Moelven Eidsvold Værk legges ned

Industribedriften legges ned etter å ha vært i drift i 349 år.

SVAKE RESULTATER: Moelven Eidsvold Værk AS leverte i 2018 et overskudd på 2,26 millioner kroner. Dette var første gang siden 2008 selskapet hadde levert et positivt årsresultat.

Moelven
Publisert:,

Styret i Moelven Eidsvold Værk AS har besluttet å legge ned bedriften. De 60 medarbeiderne i selskapet fikk beskjeden om nedleggelse på et allmøte mandag ettermiddag.

Eidsvold Værk er det eldste sagbruket og høvleriet i Moelven, med drift tilbake til 1670, ifølge Moelven Industriers nettsider. Det er Moelven Industrier som er eier av sagbruket.

Styreleder Bjarne Hønningstad i Moelven Eidsvold Værk AS sier til E24 at avgjørelsen ble tatt med tungt hjerte.

I august skrev E24 om inntektsbremsen for industriselskapet Moelven, og sjefen i selskapet pekte på usikkerheten i verdensøkonomien med handelskrig og brexit som årsaken.

– Situasjonen i Moelven har naturligvis også påvirket nedleggelsen, men hovedårsaken til at vi har valgt å legge ned bedriften på Eidsvoll Værk er at vi ser at det vil kreve betydelige investeringer for å få til en bærekraftig drift. Kostnadene blir for store i forhold til andre og mer langsiktige prosjekter, sier Hønningstad.

Les på E24+ (for abonnenter)

Les også: (+) Den enkle strategien bak Bill Gates' voksende formue

Varslet at man vurderte nedleggelse

De ansatte ble i slutten av august varslet om at styret vurderte den videre driften. Da ble det satt ned en arbeidsgruppe, som skulle se på hvilke muligheter det var for videre drift, uten betydelige investeringsmidler.

Denne rapporten ble lagt frem på styremøtet i dag.

Konklusjonen fra rapporten er at videre drift ikke kan forsvares, da man klarer å produsere de samme produktene til langt lavere kostnad ved andre kombianlegg i konsernet.

Selskapet opplyser at de nå vil gå i dialog med medarbeiderne og deres tillitsvalgte. Videre vil de bistå de som skal ut på arbeidsmarkedet, og se på muligheter for arbeid innad i Moelven-konsernet.

Gikk ni år på rad med underskudd

Moelven Eidsvold Værk AS leverte i 2018 et overskudd på 2,26 millioner kroner. Dette var første gang siden 2008 selskapet hadde levert et positivt årsresultat.

I perioden 2009 – 2017 hadde selskapet et samlet underskudd på 62,9 millioner kroner, viser regnskaper E24 har gjennomgått.

– Moelven investerte tungt i bedriften i perioden 2012 – 2014 uten at dette ga ønsket lønnsomhet. Skal vi oppnå en stabil og lønnsom drift over tid, må det betydelige investeringer til, sa Hønningstad i en uttalelse i august.

Les på E24+ (for abonnenter)

Full fart mot resesjon: Fem grafer som viser svikten i tysk økonomi

Les også:

Pressemelding fra selskapet
Les også

Inntektsbrems for Moelven – peker på brexit og handelskrig