Norgesgruppen presser på for å hindre regelendring

Stortinget vil ha nye regler for ulike innkjøpspriser til dagligvarekjedene. Norgesgruppen, som har de beste betingelsene, har levert nok en kritisk rapport til Næringsdepartementet. Nå skal de i møte med statssekretæren.

SKAL MØTE STATSSEKRETÆREN: Norgesgruppen-lobbyist Bård Gultvedt vil unngå forbud mot prisdiskriminering.
Publisert:

Før sommeren kom et flertall på Stortinget til enighet om å regulere dagligvarebransjen. De tror det kan gi lavere priser.

I vedtaket ber Stortinget regjeringen om å foreslå en forskrift om usaklige prisforskjeller i dagligvaremarkedet. Det har ikke kommet ennå.

Norgesgruppen, landets største handelshus, har de klart laveste innkjøpsprisene, slo Konkurransetilsynet fast i 2019.

I etterkant av stortingsvedtaket har dagligvaregigantens lobbyister meldt seg på overfor maktapparatet.

Les på E24+

Kjøpe bolig nå? NTNU-ekspert har et klart råd

– Ikke grunnlag for forskrift

I juli sendte Norgesgruppen-lobbyist Bård Gultvedt et 29 sider langt dokument til Næringsdepartementet.

Dette var en juridisk betenkning som Norgesgruppen, via advokatselskapet Wikborg Rein, hadde bestilt fra Oslo Economics.

«Hovedkonklusjonen i rapporten er at det ikke er grunnlag for å vedta en forskrift med det innholdet Stortinget ønsker», oppsummerer forfatteren, professor Ronny Gjendemsjø ved Universitetet i Bergen.

I august takket statssekretær Janicke Andreassen (Ap) ja til et møte med Norgesgruppen for å gå gjennom rapporten. Dette skal avholdes 5. september.

Norgesgruppen eier blant annet butikkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Statssekretær Janicke Andreassen (Ap) skal møte med Norgesgruppens utsendte i starten av september.

Etter planen vil deltakerne være Norgesgruppen-topp Gultvedt, rapportens forfatter Ronny Gjendemsjø og ansvarlig partner Jostein Skaar i Oslo Economics.

E24 har bedt kommunikasjonsavdelingen i departementet om en kommentar fra Andreassen om hva hun forventer å få ut av møtet, men uten å få svar.

Les på E24+

Dagligvaretilsynets første sjef vil finne ut om noen utnytter krisen til å bedre marginene sine

Håper å påvirke departementet

Bård Gultvedt, som har tittelen direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, sier til E24 at formålet med møtet er å følge opp stortingsvedtakene som ble fattet før sommeren.

– Det er naturlig at vi holder oss oppdatert i de ulike sakene. Dette er et ordinært kontaktmøte mellom departementet og oss som aktør i bransjen.

– Hva ønsker dere å oppnå ved å presentere rapporten?

– Vi håper at det vil bidra til en best mulig faglig vurdering av disse spørsmålene i departementet.

LANDETS STØRSTE: Norgesgruppen består av dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar, Nærbutikken og Joker. Til sammen har de 44 prosent av omsetningen i markedet.

– Frykter dere hva Stortingets instruks om å komme med en forskrift om innkjøpspriser vil resultere i?

– Vi mener at det er en risiko for at det kan sette i verk tiltak som kan føre til økte matvarepriser og gjøre det vanskeligere for oss å forhandle med leverandørene. Så det er viktig at politikerne og departementet gjør en best mulig jobb for å forhindre de mulige uheldige konsekvensene.

Les også

SSB vil ha matkvitteringen din – dagligvarekjeder protesterer

Stortinget vil ansvarliggjøre kjedene

Det siste året har debatten om ulike innkjøpspriser – eller prisdiskriminering – blusset opp igjen.

Politiske partier på begge sider mener at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet lider under nåværende forhold.

I vedtaket fra opposisjonsflertallet står det at dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig.

Stortinget ønsker at også kjedene skal stå ansvarlige for dette, selv om bevisbyrden skal ligge på leverandørene.

Betenkningen som er bestilt av Norgesgruppen problematiserer hvilken paragraf i konkurranseloven det er tenkt å hjemle endringene i.

Les også

Oda-sjefen hamrer løs på matvareleverandørene: – Mord på orientekspressen

Mener forbud kan gi høyere priser

Professor Ronny Gjendemsjø fremholder at den spesifikke bestemmelsen i konkurranseloven krever at dersom den skal brukes til å vedta en forskrift som griper inn i markedet, må det påvises konkurransebegrensende atferd.

Det er ikke gjort, skriver han, og påpeker at «nyere økonomisk litteratur tyder på at inngrep mot prisdiskriminering normalt resulterer i høyere priser».

Professor Ronny Gjendemsjø har skrevet rapport på oppdrag fra Norgesgruppen.

Gjendemsjø konkluderer at så lenge det ikke er faglig grunnlag for å si at ulike innkjøpsvilkår begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen, vil det ikke være grunnlag for å vedta en forskrift som griper inn mot atferden.

En forskrift slik som Stortinget har bedt om, vil være ugyldig, mener professoren.

«Videre konkluderer vi med at det vil være svært utfordrende å implementere en forskrift på en måte som ikke også rammer atferd som faktisk er konkurransefremmende», står det i rapporten.

Les også

Kommentar: Neppe noen dugnad fra Coop

Tre rapporter siden 2018

Da prisdiskriminering ble debattert for noen år siden, ble Næringsdepartementet bombardert av aktører i dagligvarebransjen som ville fortelle hva de mente om et potensielt forbud, skrev E24.

Det inkluderte to Norgesgruppen-finansierte rapporter som regjeringen fikk oversendt i 2018 og 2019.

Den første var signert Nils-Henrik M. von der Fehr og Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.

Den andre ble levert av Oslo Economics og var en analyse av sannsynlige konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering. Konklusjonen? Det vil trolig være negativt for kundene.

Næringsdepartementet kunne da også bekrefte til E24 at Norgesgruppen hadde hatt med seg konsulenter fra Oslo Economics i møter med Næringsdepartementet, der et forbud ble diskutert.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la tidlig i 2020 frem egne vurderinger om konsekvensene av et forbud mot prisdiskriminering. Også de kom til at det trolig vil bety høyere matpriser.

Noen måneder senere skrotet regjeringen ideen om forbud.

Publisert:
Gå til e24.no