Økokrim: Nordmenn stadig mer utsatt for utenlandske bedragere

Digitalisering gjør nordmenn stadig mer utsatt for massebedragerier fra utenlandske forbrytere, ifølge Økokrims trusselvurdering for 2018.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
Publisert:

«Bedragerier på internett er typisk pop-up-kriminalitet som spres raskt, har kort varighet, og det er vanskelig å forutse både innholdet og spredningsmønsteret», heter det i Økokrims trusselvurdering.

Der vises det til at både nordmenn og norske bedrifter er attraktive mål for bedragere på nett.

Økokrim viser til politiets innbyggerundersøkelse der 5 prosent svarer at de er blitt utsatt for svindel på nett, mens bare 19 prosent av disse sier at de har anmeldt forholdene

– Dette gir politiet og myndighetene nye utfordringer og stiller høyere krav til tverretatlig samarbeid, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea om nettsvindlerne i en pressemelding.

Økokrim trekker fram stans av transaksjoner som viktige strategier for å hindre bedragerier rettet mot norske bedrifter. Videre beskrives det overordnede trusselbildet som relativt stabilt.

Skatte- og avgiftskriminalitet beskrives som den største trusselen innen tradisjonell økonomisk kriminalitet. Økokrim skriver at de oftere avdekker mistanke om skattesvik av nordmenn som har meldt utflytting fra Norge, men bor i landet store deler av året.

«Økt informasjonsutveksling mellom land forventes å føre til avdekking av flere slike saker», opplyser Økokrim i trusselvurderingen.

Politiorganet skriver også at korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning er blitt klarere, blant annet innen plan- og byggesaksforvaltning. Innen arbeidslivskriminalitet har misbruk av foretak blitt en større del av trusselbildet.

«Merverdiavgiftsbedrageri utført med fiktiv fakturering fortsetter å være en av hovedkildene til profitt. Det vil bli mer utfordrende for potensielle kunder å avsløre arbeidslivskriminalitet når virksomhetene i økende grad fremstår lovlydige», skriver Økokrim.

Les også

Norsk selskap utsatt for direktørsvindel: Millionbeløp gikk til konti i Hongkong

Les også

Theranos-skandalen: De ni løgnene som felte Silicon Valleys «wondergirl»

Les også

Legemiddeltopp dømt til fengsel for svindel

Her kan du lese mer om