BRYNHILDSEN-SAKEN: Kaller Brynhildsens forsvarer desperat

Investor Arne Fredly beskriver Rune Brynhildsens (bildet) advokat i innsidesaken som desperat.

Publisert:

Bakgrunnen er at Brynhildsens advokat, Christian B. Hjort, har bedt Fredly om å vitne i tingretten, skriver Dagens Næringsliv.

Kjøpte aksjer samtidig

Rune Brynhildsen er sammen med flere andre personer tiltalt for innsidehandel i tre børsnoterte selskaper. Et av selskapene er Findexa. Årsaken til at Hjort ønsker et vitnemål fra Fredly i tingretten skal være at den profilerte investoren kjøpte aksjer på omtrent samme tidspunkt som flere av de tiltalte i saken.

- Det som har vært interessant for meg, er å vite beveggrunnene for handler i Findexa-aksjen, sier Hjort til Dagens Næringsliv.

Fredly viser på sin side til at han ikke har hørt noe om saken tidligere verken fra Oslo Børs, Kredittilsynet eller Økokrim.

- Derfor har jeg ingenting med saken å gjøre. Hadde de hatt interesse av det , ville de nok kontaktet meg. At en desperat advokat, Christian B. Hjort, unødvendig bringer inn mitt navn for å hjelpe sin egen klient, får stå for hans regning, sier Fredly til avisen.

Norges lengste innsidesak

Det var i november i fjor at Rune Brynhildsen ble tiltalt av Økokrim for å ha gitt videre innsideinformasjon om selskaper som han kjente godt i kraft av å være PR-rådgiver.

Selskapene det er snakk om er Findexa, Ignis og Via Travel. Økokrim mener Brynhildsen har gitt kurssensitiv informasjon eller tips videre til en bekjent, som så kjøpte aksjer i selskapene.

I tillegg skal sistnevnte ha gitt innsideinformasjon videre. Den samlede aksjekursgevinsten beløper seg til mellom 2 og 2,5 millioner kroner.

Oslo tingrett har satt av hele 40 dager til å behandle saken. Dermed blir det Norges lengste innsidesak.

Publisert: