Reduserte straffer i Røkke-saken

Båtmegler Erik Øye og fartygsinspektør Claes Pallin (i midten i bildet) får redusert sine straffer. Røkke selv droppet sin varslede anke.

Publisert:

Pallin og Øye ble fredag ettermiddag i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel, hvorav sju måneder er betinget.

Straffen er langt mildere enn de to ble idømt sommeren 2005. Da mente Oslo tingrett at Claes Pallin fortjente ett år og fire måneder (hvorav ett år betinget) fengsel, mens Øye fortjente ett år og to måneder (fire måneder betinget) fengsel.

Les også: Skulle slippe fengsel for å vitne mot Røkke

Røkke droppet

Etter at dommen falt i den svært mye omtalte båtsertifikatsaken - eller Røkke-saken - sommeren 2005, varslet samtlige fire av de dømte at vi ville anke straffeutmålingen.

Men i vår ble det klart at Kjell Inge Røkke trakk sin anke. Også Røkkes personlige assistent John Inge Valand - som stod tiltalt sammen med de tre andre - trakk sin anke.

Røkke ble dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 30 ubetinget. Valand ble dømt til 90 dagers betinget fengsel.

Les også: Røkke går i fengsel

- Det betyr ikke at Røkke mener han er skyldig etter tiltalen. Han mener fremdeles at dommen i tingretten er uriktig, men ser ingen mening i å møte i lagmannsretten og bare prosedere straffens lengde så lenge ikke skyldspørsmålet kommer opp til fornyet behandling, sa Røkkes forsvarer Ellen Holager Andenæs da det ble kjent at finansmannen ikke ville anke.

Kjøpte båtsertifikat

Pallin var sentral i saken mot Kjell Inge Røkke, der finansmannen ble dømt for korrupsjon i forbindelse med at han skaffet seg et båtsertifikat på ulovlig måte.

Pallin var ansatt som inspektør i de svenske sjøfartsmyndighetene, og retten kom frem til at Kjell Inge Røkke hadde betalt Pallin og Øye for å få båtsertfikatet uten å ta de nødvendige tester og prøver.

Øye var båtmegler, og stod som mellommann mellom Røkke og Pallin.

Taus Øye

I tingretten nektet Øye å forklare seg.

Under ankebehandlingen har han derimot tatt bladet fra munnen, og kom tidligere denne uken med en kraftsalve mot politet.

I sin forklaring i retten hevdet han at politiet tilbød ham å slippe fengsel mot at han vitnet mot Røkke.

Les også: Skulle slippe fengsel for å vitne mot Røkke

Han forklarte sin taushet i tingretten med at han gjennom etterforskningen av saken hadde mistet all tillit til politiet.

Publisert: