Framtiden i våre hender om norske investorers eierskap i Vale: – Sterkt problematisk å tjene penger på et slik selskap

Framtiden i våre hender mener norske investorer bør trekke seg ut av det brasilianske gruveselskapet Vale, etter den katastrofale ulykken som skjedde i januar. 

KRISE: Redningsarbeidere leter etter ofre etter katastrofen i Brumadinho i Brasil. En demning ved et damanlegg eid av gruvegiganten Vale kollapset den 25. januar.

Foto: Adriano Machado Reuters
  • Nina Tuv
Publisert:

– Vi vil ikke basere vår fremtidige pensjon eller plassere våre sparepenger i selskap som setter natur og mennesker sitt liv på spill, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise til E24.

Utspillet kommet i kjølvannet av kollapsen av en demning tilknyttet et av Vales damanlegg i Minas Gerais-provinsen i Brasil.

Hvor mange som er omkommet er ennå ikke helt sikkert, men Wall Street Journal skriver at minst 150 er døde. Nesten 200 personer er fremdeles savnet, skriver flere medier.

Det er ikke første gang det har skjedd ulykker på et av den brasilianske gruvegigantens anlegg.

Nå mener Framtiden i våre hender at norske investorer bør trekke seg ut av selskapet.

På listen over investorene med de største eierandelene i Vale står Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), KLP, DNB, Nordea og Danske Bank.

Nordea har valgt å sette Vale i karantene frem til flere fakta omkring ulykken kommer på bordet, opplyser de til E24. De resterende aktørene sitter enn så lenge på gjerdet.

Miljøkatastrofe

I november 2015 brast det en demning ved Samarcos gruveanlegg i Bento Rodriguez i Minas Gerais. Samarco er et fellesforetak mellom gruvegigantene Vale og BHP Billiton. 19 personer omkom i ulykken, og flere hundre ble hjemløse.

Senere viste det seg at gjørmen inneholdt store mengder tungmetaller, og kollapsen ble omtalt som den største miljøkatastrofen i Brasil i nyere tid.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Foto: Renate Madsen

Omtrent 60 millioner kubikkmeter med avfall fra utvinning av jern havnet i elven Doce, som førte til kraftig forurensning av selve elven og strender nær området der elven munnet ut i Atlanterhavet. Svært mange mennesker manglet rent vann i lang tid.

Opprydningen er forventet å ta mer enn et tiår, ifølge The Guardian.

– Helt uakseptabelt

– Vale var ansvarlig for Brasils verste miljøkatastrofe i 2015, og nå gjentar tragedien seg. Denne gangen går enda flere menneskeliv tapt. Det er helt uakseptabelt at dette skjer en gang til, sier Bakken Riise.

Framtiden i våre hender forteller at de har vært i kontakt med bankene og Oljefondet, og at samtlige opplyser at de har vært i dialog med Vale for å forbedre praksisen i selskapet.

– At så mange investorer har forsøkt å påvirke Vale gjennom aktivt eierskap, men ikke lykkes med å få selskapet til å gjøre det som må til, reiser noen grunnleggende spørsmål ved tilnærmingen, sier Bakken Riise.

– Hvor mye mer kan bankene klare å endre selskapet, spør vi oss. Spesielt med tanke på at miljøreguleringene i Brasil over flere år har blitt kraftig svekket. Bankene og Oljefondet må derfor aktivt ta stilling til hvordan de skal forholde seg den utviklingen – hvor mye kan de egentlig å oppnå ved å stille tydelige krav om samfunnsansvar fra Vale?

Oljefondet: – Tragisk

Oljefondet er trolig den største norske aktøren med eierandeler i Vale med en andel på 0,85 prosent. Det tilsvarer 542 millioner dollar, eller omtrent 4,7 millioner aksjer.

– Vale står gjentatte ganger for alvorlig miljøskade, og det er et klart brudd på de etiske retningslinjene for Oljefondet. Å tjene penger på et selskap som driver med så stor risiko for å skade mennesker og miljø er sterkt problematisk, sier Bakken Riise.

Framtiden i våre hender mener Oljefondet bør trekke seg ut og offentliggjøre en begrunnelse for beslutningen. Det vil være et sterkt signal til selskapet om hva som må rettes opp, mener de.

Norges Banks Investment Management, som forvalter Oljefondet, meddeler til E24 at det er Etikkrådet som må vurdere selskapet opp mot de etiske retningslinjene.

– Dette er en alvorlig og tragisk ulykke. Vi har vært i dialog med selskapet i etterkant av hendelsen, sier presseansvarlig i NBIM, Marthe Skaar, til E24.

– Vi har i flere år støttet arbeid for å forbedre bærekraftsdata i gruvebransjen som vil gjøre det mulig for både selskaper og investorer å ha bedre oversikt over slik risiko, fortsetter hun.

Etikkrådet opplyser til E24 at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men at ulykken hos Vale er en sak de har fanget opp og vurderer nå.

– Vi pleier å ha en grundig dialog med selskapene som vurderes. Vi skal vurdere den fremtidige risikoen, sier sekretariatsleder Eli Ane Lund til E24.

Vurderer eksklusjon

– Vi er svært lei oss for at en slik alvorlig ulykke har skjedd igjen, og våre tanker går først og fremst til alle de som er rammet, sier leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, til E24.

– Vi følger selskapet og saken nøye nå, samtidig som hendelsen åpenbart gjør at vi nå må vurdere vår investering, fortsetter hun.

Bergan forteller at KLP i løpet av de siste tre årene har fulgt opp Vale både på Samarco-ulykken og skraping av skip.

– Det har vært jobbet aktivt for at Vale skulle implementere nødvendig tiltak for å sikre at ulykker som Samarco ikke skulle skje igjen. Selskapet har også implementert mange slike tiltak.

– Vi er derfor overrasket over at en slik ulykke nå rammer Vale igjen, sier Bergan.

KLP har blant annet krevd at det blir gjennomført risikoanalyser av alle dammer og implementering av tiltak som overvåkning av sikkerheten, jevnlige inspeksjoner og varslingsanlegg.

– Dette er tiltak selskapet har etablert, men det er åpenbart at noe har sviktet, sier Bergan.

De avventer nå situasjonen til de har fått klarhet i årsak og fakta i saken.

– Det er alltid vår strategi å påvirke i positiv retning. Å selge oss ut er et virkemiddel vi kun bruker når eierskapsutøvelse ikke fører frem og det er risiko for fremtidige brudd, sier Bergan.

Nordea: Har satt Vale i karantene

Nordea forteller til E24 at de ser svært alvorlig på hendelsen, men også de vil avvente situasjonen til den er mer avklart. De har imidlertid satt inn et midlertidig tiltak.

– Nordeas team for ansvarlige investeringer har besluttet å sette Vale i karantene frem til resultatet av den uavhengige undersøkelsen er klar, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem.

De har den siste uken vært i kontakt med både Vale, andre investorer og eksterne fondsforvaltere om ulykken.

– Demningen har vært inaktiv siden 2016, og alle relevante skriftlige erklæringer om stabilitet var på plass. Den gjennomgikk kontinuerlige uavhengige og eksterne kontroller. Det ble gjennomført inspeksjoner annenhver uke, som ble rapportert til de brasilianske gruvemyndighetene, forklarer Ekrem.

– Dette er svært viktig for oss og vi har økt ressursene våre knyttet til ECG-spørsmål, og har nå et av Europas største team som jobber med det fulltid, legger hun til.

Karin Gjerde-Meyer, fungerende leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Foto: Storebrand

Storebrand: – Valgt å ikke reinvestere

Pensjons- og forsikringsselskapet Storebrand valgte å ekskludere Vale fra sine investeringsporteføljer i 2016, på bakgrunn av ulykken som skjedde i 2015.

Utelukkelsen varte frem til fjerde kvartal i 2018, opplyser fungerende leder for bærekraftige investeringer i Storebrand til E24.

– Da gjorde vi en ny vurdering på bakgrunn av nye opplysninger vi hadde fått fra vår dataleverandør. Disse opplysningen pekte i retning av at Vale oppfylte kravene for inkludering. Storebrand har likevel ikke valgt å reinvestere i Vale på grunn av risikovurderinger, sier Karin Gjerde-Meyer.

Storebrand sier de vil gjøre en ny vurdering av Vale etter hvert. De jobber også med andre internasjonale investorer for å følge opp dialogen med selskapet fremover.

– Vi ser svært alvorlig på den nye hendelsen. Vi har allerede utelukket 171 selskaper fra våre investeringer fordi de ikke har oppfylt kravene til vår standard, som er en av finansbransjens strengeste, sier Gjerde-Meyer.

– Ingen planer om å ekskludere

– I løpet av de siste årene har Vale gjennomført flere solide grep, og vi er av den klare oppfatning at flere av disse har kommet i stand grunnet vårt felles, og andre partneres, aktive eierskap, sier pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt, til E24.

– Vi har derfor ingen planer om å ekskludere Vale fra vårt investeringsunivers, noe for øvrig Statens pensjonsfond utland heller ikke har på nåværende tidspunkt, sier Schmidt.

DNB vil på sin side vurdere eksklusjon når mer fakta omkring ulykken kommer på bordet.

– Aksjene i Vale eies gjennom vårt Globale Emerging Markets indeksfond. Dette fondet eier mindre enn én promille av Vale SA, så vår mulighet til å påvirke direkte er liten. Vi jobber derfor gjennom vår eksterne konsulent sammen med andre investorer for å følge opp selskapet, sier pressesjef Even Westerveld i DNB til E24.

Han påpeker at DNB Asset Management (DAM) har fulgt opp både Vale og BHP Billiton etter ulykken i 2015, og at de er sjokkert over den seneste ulykken i Minas Gerais.

– Det gjør at DAM stiller spørsmål ved om Vale har endret praksis i tilstrekkelig grad, sier Westerveld.

De vil nå delta i et nytt påvirkningsarbeid mot Vale i samarbeid med eksterne konsulenter, og i den forbindelse også vurdere eksklusjon av selskapet.

Publisert:

Flere artikler