta-saken

  4. Annonsørinnhold

  5. Høyesterett avviste anken i Acta-saken

  6. Ingebrigtsen dømt til ni år i Acta-saken