Styreleder om Kina-hjelperens tidligere selskap:
– En katastrofal ødeleggelse av aksjonærverdi

I sitt siste brev til aksjonærene beskriver styrelederen i Kina-hjelperen Chris Rynnings tidligere selskap «en katastrofal ødeleggelse av aksjonærverdi», og hvor pengene gikk til «noen privilegerte få».

POSTBOKSADRESSE: Her, på den lille øya Isle of Man i Irskesjøen mellom England og Irland, har Origo Partners hatt sitt hovedkontor siden 2006. Men de ansatte har operert fra Beijing.

Foto: Karl Wig E24
Publisert:,

Situasjonen i den norske investoren Chris Rynnings tidligere selskap, Origo Partners, er fortsatt svært krevende.

Origo Partners er et kinesisk investeringsselskap, registrert på Isle of Man. Selskapet ble etablert av Rynning og notert på AIM-børsen i London i 2006.

Rynning ledet selskapet i nesten ti år. Under hans ledelse ble over 100 millioner dollar investert i selskaper registrert i skatteparadiser, de fleste på De britiske Jomfruøyer.

I fjor solgte selskapet investeringer med et tap på 300.000 dollar.

Investeringer for til sammen 6,7 millioner dollar ble skrevet ned til null.

Den verdijusterte egenkapitalen utgjør nå 6,3 millioner dollar, eller 0,018 dollar – 15 øre – per aksje, ned fra rundt 14,2 millioner dollar ved utgangen av 2017.

Selskapets nye styreleder, John Chapman, offentliggjorde søndag kveld årsrapporten for 2018 sammen med sitt brev til investorene.

Der skriver han om arbeidet den nye ledelsen har gjort med å forsøke og oppdrive og returnere verdier til investorene.

Chapman mener det som har skjedd i Origo er «en katastrofal ødeleggelse av aksjonærverdi».

«Av de omtrent 276 millioner dollar som selskapet fikk inn, er bare 6,3 millioner igjen, mesteparten i form av penger og noen investeringer omtalt over. Det har aldri blitt returnert kapital til aksjonærene.»

Chapman mener Origos investeringsportefølje er «verdiløs». Av de ni selskapene han lister opp, er det kun to som nå har positiv verdi.

Les historien om Kinahjelperen: Aksjonærene satset stort på selskapet til den profilerte Kina-investoren Chris Rynning – og tapte alt

Penger til noen «privilegerte få»

John Chapman ble hentet inn i Origo Partners i 2017 av selskapets største aksjonær, og gitt i oppdrag å rydde opp.

I sitt brev til aksjonærene skriver han nå at mye av det Origo gjorde «kom noen privilegerte få til gode, på bekostning av selskapets aksjonærerer».

Les også

Statseide Investinor ansatte Kina-hjelperen Chris Rynning – så gjorde fondet millioninvestering med selskapet hans

«Et tidligere styremedlems datter endte opp med en styreplass, og også en konsultasjonskontrakt. Faren til en av OALs hovedmenn endte opp i et forretningssamarbeid med Origo. En tidlig investor i selskapet, et svært London-basert hedgefond, betalte selskapet for research. Selskapet sendte disse pengene, med rabatt, videre til en ansatt i hedgefondet, som også viste seg å være daværende styreleders kone,» skriver Chapman.

Ifølge styrelederen ble det opprettet ikke-transparente datterselskaper i Origo hvor innsidere og familiemedlemmer hadde økonomiske interesser.

E24 har tidligere omtalt et av disse datterselskapene, China Commodities Absolute Return (CCF). Origo investerte totalt 6,8 millioner dollar i CCF, hvor Rynning og Origos daværende finansdirektør Niklas Ponnert var eiere.

Selskapet er registrert på Isle of Man, og dukker opp i Origos regnskaper første gang i 2009. Da oppgir Origo å ha en eierandel på 27,3 prosent.

I løpet av de neste årene øker Origos eierandel gradvis til 95,3 prosent i 2014.

Men av dokumenter E24 har fått tilgang til fremgår det at Rynning og Ponnert eide selskapet og satt i dets styre sammen med en tredje Origo-ansatt.

Nettstedet Offshore Leaks database, som samler lekkasjene fra Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers og Offshore Leaks, viser at det var Rynning og Ponnert som var aksjonærene i selskapet.

Rynning har tidligere avvist pengesummene overfor E24.

Pengeoverføringer til OAL

Chapman skriver at mesteparten av pengene aksjonærene spyttet inn ble spredt utover «sjokkerende dårlige investeringer, godtgjørelser betalt til OAL og andre, godtgjørelser betalt til tidligere styremedlemmer, godtgjørelser betalt til tidligere rådgiver, godtgjørelser betalt til advokater, godtgjørelser betalt til tidligere revisorer, og så videre.»

E24 har tidligere omtalt hvordan rådgivningsselskapet OAL (Origo Advisors Limited), fikk overført minst 10 millioner dollar i løpet av en tiårsperiode. Selskapet er registrert på De britiske Jomfruøyer, og var inntil nylig kontrollert av Rynning og finansdirektøren.

Rynning har overfor E24 avvist de store pengeoverføringene og at selskapet var i hans kontroll.

Han har samtidig vedkjent at han både var med å etablere selskapet og at han satt i dets styre.

Ikke-selvforklarende regnskapskategorier

Chapmans jobb med å forsøke og finne ut hvor pengene i Origo ble av, har blitt ytterligere vanskeliggjort ved at han ikke har fått tilgang til selskapets dokumenter og bankutskrifter, har han fortalt E24.

Chapman har gjentatte ganger forsøkt å få tak i dokumenter fra tidligere medlemmer av ledelsen, men har fått ulike forklaringer på hvorfor dokumentene ikke har vært tilgjengelige.

Les også

Forlot sjefsjobben i Origo – så trakk han firmakortet for hundretusener

Han har likevel en viss idé om hvor pengene ble av. Ved hjelp av regnskapsførere har Origos nye ledelse fått rekonstruert noen pengestrømmer.

Chapman kan derfor trekke følgende slutninger:

Rundt 70 millioner dollar ble investert, hvorav det meste senere er skrevet ned. Utgifter, som gikk til blant annet lønn til ansatte, lønn til styremedlemmer, diverse godtgjørelser og overføringer til rådgivningsselskapet OAL, utgjorde totalt 57 millioner dollar.

Men når disse postene er trukket fra, gjenstår rundt 19 millioner dollar som det er vanskelig å finne ut av hvor ble av, fordi de er «begravet i regnskapskategorier som ikke er selvforklarende», skriver Chapman.

Mener han blir feilaktig hengt ut

Chris Rynning har følgende kommentarer til årsrapporten fra Origo Partners med Chapmans styrelederbrev, og E24s sak:

«En konflikt har minst to sider.

Rynning blir feilaktig hengt ut av en hevngjerrig tidligere forretningsforbindelse, John Chapman, som har behov for en syndebukk. Origos årsrapport for 2018 er fylt med faktiske feil, og representerer styreleder John Chapmans spesielle syn på virkeligheten. Aksjonæren som oppnevnte Chapman til styremedlem, Brooks Macdonald, var på den tapende siden i flere rettssaker mot Origo. Chapman har nå vært styreformann i Origo i nærmere to år, uten nevneverdige resultater annet enn å henge ut tidligere styre og ledelse.

Den gang Rynning var daglig leder for over fem år siden, var alle ansettelser, kontrakter og investeringer vurdert og godkjent av børsmyndighetene, et uavhengig styre og revisorer uten kritiske merknader. Alle utbetalinger til OAL har vært lavere enn industristandarder for et team på over 16 ansatte.

Både Brooks Macdonald og Chapman selv stemte selv for avtalene med OAL, hvor det i avtalene klart fremgår at Rynning skulle få dekket utgifter han påtok seg for selskapet – selvfølgelig. Angående CFF-aksjene det refereres til hadde Rynning aldri noen økonomisk gevinst av disse, mens Origo mottok minst US$ 1.2 millioner dollar i aksjer og kontanter.

Chapmans anklager mangler rot i virkeligheten. Vi vil rettslig forfølge de tap dette påfører Rynning. Vi vil også vurdere hvilke muligheter vi har til å rette opp E24s villedende journalistikk blant annet gjennom f.eks. Pressens Faglige Utvalg.»

E24 har ettergått påstandene Rynning fremsetter om John Chapman. Amerikaneren ble nominert til styrelederoppdraget av storaksjonær Brooks Macdonald i Origo. Brooks Macdonald har tidligere saksøkt Origo – søksmål som endte med forlik i 2016. Chapman hadde imidlertid ikke noe med søksmålene å gjøre, har aldri vært ansatt i Brooks Macdonald, og begynte å jobbe med Origo først i 2017.

Chapman har tidligere sagt til E24 at han ble overrasket over å finne ut at Rynning hadde brukt Origos firmakort i årene etter at han ga seg som administrerende direktør, fordi han ikke har vært klar over at Rynning angivelig fortsatt hadde en rolle i selskapet.

På Rynnings kommentar om at han ikke har hatt noen resultater i løpet av to år som styreleder, sier Chapman nå at den nye ledelsen i det minste har klart å finne ut at «selskapet er så godt som verdiløst».

Chapman viser dessuten til at det kun var aksjonærene som kunne stemme for noen avtale.

Les også

Avbrøt samarbeid med Kina-hjelperens venturefond

Les også

Reagerer på E24-sak om Rynning og Investinor

Les også

Statens fond ansatte Kina-hjelperen. Så rakk de ut en hjelpende hånd til selskapet hans

Les også

– Mente vi kjente ham godt nok

Les også

Forlot sjefsjobben i Origo – så trakk han firmakortet for hundretusener

Her kan du lese mer om