Pareto Securities dømt til å betale millionerstatning til britisk bank

Meglerhuset må betale millionerstatning til den britiske banken Investec, ifølge en rykende fersk dom fra en ankesak i lagmannsretten.

Hovedeier i Pareto, Svein Støle.
Publisert:

Etter at meglerhuset ble frifunnet i tingretten, har Borgarting lagmannsrett nå snudd saken på hodet og dømt Pareto Securities til å betale 7,5 millioner dollar i erstatning til Investec Bank.

Beløpet tilsvarer med dagens kurs rundt 65 millioner kroner.

Bakgrunnen er at Investec i 2018 saksøkte Pareto Securities og to privatpersoner tilknyttet saken og krevde rundt 350 millioner kroner i erstatning for tap på utlån.

Flere frifunnet

Pareto Securities var tilrettelegger for transaksjonen som utlånet var en del av. Senere ble også et annet selskap i Pareto-systemet dratt inn i saken.

Lagmannsretten mener Pareto Securities er erstatningsansvarlig på grunnlag av arbeidsgiveransvar og at kravet til faktisk årsakssammenheng er oppfylt.

Beløpet landet på 7,5 millioner dollar, og ikke hele kravet, fordi et flertall av retten mener kravet til rettslig årsakssammenheng bare er oppfylt for deler av tapet til Investec.

Retten har frifunnet de to saksøkte personene og det andre selskapet i Pareto-systemet, fordi den mener det ikke foreligger noen ansvarsgrunnlag for noen av dem.

Investec må betale i alt drøye 8 millioner kroner i sakskostnader til de frikjente.

Investec ønsker ikke å kommentere saken og trenger tid til å gå gjennom dommen, opplyser advokat Hans Ingvald Stensholdt til E24.

Advokat Magnus Hellesylt i Wiersholm sier at de to personene er «godt fornøyde med at lagmannsretten har frifunnet dem begge og tilkjent sakskostnader, slik tingretten også gjorde.»

Advokat Henrik Hagberg i advokatfirmaet Thommessen sier at de er tilfreds med at lagmannsretten har frifunnet Pareto-selskapet og de to personene.

«Vi tar til etterretning at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, kom til at Pareto Securities skal betale en del av Investec Banks krav. Vi vil benytte tiden fremover til å studere dommen nærmere», skriver Hagberg videre.

Konkurs med milliardgjeld

Investec lånte ut i alt 38 millioner dollar til flere nystartede selskaper. Lånene var sikret med pant i skip som utførte tjenester for aktører i oljebransjen, i hovedsak i Brasil.

Like før lånene ble utbetalt, fikk ansatte i Pareto Securities opplysninger om at et brasiliansk selskap, som sto for den daglige driften av flere av skipene, hevdet å ha ubetalte krav utover det som var tidligere kjent.

Disse opplysningene ble ikke formidlet videre til långiver før lånet ble utbetalt.

Lagmannsretten kom frem til at kravet til årsakssammenheng var oppfylt fordi lånet mest sannsynlig ikke ville ha blitt utbetalt dersom långiver hadde mottatt den informasjonen som långiver hadde krav på å få.

Varada Marine gikk i 2017 konkurs med 1,6 milliarder kroner i gjeld.

Publisert: