Norgesgruppen-eier klager på «meningsløst» konkurransetiltak

Både Coop og Norgesgruppen-eier Johan Johannson mener Konkurransetilsynet går unødvendig og uforholdsmessig langt med nytt dagligvaretiltak. Begge har tatt saken til Konkurranseklagenemnda.

KLAGER: At investeringsselskapet Joh Johansson Invest skal bli omfattet av et dagligvaretiltak, er Norgesgruppen-toppen svært uenig i.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

I mars besluttet Konkurransetilsynet at dagligvaremarkedet trenger særegne regler for oppkjøp og sammenslåinger.

– Tilsynet har oppdaget at det har skjedd transaksjoner som kan ha hatt betydning for konkurransesituasjonen i markedet, uten at tilsynet er informert, sa konkurransedirektør Tina Søreide til E24.

Derfor ga de beskjed til dagligvarekjedene at fremover må de rapportere inn alle nye avtaler som inngås i konsernene de er del av.

Coop protesterer.

– Pålegget er ikke egnet til å oppnå formålet om å føre en effektiv
strukturkontroll i dagligvaremarkedet slik det nå er utformet, og er klart uforholdsmessig, skriver advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Coop i deres klage til Konkurranseklagenemnda.

Les også

Konkurransetilsynet kan slippe å påvise lovbrudd

«Meningsløs opplysningsplikt»

Men ikke bare rene dagligvarekjeder har fått Konkurransetilsynets vedtak i innboksen.

Tilsynet mener at opplysningsplikten også skal gjelde Joh Johannson Invest (JJI), investeringsselskapet til Johan Johansson. Han er største eier i Norgesgruppen, landets største handelshus.

Norgesgruppen eier dagligvarekjeder som Kiwi, Meny og Joker.

Joh Johansson Invest har ikke selv noen butikker, men leier ut noen av dets eiendommer til dagligvaredrift.

– Opplysningsplikten kan ikke gjelde Joh Johannson Invest-konsernet da dette ikke er involvert i dagligvarebransjen, skriver dagligvaretoppen i en e-post til Konkurransetilsynet, som E24 har fått innsyn i.

I en annen e-post beskriver han det som «meningsløs opplysningsplikt til Konkurransetilsynet (og samfunnet generelt)».

Også JJI har tatt saken til Konkurranseklagenemnda.

Les også

Høyeste prisvekst på over 33 år

Coop: Dramatisk og byrdefullt

Dagligvarekjedene har allerede en plikt til å rapportere oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer.

Det ferske vedtaket om utvidet opplysningsplikt medfører at selskapene må opplyse om fusjoner, oppkjøp og langvarige leiekontrakter i andre selskaper i samme konsern.

– Man kunne forvente at en slik dramatisk og byrdefull utvidelse var godt begrunnet fra tilsynets side. Det er den imidlertid ikke, skriver advokatfirmaet Ræder på vegne av JJI.

De skriver at utvidelsen synes dels å være begrunnet i at det har forekommet oppkjøp av betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet som tilsynet ikke har fått opplysninger om, og dels med at det er vanskelig å gi et klart pålegg om hvilke oppkjøp som tilsynet har behov for opplysninger om.

– Denne begrunnelsen er uholdbar, skriver Ræder.

Les på E24+

Fenriken: – Tydeligheten har dessverre fått et litt ufortjent rykte som «krass»

Mener tilsynet ikke vil høre

Både Coop og Johan Johannson Invest vektlegger at Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt til selskaper som i liten grad har noe med dagligvarebransjen å gjøre, eksempelvis Coops eiendomsselskap.

Coop har i tillegg lite til overs for tilsynets fremgangsmåte.

– Konkurransetilsynet har ikke på noe tidspunkt uttrykt interesse i å motta innspill fra Coop Norge om hvordan et informasjonspålegg kan utformes på en hensiktsmessig måte. Den manglende interessen i å utforme et formålstjenlig informasjonspålegg har vært fremtredende i en årrekke, skriver de i klagebrevet.

Denne beskrivelsen kjenner Konkurransetilsynet seg ikke igjen i.

– Tilsynet har funnet det nødvendig å utvide informasjonsplikten fordi vi mener at vi har behov for mer informasjon enn det den tidligere opplysningsplikten ga oss. Vi er overrasket over at dagligvareaktører reagerer på dette, svarer seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet.

Seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet.

– Tilsynet mener den utvidede opplysningsplikten er lite arbeidskrevende for aktørene, fordi det bare er snakk om å sende en e-post med overordnet informasjon. Men vi har også sagt at vi er åpen for endringer dersom denne utvidede informasjonsplikten viser seg å ikke være treffsikker nok.

Ressurskrevende

Ifølge Coop er opplysningsplikten langt mer ressurskrevende enn som så.

I klagebrevet skriver de at informasjonspålegget som de har vært underlagt de siste åtte årene allerede oppleves som svært arbeidskrevende.

Hvis opplysningsplikten blir ytterligere utvidet, mener Coop Norge at dette vil påføre vil dem unødvendige kostnader.

Det samme påpeker Johan Johannson Invest.

– Etterlevelse av pålegget i sin nåværende form vil være svært arbeidskrevende og virke urimelig tyngende for JJI, særlig sett i lys av at overtredelse er straffesanksjonert.

– Som et minimum må pålegget avgrenses til virksomheter som har direkte betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet, skriver Coop.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dagligvarebransjen
 2. Konkurransetilsynet
 3. Coop
 4. Johan Johannson
 5. Norgesgruppen

Flere artikler

 1. Historisk matmakt-enighet

 2. Dansker får kjøpe Hansa Borg - på visse betingelser

 3. Full forvirring om nytt konkurransetiltak

 4. Foodora om butikkjakt: – Har blitt utestengt av konkurrenter

 5. Dagligvare dro ned varehandelen