Norge eksporterte våpen og militært utstyr for over 3 milliarder kroner

Eksporten av våpen og militært utstyr har økt med fire prosent fra 2014 til 2015.

Utenriksminister Børge Brende (H).
Publisert: Publisert:

– Det er bred politisk enighet om at Norge skal ha en levedyktig forsvarsindustri. Det dreier seg om arbeidsplasser, egen forsvarsevne og en viktig industrisektor som er teknologidriver både innenfor militær og sivil sektor, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.

Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell ble lagt fram fredag. Av den fremkommer det at eksport av våpen og ammunisjon beløp seg til rundt 2,8 milliarder kroner og andre militære varer til 300 millioner kroner i 2015. I tillegg ble det utført flerbruksvarer, sivile varer til militært bruk, for rundt 312 millioner kroner.

I fjor ble det gitt 25 avslag på søknader om eksport.

– Samtidig er det klart at væpnede konflikter og sikkerhetstrusler i verden også utfordrer vår eksportkontroll. Regjeringen tar situasjon i slike utsatte områder meget alvorlig, og alle eksportsøknader blir vurdert grundig og individuelt, sier Brende.

Les også

LO Stat varsler streik i Avinor

Publisert: