Slår tilbake mot Høyres skattekritikk: – Henger ikke sammen med virkeligheten

Høyre beskriver SVs foreslåtte skatte- og avgiftspolitikk som «absurd», og mener formuesskatten er konkurransevridende til fordel for utenlandske investorer. – Høyre har ikke faglig belegg for påstandene sine, kontrer SV.

Kari Elisabeth Kaski (SV) fyrer løs mot utspill fra Høyre om skatte- og avgiftspolitikk. Argumentene deres må være kokt sammen på Høyres hus, mener SV-toppen. Her avbildet på Stortinget i mai.
Publisert: Publisert:

De politiske partiene er i ferd med å jekke opp tempoet før høstens stortingsvalg.

I forbindelse med valgkampen har Høyre besøkt tradisjonsrike Lerum i Sogndal, en norskeid bedrift som har tilhørt Lerum-familien i fire generasjoner. Bedriften frykter at et eventuelt regjeringsskifte skal medfølges av ny skatte- og avgiftspolitikk.

SV har foreslått en arveavgift på 70 prosent per arving for enkeltpersoners formue over 100 millioner. Det vil imidlertid også gjelde dersom selve bedriften går i arv, som Lerum.

– Det vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet og det private eierskapet i Norge. Hvis man skal ha formuesskatt må den innrettes slik at det blir rettferdig mot utenlandske investorer, men det er arveavgiften som er det mest utfordrende for oss, sa medeier Trine Lerum til E24.

Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, mener at formuesskatten «tapper norske bedrifter for kapital» slik at de har færre midler å investere i norske arbeidsplasser.

— Skatten rammer kun norske eiere, noe som gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere, uttalte han under bedriftsbesøket i Sogndal.

– Dette har de kokt sammen på Høyres hus

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, har blitt forelagt uttalelsene. Hun reagerer på det hun mener er «manglende faglig belegg» fra Høyre.

– Høyresiden må slutte å komme med påstander om at formuesskatten er særnorsk, den finnes i flere andre land. Når man ser på totalbeskatning av kapital kommer Norge ganske godt ut, vi er på snitt under OECD og under USA. Høyre driver et skattekappløp mot bunnen, sier hun til E24.

Kaski forteller om forståelse for Lerums avgiftsbekymringer, men understreker at SV ønsker større spredning av både formue og eierskap.

– Og da er arveavgiften det mest effektive virkemiddelet. Avskaffelsen av arveavgiften i 2013 har bidratt til å øke forskjellene og til å øke konsentrasjonen av formue hos et fåtall, forklarer Kaski.

– Disse argumentene har de kokt sammen på Høyres hus, fortsetter hun.

– Hvor raskt vil SV gjeninnføre arveavgiften hvis partiet kommer i maktposisjon?

– Så raskt som mulig. Jeg antar at det i så fall blir varslet i statsbudsjettet for 2022 om utredning for ny skatt på arv, deretter må det utredes før det kan innføres i statsbudsjettet for påfølgende år.

FRYKTER FOR FREMTIDEN: Trine Lerum Hjellhaug er fjerde generasjon Lerum. Hun mener et skifte til femte generasjon «blir helt umulig» om SV får gjennomslag for sin skatte- og avgiftspolitikk.

Historiefortelling fra Høyre

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide mener SV vil slå beina under det private næringslivet med sin skatte- og avgiftspolitikk, og peker på at bedriftseiere må «ta et stort utbytte for å betale avgiftene».

Eriksen Søreide omtalte videre den foreslåtte skattepolitikken som «en absurd måte å tenke privat næringsliv på», mens Asheim beskriver formuesskatten som «konkurransevridende» til fordel for utenlandske eiere.

– Dette er nok en påstand det ikke finnes noe faglig belegg for, og er utelukkende en historiefortelling Høyre har skapt selv. Man må se på ulike verdsettingsmodeller, men det er ikke noe grunnlag for å si at formuesskatten i seg selv påvirker investeringer i norsk næringsliv, kontrer Kaski.

– Men hva med norske familiebedrifter i konkurranse med bedrifter kontrollert av utenlandske investorer?

– SV vil ikke være til hinder for at familiebedrifter kan gå i arv, men det er også slik at en familiebedrift er en formue. Det er vanskelig å lage regler som er unntaksvis her, men generelt mener vi i SV at man må ha mer spredt eierskap og bredere fordeling av formue, sier SVs stortingsrepresentant.

Kaski poengterer videre at «også familiebedrifter må planlegge for å kunne møte sine skatteforpliktelser, akkurat som alle andre».

– God tur til Cayman Islands

Kaski får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener Asheim må se på hele regnestykket om han først skal snakke om konkurransefortrinn.

– Formuesskatten betales av rike personer som bor i Norge, naturlig nok, utenlandske eiere betaler imidlertid ofte tilsvarende skatter til sine hjemland. Faktisk betaler de rikeste i USA mer i skatt til USA enn de rikeste i Norge betaler til Norge, sier han til E24.

Moxnes har sett seg lei på at milliardærene får det som de vil med politikerne, og mener det må bli slutt med at «de får alt de peker på».

– Når milliardærene begynner å syte, da er politikerne voldsomt lydhøre. Det er ikke måte på hvilken omsorg de har for styrtrike milliarder, men tilsvarende omsorg for andre folk som faktisk trenger det, er ikke like akutt.

Samtidig sender Moxnes et stikk i retning Witzøe, som forrige uke gikk knallhardt ut mot formuesskatt.

– Når Gustav Witzøe gråter sine milliardtårer, mens pengebingen fylles opp, så gjør ikke den sorgen særlig inntrykk på folk flest. Witzøe og de andre milliardærene har mer enn nok penger.

Han har følgende beskjed til Witzøe og andre som vurderer å ta med seg formuene sine til utlandet:

– God tur til Cayman Islands, det er bare å bestille flybilletter.

OPPOVER: Bjørnar Moxnes vil ha slutt på store skattekutt og ulikhet. Rødt-lederen mener Norge er «et paradis for de rike».

Ny skatteplan fra Rødt

Fredag uttalte Moxnes til VG at han vil ha med seg en rødgrønn regjering for å innføre kraftige skatteøkninger for å finansiere nye velferdsplattformer.

I planen foreslår partiet en kraftig opptrapping av skattene. Ifølge partiets egne utregninger vil skattene øke med 28,9 milliarder kroner allerede i 2022, i forhold til dagens nivå.

Innen 2025 vil Rødt ha skatteøkninger på totalt 47,9 milliarder kroner.

– Vi vil øke skattene for de rike og styrke velferden for folk flest, forklarte Moxnes til VG.

Publisert:
Gå til e24.no