Får ikke fri til Edda

Schibsted har fått handlekraft gjennom Media Norge-etableringen. Da bør også andre medieaktører få spillerom, mener A-pressens konsernsjef.

Publisert:

Alliansene skifter. Mediebransjen står overfor store endringer i Norge, spår A-pressens Even Nordstrøm. Han etterlater liten tvil om at A-pressen også kan tenke seg større mediekjøp i Norge hvis lovendringer gjør dette aktuelt. Blant oppkjøpskandidatene og samarbeidspartnerne er uten tvil Edda Media og eventuelt Adresseavisen, selv om Nordstrøm blankt avviser å gå inn i konkrete spekulasjoner.
- Henger lovgiverne med i denne raske medieutviklingen - hva med loven om eierskap i mediene?
- Det fremstår som litt underlig at loven hindrer oss i å gjøre våre strukturelle tilpasninger etter at Klagenemnda nå har gitt Schibsted det nødvendige handlingsrommet man trenger i Media Norge-saken, sier Nordstrøm.
Hinder lokalt.

For både A-pressen og Edda Media stenger loven for at én og samme aviskonsern kan få en sterkere stilling i lokale avisdistrikter. Det er prinsippet om at minst tre medieaktører skal være til stede i hver region. Det sperrer også for en sammenslåing av et par av de mindre mediekonsernene som nå frykter at Schibsted får en for dominerende stilling i bransjen.
Even Nordstrøm fremla i går rekordtall for Norges nest største mediehus, etter Schibsted. Men det var situasjonen etter klarsignalet fra Klagenemnda for medieeierskap for den store avisfusjonen Media Norge tidligere denne uken som tok mye tid da den nokså ferske konsernsjefen møtte journalister i det overfylte møterommet i A-pressens lokaler i Rosenkrantz' gate i Oslo.

Rekord

Og A-pressens sjef etterlot liten tvil om at aviskonsernet har både økonomisk bæreevne og vilje til å vokse i Norge - hvis anledningen byr seg:
* Driftsmarginen i konsernet passerte i fjor 11 prosent. Det er rekord. Det er første år at eierandelen i TV 2 slår fullt inn i regnskapet.
* Annonsemarkedet for lokalavisene i A-pressen har vært meget sterkt, også i januar og februar.
* Nettstedene er i støpeskjeen, men en stor satsing i samarbeid med TV 2 (der A-pressen og Egmont er like store eiere) og Nettavisen er under oppseiling.
For noen år siden var posisjonene i den norske - og nordiske - mediebransjen nokså fastlåst i Norge. De tre-fire siste årene har Schibsted solgt seg ut av TV 2, men står bak det nye Media Norge. Orklas medievirksomhet er solgt til David Montgomerys Mecom og blitt til Edda.
- Og nå ser vi at Media Norge blir en meget sterk aktør i det norske markedet. Det kan ha betydning for at annonsører velger avis som sin kanal. Og sånn sett kan det forsterke papiravisenes stilling noe, sier Nordstrøm.

Flere saker på E24

Publisert: