ETTER 15 ÅRS KAMP: Ingen nåde fra Skatt Øst

Skatt Øst nekter å revurdere Hans Norums skjønnsligning fra 1994. Etaten viser til foreldelsesfristen, og slipper dermed å konfronteres med det som kan være grove feil fra ligningskontorets side.

KNUSENDE NEDERLAG: - Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få oppleve dette. Dette er en Kafka-prosess, sier Hans Norum (59) fra Råde i Østfold. Skatt Øst vil ikke se på gamle feil av hensyn til «harmoni i rettssystemet». Avgjørelsen kan ikke påklages. Støttespillere har nå reist 200 000 kroner til en mulig rettssak.

  • SIRI GEDDE-DAHL
Publisert:,

- Det er veldig trist at de gjør dette i stedet for å rydde opp, sukker Hans Norum.

Det 13 sider lange avslaget fra Skatt Øst er et voldsomt slag for ham. Det som trolig er grovt urettmessig skjønnsligning for ligningsåret 1994, og måten skatteetaten har håndtert saken hans på siden, har ødelagt Norums liv. Han ble fratatt levebrødet sitt.

Norum ble syk og uføretrygdet etter at kemneren slo ham personlig konkurs da han ikke maktet skattegjelden. Pr. i dag har den tidligere drosjesjåføren og travsentergründeren betalt over 1 millioner kroner i straffeskatt, og flere hundretusener står igjen.

Lukket døren
Etter mange års forgjeves kamp greide Norum for ett år siden å innlede en dialog med skatteetaten om revurdering av ligningene 1994–2000. Nå er døren smelt igjen: Skatt Øst vil ikke revurdere en eneste ligning, og spesielt ikke de som er eldre enn foreldelsesfristen på ti år.
I spesielle tilfeller har skatteetaten adgang til å revurdere mer enn ti år gamle ligninger. Striden det siste året har stått om Norums sak er spesiell nok. 1994-ligningen er viktig å få endret, fordi den er hovedårsaken til Norums økonomiske uføre.
Ifølge Skatt Øst er Norums sak ikke spesiell nok fordi det foreligger en rettskraftig tingrettsdom som bekrefter 1994-ligningen. Av hensyn til "harmoni i rettssystemet" mener Skatt Øst man ikke kan hjelpe Norum.

Rettsløs
- Man er helt rettsløs når skatteetaten begynner å herje. Dommen er feil. Ligningsetaten holdt tilbake vesentlige dokumenter, og Norum hadde ikke penger til å anke. Hvis det er mulig å gå rettens vei nå, er jeg villig til å bidra med 100000 kroner, sier revisor Bjørn R. Klock.
En annen støttespiller bidrar med like mye.
Klock kjente ikke Norum da han ble oppnevnt av Moss tingrett som borevisor etter den personlige konkursen i 2003. Bostyrer mente det var noe grunnleggende feil med ligningen som var årsak til konkursen. Det konkluderte da også Klock med.
Da bostyrer i 2004 tilskrev ligningskontoret og ba om et møte for å rette opp den feilaktige ligningen, ga en førstekonsulent ved Moss ligningskontor et skriftlig avslag med henvisning til den samme dommen som Skatt Øst nå bruker.
Førstekonsulenten er identisk med mannen som skjønnslignet Norum for 1994. At samme person som lignet også behandler klager, er i strid med forvaltningsloven. 1. februar 2009 ble Skatt Øst tilskrevet om dette forholdet. Skatt Øst har ikke besvart brevet.
Seniorrådgiver Bente Groven Syvertsen sier at Skatt Øst ikke vil kommentere saken.
Norum vurderer nå muligheten for søksmål mot skatteetaten.

Les også:

Les flere nyheter på E24

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Stanger mot Skatt Øst

  2. Foreldelsesfrist snudd på hodet

  3. Vil ha ny runde i rettenmot skattemyndighetene

  4. Annonsørinnhold

  5. Kan bli skjønnslignet: 30.000 med eget firma risikerer for mye skatt

  6. Berge Gerdt Larsen - staten: 3-0