Terra-kommune får erstatning

Oslo tingrett gir Terra-kommunene 50 millioner kroner. På deling.

FÅR PENGER: Haugsund og Hattfjelldal kommune får 50 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet ACE. Bilde er fra Haugsund.

 • Andreas Wolden Fredriksen
 • Thomas Solberg
 • Jostein Nissen-Meyer
Publisert:,

Mandag ble det klart at Oslo tingrett har bestemt at forsikringsselskapet ACE Europa skal betale ut 50 millioner kroner i erstatning for tap som åtte norske kommuner hadde i forbindelse med den såkalte Terra-skandalen.

Haugesund kommune står ifølge dommen som mottaker av erstatningen, men beløpet skal bli delt mellom alle de åtte kommunene som var involvert i Terra-saken.

Kommunene er også tilkjent forsinkelsesrenter på rundt 25 millioner kroner, noe som bringer den totale erstatningssummen opp i 75 millioner kroner.

De åtte Terra- kommunene er Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Terra-saken

Det er kommunene Haugesund og Hattfjelldal som har ført saken for kommunene mot forsikringsselskapet.

Terra-saken går i korte trekk ut på at alle disse åtte kommunene tapte store summer på kompliserte spareprodukter solgt gjennom det konkursrammede meglerhuset Terra Securities da finanskrisen rammet verdensøkonomien i 2008.

Bakgrunnen for rettssaken der det nå har falt dom i Oslo tingrett, er at Terra som meglerhus hadde en profesjonsansvarsforsikring hos forsikringsselskapet ACE.

Tidligere i år kom det også endelig dom i et søksmål som de samme kommunene har ført for retten i USA. Se faktaboks lengst ned i saken om denne.

Les også

Terra tapte ankesaken mot Citigroup

Striden

Forsikringen i ACE skulle sikre kundene at meglerhuset drev sin virksomhet på en korrekt måte, samt at det var i stand til å dekke tap ovenfor kundene om det skulle være berettiget. Forsikringen hadde en ramme på 50 millioner kroner.

Kommunenes påstand i saken var at Terra hadde drevet villedende.

ACE bestred kommunenes påstand og mente at tapene kommunene ble påført var et resultat av forhold som skyldtes finanskrisen, mens kommunene mente at Terra hadde gjort feil av en slik karakter at de kunne kreve erstatning fra ACE.

Les reaksjonen fra ACEs advokat lenger ned i saken

- Skulder mot skulder

- Dette er helt fantastisk, sier ordfører Petter Steen jr. i Haugesund kommune til E24.

Haugesund kommune har tapt rundt 130 millioner kroner på veddemålene, mens det opprinnelige kravet i søksmålet var på 100 millioner.

- Dette er halvparten av det opprinnelige kravet deres. Er dere litt misfornøyde med erstatningssummen?

- Vi må få lov til å la dette synke litt inn nå, før vi kommer tilbake med mer. Det er det jeg har lyst til å si nå, sier ordføreren, som understreker at han ikke har fått lest hele dommen ennå.

Han opplyser at Haugesund og Hattfjeldal har samarbeidet om utgiftene til rettssaken. Steen jr. vil ikke si konkret hvordan pengene vil bli fordelt.

- Vi har stått skulder mot skulder med dem hele tiden, sier han.

- Får 11 mill.

Ifølge Haugesesund Avis skal fordelingsnøkkelen mellom de åtte kommunene være slik at Haugesund får beholde 11 millioner kroner av erstatningen.

- Vi er ikke minst fornøyd med at premissene i dommen er så tydelige i forhold til den virksomheten som ble drevet. Det er tegnet et veldig klart bilde av manglende - og til dels sterkt villedende - veiledning fra Terras side, sier han.

Les også

- Tapt sak i USA styrker Terra-kommuners sak i Norge

- Fornøyd

- Vi er fornøyd med at vi har fått medhold i det vi har sagt hele tiden, nemlig at vi var villedet av Terra som ga oss uriktige og ufullstendige opplysninger, sier Asgeir Almås, ordfører i Hattfjelldal kommune, til E24.

- Dette gjelder prinsippet om at forsikringen skal gjelde, og der har vi vunnet frem.

Retten mener det ligger årsakssammenheng mellom Terras rådgivning og Haugesund kommunes økonomiske tap. Retten legger til grunn at kommunene ikke ville ha investert dersom Terra hadde opplyst om en triggermekanisme. Den mekanismen gjorde at hvis investeringene falt under et bestemt nivå ville den bli tvangsinnløst.

Lånte fra fremtiden

De åtte kraftkommunene brukte sine fremtidige kraftinntekter som sikkerhet og tok opp lån for å kjøpe obligasjoner.

Kommunene mener forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene.

Forsikringsselskapet har bestridt dette, og har fremholdt at de ikke er noen årsakssammenheng mellom Terra-meglernes opptreden, og kommunenes tap, og la ned påstand om full frifinnelse.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Terras forsikringsselskap anker erstatningsdom

 2. 50 millioner er en dråpe i havet for
  Terra-kommunene

 3. Nå venter milliardoppgjøret med DNB

 4. Annonsørinnhold

 5. AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

 6. Fremmet aprilsnarr som bevis i retten