Ap frykter Widerøe-katastrofe i blåblå regjering

Arbeiderpartiet frykter at et regjeringsskifte neste høst kan få alvorlige konsekvenser for flyselskapet Widerøe.

WIDERØE: Arbeiderpartiet tror valget kan påvirke Widerøes fremtid.
Publisert: Publisert:

Årsaken er at selskapet som SAS nå ønsker å selge, er svært avhengig av statlige midler. Ifølge Finansavisen utgjør anbudsruter for staten 40 prosent av selskapets inntekter. Tall fra Samferdselsdepartementet viser at støtten til selskapet har økt med 69 prosent fra 2006 til dagens 588 millioner kroner.

– Det er all grunn til å tro at Høyre og Frp vil legge opp til mer markedsstyrte luftfartstjenester, og det kan få konsekvenser for det norske kortbanenettet. Sannsynligvis vil en Høyre-/Frp-regjering redusere den statlige subsidieringen av ulønnsomme flyruter i distriktene, ruter som i hovedsak er trafikkert av Widerøe, skriver Aps Anne Marit Bjørnflaten, første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, i en epost til avisen.

Hun legger til at Frp i sitt program ønsker å oppheve Avinors monopol, noe som kan føre til at ulønnsomme flyplasser i distriktene legges ned, noe som igjen kan ramme Widerøe.

Frp på sin side mener at Widerøe i en ny regjering vil komme enda bedre ut enn i dagens situasjon, blant annet fordi Frp foreslår at det ikke skal tas ut utbytte i Avinor neste år.

– Dermed kan man bygge ut og ruste opp flere av flyplassene, blant annet på kortbanenettet. Samtidig kan det innebære at kostnadene som flyplassene må betale for tjenester de får fra Avinor, også kan reduseres, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud.

Han sier det vil være viktig for en Høyre-/Frp-regjering å sikre et godt rutetilbud og god regularitet på kortbanenettet.

Publisert:
Gå til e24.no