«PÅFØRT FYSISKE OG PSYKISKE SKADER»: Her er polakkenes skrekkhverdag

Polakkene som jobbet for byggmester Harald Langemyhr fikk luselønn, jobbet lange dager og bodde flere på samme brakke.

Publisert:

I dag kom rapporten fra Arbeidstilsynet som konkluderer med at Byggmester Harald Langmyhr AS har brutt arbeidsmiljøloven i sin bruk av 100 polakker på norske byggeplasser.

I rapporten fremkommer det at hverdagen for polakkene var svært tøff. Faktisk så tøff at Arbeidstilsynet mener polakkene kan ha fått fysiske og psykiske skader.

Arbeidstilsynet ser så alvorlig på denne saken at de vurderer å politianmelde byggmesteren.

Slik var hverdagen for de polske arbeiderne:

  • Lange arbeidsdager

Polakkene jobbet opp mot 12 uker i strekk. De polske arbeiderne hadde arbeidsdager på over ti timer og arbeidsuker på opp mot 60 timers aktivt arbeid.

I snitt jobbet de 18 til 20 timer overtid i uken. Det groveste eksemplet Arbeidstilsynet fant var en arbeidstaker som arbeidet 26 og en halv time overtid.

Selv julaften måtte arbeiderne jobbe overtid. Ifølge arbeidsmiljøloven skal en ikke jobbe etter klokken tre på ettermiddagen, men flere arbeidere skal ha jobbet frem til klokken fire.

De lange arbeidsøktene var hverdagskost for polakkene og Arbeidstilsynet konkluderer med at mye tyder på at bruddene på arbeidtidsbestemmelsene har vart over tid. Bakgrunnen for dette er at ansettelseskontraktene er lagt opp til at arbeidstakerne skal jobbe overtid hver dag og mer enn ti timer per uke.

Arbeidstilsynet mener også at de lange og harde arbeidsøktene kan med stor sannsynlighet ha utsatt arbeiderne for fysiske og psykiske belastninger.

  • Luselønn

Månedslønnen for de polske arbeiderne var fra 19.979 til 25.760 i måneden. I tillegg til en lav grunnlønn fikk polakkene heller ikke betalt overtidstillegg for timene som de jobbet overtid.

Da Arbeidstilsynet sammenlignet timelister og lønnslipper så fant de ikke samsvar. Enkelte hadde ikke fått betalt for opptil 21,5 timer overtid i måneden.

  • Bodde i container

Polakkene bodde flere stykker sammen i små trange brakker. Når Arbeidstilsynet ankom byggeplassen på Økern 5. mars hadde de ansatte blitt informert av sjefene sine om å rydde ut senger fra boligcontainere, og kaste dem i en søppelcontainer.

De fikk opplyst at det var fire boligbrakker på byggeplassen, men fikk bare komme inn i en. I containeren de fikk tilgang til bodde det tre personer.

I Carl XVs gate i Tønsberg skal hele 70 til 80 polakker ha bodd i samme bolig. Her skal det ha bodd svært mange personer på hvert rom. Tre stykker måtte også bo i trappeoppgangen. Her fant Arbeidstilsynet tre senger.

I kjelleren skal det ha bodd åtte personer og det var ingen vinduer, ventilasjoner eller rømningsvei. I tillegg bodde det folk på loftet. I andre etasje i boligen var det kun ett toalett. Dette skal inntil 12 polakker ha måttet dele.

Sa ifra

Tilsutt ble det for mye for arbeiderne og i februar i år ble to annonyme brev fra arbeiderne sendt til Arbeidstilsynet. Det var bakgrunnen for at de alvorlige arbeidsforholdene ble avdekket.

Da Arbeidstilsynet ankom boligen var imidlertid 60 allerede sendt hjem av byggmesteren og de hadde fått beskjed om å rydde vekk senger.

Nå er byggmester Harald Langmyhr pålagt å rydde opp i disse graverende forholdene. Se påleggene fra Arbeidstilsynet i saken til høyre.

Til E24-forsiden.

Alt om polakk-skandalen:

  • Polakker grovt utnyttetTre polakker betaler 7500 kroner i måneden for en brakke på 10 kvadratmeter. De får langt under tarifflønn og jobber ofte 63 timers uke. Byggherre er Oslo kommune.
  • - Polakker er uten rettsvern Polakkene bygger Norge. Vi må skjerpe oss, mener kommentator Elin Ørjasæter.
  • Stanset ti ganger Arbeidstilsynet har stanset Harald Langemyhr fem ganger for brudd på arbeidsmiljøloven.
Publisert: