Oslo kommune får milliardregning etter kjøpet av Hafslund

Det heleide kommunale selskapet Oslo Energi Holding må betale 147,13 kroner per aksje til de resterende aksjonærene etter oppkjøpet av Hafslund i 2017.

KOSTER MER: Oslo kommunes kjøp av de resterende aksjene i Hafslund vil koste mer enn planlagt, kommer det frem i en skjønnsavhjemling fra Oslo tingrett.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:,

Det tilsvarer over én milliard kroner, ifølge advokat Filip Truyen i Wikborg Rein, som representerer Kommunal Landspensjonskasse, Folketrygdfondet, MP Pensjon PK i saken.

Skjønnsavhjemlingen om løsningssummen ble avsagt i Oslo tingrett mandag.

Ifølge rettsslutningen er det snakk om til sammen 19,5 millioner aksjer fordelt på 1.470 aksjonærer. Løsningssummen blir dermed på over 2,8 milliarder kroner, som er en snau milliard kroner mer enn det aksjonærene først ble tilbudt.

– Det betyr at retten har øket aksjekursen med mer enn 50 prosent i forhold til det kommunen tilbød. Det er en betydelig økning i prosent og også når du ser på det reelle beløpet, sier Truyen til E24.

Hans tre klienter satt før oppkjøpet på rundt 12,3 millioner aksjer, og får dermed tilkjent rundt 619 millioner kroner ekstra fra Oslo tingrett, opplyser han.

Advokat Arne Tjaum i Advokatfirmaet BAHR, som representerer Oslo Energi Holding, ønsket ikke å kommentere saken da E24 tok kontakt mandag ettermiddag.

Finansbyråd skal studere premissene

Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune ønsker ikke å kommentere detaljene i skjønnsavhjemlingen ennå.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo kommune.

Foto: Ole Gunnar Onsøien NTB scanpix

– Vi har akkurat blitt orientert om det rettslige skjønnet fastsatt av Oslo tingrett. Det er ikke naturlig å kommentere selve skjønnet ytterligere nå før vi har studert premissene, skriver Steen i en e-post til E24.

Han fremholder at Hafslund-transaksjonen var en god og industrielt riktig transaksjon for Oslo kommune.

– Oslo kommune var og er opptatt av at vi skal ivareta de øvrige aksjonærenes interesser på en ryddig måte. Verdivurderingen styret innhentet i juni 2017 anslo at verdien på Hafslund ASA lå 63-97 prosent høyere enn børskursen i april 2017. Vi mente derfor det var riktig og ryddig å overlate prisfastsettelsen av minoritetsaksjonærenes aksjer til et rettslig skjønn, sier Steen.

Bakgrunn: Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo milliard-regning

Tilbød 96,75 kroner

Oslo Energi Holding varslet i 2017 et bud på 96,75 kroner etter å ha kjøpt finske Fortums aksjepost i Hafslund og kommet over en eierandel på 90 prosent.

Med en eierandel på over 90 prosent kunne det kommunale selskapet tvangsinnløse de øvrige aksjonærene som ikke aksepterte prisen. Over 1.500 aksjonærer takket nei til tilbudet fra Oslo Energi Holdning, som er Oslo kommunes omstruktureringsselskap i energisektoren.

Dermed gikk aksjonærene til retten for å få fastsatt hva rimelig aksjeverdi er etter rettens skjønn.

Styret i Hafslund var uenige i den foreslåtte kursen på 96,75 kroner, og innhentet en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets, som tilsa en verdi per aksje på 139 kroner basert på forventede transaksjonsverdier. Basert på forventet fremtidig inntjening mente Sparebank 1 Markets at verdien var 168 kroner.

Les også

Høyre om Oslos mulige milliardregning etter Hafslund-raidet: – Teknikalitet at pengene ikke tas fra bykassen

– Fullstendig seier

Advokat Sigurd Knudtzon i Advokatfirmaet Strandenæs representerer 64 av aksjonærene i saken, og sier hans klienter er meget fornøyd med mandagens avgjørelse fra tingretten.

– Dette er en fullstendig seier for minoritetsaksjonærene. Vi mente at innløsningssummen skulle være høyere, men første reaksjon fra de av mine klienter som har gitt tilbakemelding, er at de veldig fornøyde. Det er en økning på 50 prosent fra tvangsinnløsningssummen, og det må anses å være mye. Retten har foretatt en grundig vurdering som virker saklig godt begrunnet for å komme frem til en balansert slutning, sier Knudtzon.

– Dette er en alvorlig og viktig dom, som viser at man må ta minoritetsaksjonærene på alvor. At det er et offentlig organ som Oslo kommune som opptrer på denne måten i et kapitalmarked setter saken i et spesielt perspektiv.

Tvang gjennom oppkjøpet


Det var 26. april 2017 det ble kjent at Oslo kommune og det delvis statseide energiselskapet Fortum hadde blitt enige om at Oslo kommune ville betale for selskapets resterende aksjer og at de deretter ville dele selskapet i to.
De to aktørene eide før beslutningen totalt 87,8 prosent av aksjene i selskapet og 91,3 prosent av stemmene. Dermed kunne de to selskapene tvinge gjennom oppkjøpet.

E24 intervjuet i 2017 daværende næringsbyråd Geir Lippestad om risikoen for en ekstraregning dersom minoritetsaksjonærene gikk til retten.

Han understreket at en slik ekstraregning ikke ville bli belastet bykassen, men dekket av Oslo Energi Holding.

– Det som skjer er at vi oppretter selskapet Oslo Energi Holding. Der vil alle verdiene bli lagt inn og deretter solgt ut. Blant annet blir produksjon solgt til E-CO som er 100 prosent eid av Oslo kommune, sa Lippestad.

– Hvis et rettslig skjønn kommer til at minoritetsaksjonærene skal ha en høyere kurs, vil Oslo Energi Holding forholde seg til det, la han til.

– Er det tatt høyde for en slik regning i prisingen i avtalen med Fortum?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det utover å si at det er svært god økonomi i Oslo Energi Holding. Det er midler der for å betale en slik regning.

Det var imidlertid før verdivurderingen fra Sparebank 1 Markets forelå med sine svært høye verdianslag.

Her kan du lese mer om

  1. Hafslund
  2. Oslo
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Oslo kommune anker saken mot småaksjonærene

  2. Oslo kommunes milliardregning for Hafslund-aksjene reduseres etter anke

  3. Kaller Raymond Johansen inn på teppet etter milliardsmell for Oslo kommune

  4. Annonsørinnhold

  5. Oslo kommune må låne penger for å betale tilbake eiendomsskatt

  6. Innbyggerne i Oslo og Bergen taper milliardbeløp på lave strømpriser