SMB-styret gir klarsignal til massesøksmål mot staten etter skjenkestopp

Jusprofessor ønsker et søksmål velkommen. Han tror det er en reell mulighet for å vinne frem, i alle fall om saken går hele veien til menneskerettighetsdomstolen.

IKKE FORNØYD MED SVAR: Administrerende direktør Jørund Rytman (til venstre) og styreleder Karl-Anders Grønland vil ta staten til retten.
Publisert:

På et ekstraordinært styremøte tirsdag ga SMB Norge-styret grønt lys til å gå videre med planene om massesøksmål mot staten.

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter etterlyste før jul å få se regjeringens beslutningsgrunnlag for å innføre nasjonal skjenkestopp.

Tirsdag formiddag fikk de svar. Det var ikke godt nok, mener SMB Norge.

– Styret stiller seg undrende til at regjeringen ikke har kunnet redegjøre bedre for beslutningsgrunnlaget før innføringen av et så inngripende tiltak, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

I det seks sider lange svaret, som E24 har sett, viser helseminister Ingvild Kjerkol til kongelige resolusjoner fra desember i fjor.

– Jeg synes det var skuffende. Det ble ikke dokumentert noen nye vurderinger, bare vist til det som allerede var kjent. Dette var dessverre slik jeg hadde fryktet, sier styreleder Karl-Anders Grønland til E24.

Organisasjonen vil nå gå videre med arbeidet med å vurdere hva slags muligheter det er for å saksøke staten for uforskyldt bortfall av inntekter.

Styreleder Karl-Anders Grønland i SMB Norge

Vil ha med NHO

Til NTB sier Rytman at dette er en prinsippsak organisasjonen vil forfølge uavhengig av om kranene åpnes opp igjen senere i uken.

– Jeg har også observert at NHO har vært i kontakt med sine juridiske rådgivere om dette, så jeg tenker det er naturlig å ta en prat med dem om vi kan gjøre dette sammen, sier han.

tillegg vil SMB Norge høre med andre organisasjoner og bedrifter om de vil bli med på søksmålet.

Når søksmålet eventuelt blir levert, er det for tidlig å si noe om.

– Jeg har fått fullmakt til å forfølge det juridiske videre, så sånn sett har vi kommet et steg videre. Men først må vi prate med våre advokater i morgen for å finlese det brevet vi fikk for noen timer siden. Ut fra det jeg og vår styreleder har lest, så kan vi ikke se at regjeringen fattet et lovlig vedtak og vurderte det forholdsmessig, sier Rytman.

Dersom søksmålet ender med at regjeringens vedtak blir erklært ugyldig, vil SMB Norge vurdere om de skal støtte bedrifter i å be om erstatning.

Benekter grunnlag for søksmål

Ett av SMB Norges spørsmål til regjeringen var om den kan kan si hva slags beslutninger den kan ta, som medfører økonomisk risiko for næringslivet, men som samtidig ikke stiller regjeringen økonomisk ansvarlig for konsekvensene.

Det er det ikke mulig å gi et generelt svar på, skriver Kjerkol, men hun fremholder at å innføre «nødvendige og lovlige smitteverntiltak i kombinasjon med rimelige kompensasjonsordninger, ikke gir grunnlag for slike krav».

Kjerkol skriver også at dersom ikke tiltaket om nasjonal skjenkestopp hadde blitt innført, ville det vært nødvendig å supplere tiltakspakken med andre tiltak med tilsvarende smitteverneffekt.

«Slike tiltak ville da ha rammet andre virksomheter eller andre deler av befolkningen», skriver hun.

Samtidig har FHI uttalt at de ikke kjenner nøyaktig effekt av full skjenkestopp.

Myndigheten har gjort en bred studie basert på tall fra store databaser, der effekten av hel og delvis skjenkestopp som ett av flere tiltak ble vurdert opp mot hverandre. I undersøkelsen var det ingen vesentlig forskjell i smittenedgang.

Får støtte fra jusprofessor

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen har den siste tiden vært en sterk kritiker av regjeringens manglende åpenhet om interne vurderinger.

Han mener SMB Norges mulige søksmål «helt klart ikke er grunnløst».

– Vi vet for lite om forholdsmessighetsvurderingene til å si noe annet. Det kan være det finnes kjempegrundige vurderinger vi bare ikke får se, men vi vet ingenting om det. Det er litt skandaløst, sier han.

Marthinussen sier at det er viktig at man får slike søksmål.

– Jeg tror det er sunt for rettsstaten og demokratiet.

– Kan SMB Norge vinne frem?

– Jeg tror det er en reell mulighet, i alle fall om man tar saken hele veien til menneskerettighetsdomstolen. Fordi den er ofte litt ekstra opptatt av reguleringer som er strengere ett sted enn i andre europeiske land. Og den fokuserer særlig på prosessen frem til beslutningen. Men det svaret vil vi jo i så fall ikke få før om kanskje fem år.

Endringer er ventet

Den nasjonale skjenkestoppen ble innført 15. desember som del av de nye tiltakene for å bremse omikronsmitten.

Tiltakene varer til fredag. Innen den tid skal regjeringen kunngjøre nye vurderinger og eventuelle endringer i tiltakene.

I et intervju med Dagbladet i helgen sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at «dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka».

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag til NRK at «hvis faglige råd sier det, så selvfølgelig».

NTB skrev søndag at de har sendt flere spørsmål til Helsedepartementet om de har mottatt faglig råd om skjenkestoppen. Svaret de fikk var at anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI offentliggjøres i forbindelse med at regjeringen fatter en beslutning.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om