Pandemiens olje-nedtur rammet Stavanger-regionen knallhardt – men nå er optimismen på topp

Pandemiåret 2020 endte i knallrøde tall for Stavanger-regionens næringsliv, først og fremst på grunn av oljeprisfallet. Samlet driftsunderskudd var minus 38 milliarder kroner.

Det ble et kraftig inntektsfall for Anders Opedal og Equinor i 2020. Selskapet gikk med nesten 50 milliarder kroner i minus, og bidro til at Stavanger-regionens næringsliv samlet gikk med underskudd.
Publisert: Publisert:

Det er Økonomisk Rapport 2020 fra Næringsforeningen som forteller hvor sterkt regionens næringsliv ble rammet da pandemien slo inn. Samtidig meldes det at optimismen før 2022 er større en noensinne.

Lavere inntekter

Samlet omsetning for regionens næringsliv fikk et dramatisk fall fra 1145 milliarder kroner i 2019 til 895 milliarder i 2020. Det er en nedgang på 22 prosent på ett år.

Inflasjonsjusterte tall viser at omsetningen i 2020 bare var 63 prosent av gjennomsnittet i årene 2008–2010.

– Dette er et resultat av de store tapene i energibransjen som følge av lave olje- og gasspriser, etterspørselssvikt, pandemi og store avskrivninger, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen for Stavanger-regionen til Aftenbladet/E24.

– Det merkelige er at selv med så røde tall har næringen opprettholdt aktiviteten og stort sett holdt folk i arbeid. Alt pekte mot massearbeidsledighet i leverandørindustrien fordi det ble varslet stopp i investeringer, men regjeringens skattepakke gjorde at de fleste klarte seg greit gjennom krisen.

Les på E24+

Oljetung Stavanger-region: Står for 25 prosent av overskuddet

Store deler av Stavanger-regionens næringsliv klarte seg godt gjennom 2020, men oljesektorens store inntektsfall gjør at verdiskapningen falt dramatisk. Her Næringslivets Hus i Stavanger sentrum.

Oljesektoren er fullstendig dominerende i regionens næringsliv, noe listen over de største selskapene tydelig viser (se tabell). Omsetningen utenom energibransjen var 275 milliarder kroner, og med 19 milliarder i driftsoverskudd. Energisektoren alene har altså en omsetning som er mer en dobbelt så høy som all annen næringsvirksomhet i regionen.

Flere gjorde det bra

Bak tallene for samlet omsetning og resultat i kriseåret skjuler det seg mange andre sannheter. Flere selskaper i regionen fikk både høyere omsetning og bedre resultater enn året før. Et eksempel er at regionens hotellbransje samlet fikk et bedre resultat i 2020 enn året før.

Også detaljhandelen, bilbransjen, informasjonsteknologi og landbruks- og matindustrien opplevde økt omsetning i 2020.

Ned fra pallen

Stavanger-regionen har i mange år vært landets mest lønnsomme storbyregion, selvsagt takket være oljeindustrien. Denne bransjens sterke fall i 2020 gjør at regionen mister førsteplassen, og ikke en gang havner på seierspallen.

Målt per innbygger var verdiskapningen 357.000 kroner i storbyregionen Stavanger (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Tilsvarende tall for Oslo var 950.000 kroner, Bergen 375.000 kroner og Trondheim 364.000 kroner.

Equinors toppsjef Anders Opedal måtte konstatere selskapet fikk tidenes største underskudd i 2020. Her er han på vei til Troll-feltet i Nordsjøen.

– Ja, i 2020 er vi dårlige sammenlignet med de andre storbyregionene, men les de siste fem utgavene av Økonomisk Rapport samlet, og se hvordan nettopp denne regionen over tid skaper verdier som ingen andre norske byer er i nærheten av, sier Harald Minge. - Selv om det svinger, er summen over tid uslåelig og næringslivet vårt er uten konkurranse Norges mest potente.

Optimismen blomstrer

Som kjent har det skjedd dramatiske endringer for oljeprisen og enda mer gassprisen dette året. Det betyr at neste års rapport kommer til å ha helt andre tall. Rapportens konjunkturbarometer viser da også det mest optimistiske næringslivet siden målingen startet i 2015.

Tallene for industrisektoren isolert viser at den klarte seg meget bra gjennom koronaåret. Regnskapene for i alt 733 bedrifter forteller om en samlet omsetning på 27,5 milliarder kroner, noe som er én milliard kroner mindre enn i 2019. Driftsresultatet mer enn doblet seg fra 1,1 milliarder kroner til 2,5 milliarder.

Også bygg og anleggssektoren opplevde litt lavere omsetning, men noe høyere driftsresultat.

Ved utgangen av oktober var det svært lav arbeidsledighet i regionen, på 2,2 prosent. Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i Stavanger-regionen gått opp 6,5 prosent det siste året.

Les også

SSB ser ny usikkerhet etter omikron, men begrenset negativ effekt

Publisert:

Her kan du lese mer om