Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe

Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig.

EKSLUSIVT: I Ladegaardsøen borettslag på Bygdøy kan bare eldre frimurere med lang nok fartstid i Frimurerordenen kjøpe leilighet.
 • Ola Alsberg
Publisert: Publisert:

To seniorleiligheter i Conrad Hemsens vei på Bygdøy i Oslo er lagt ut for salg gjennom åpne markedsplasser.

Men det er ikke hvem som helst som kvalifiserer til å flytte inn.

I salgsannonsene spesifiseres det at det kun er personer over 55 år som har vært medlem av Frimurerordenen i minimum fem år som får lov å kjøpe leilighetene.

– Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar.

– Plikt til omsorg for sine medlemmer var nettopp begrunnelsen både for etableringen av Frimurerhjemmene - og også senere for festekontrakten som i 1984 ble inngått med det som i dag er Ladegaardsøen Borettslag, fortsetter Lyngtveit - kjent for mange som en profilert advokat.

Kun menn kan være medlem av Frimurerordenen.

I 2016 var 17.265 norske menn medlem.

– Borettslaget ble startet for at frimurere og deres enker eller samboere skal ha et godt sted å bo når de blir eldre, sier Rolf Buøen, som selger en av leilighetene i borettslaget, etter sin avdøde far.

– Det er et hyggelig og sosialt miljø blant beboerne, med julebord og turer for de som ønsker.

DU MÅ GODKJENNES: I tråd med borettslagets vedtekter selges leilighetene kun til frimurere. Her fra salgsannonsene til en av leilighetene som ble lagt ut for salg på Bygdøy.

Boligtiltak for frimurere

Tomten borettslaget befinner seg på er eid av Frimurerhjemmene, et boligtiltak underlagt Frimurerordenen.

Ordenen har 75 leiligheter på den 31 mål store tomten på Bygdøy.

Frimurerhjemmene har vært i drift siden 1915. Ladegaardsøen borettslag, som har 36 leiligheter på tomten, ble opprettet i 1984.

– Ladegaardsøen Borettslag er et frittstående borettslag uten formelle bånd til Den Norske Frimurerorden ut over at Frimurerordenen er eier og bortfester av tomten som borettslagets bygninger er oppført på, skriver Lyngtveit.

Frimurerhjemmene på Bygdøy er en 31 mål eiendom med utleie- og borettslagsleiligheter tilknyttet Frimurerordenen.

Begrenset marked

At leilighetene er ute på «åpent» marked er det en grunn til, forklarer Buøen.

– Noen boliger i borettslaget går fort unna, mens andre tar det litt lenger tid med. De blir gjerne lagt ut på det åpne markedet når det ikke står noen klar til å ta over. På grunn av vilkårene for å kunne kjøpe i borettslaget er markedet mer begrenset og leilighetene blir gjerne priset noe lavere enn markedet for øvrig, sier han.

Leilighetene til salgs nå er på 64 og 65 kvadratmeter.

Den ene er til salgs med prisantydning 3,45 millioner kroner, mens Buøens leilighet ikke har fått ny prisantydning etter at den nylig ble pusset opp. Buøen sier et prisnivå rundt 3,6 millioner er vanlig i borettslaget, og at prisrekorden hittil er 4,75 millioner kroner.

Ladegaardsøen borettslag, tidligere Frimurerhjemmets borettslag, på Bygdøy består av sju lavhus oppført i 1983 og 1984 med tilsammen 36 enheter.

– Neppe ulovlig

Shorish Azari, jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet sier likestillings- og diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av alder på alle samfunnsområder.

– Ulike tilbud basert på ens alder er som et utgangspunkt å regne som diskriminering og derfor ulovlig, sier han - men legger til:

– Fra dette utgangspunktet finnes det unntak. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål er likevel tillatt. Som et eksempel på et saklig formål, nevner lovens forarbeider nettopp nedre aldersgrenser i seniorboliger dersom disse er spesielt tilpasset eldre beboeres behov. Det er vanskelig for oss å si om den aktuelle leiligheten er tilpasset eldre beboers behov, sier Azari.

Azari sier kravet om medlemskap i Frimurerordenen vil nok kunne oppleves som diskriminerende, men det vil neppe kunne anses som diskriminering etter lovverket.

– Det å gi fordeler til medlemmer av foreninger er i seg selv ikke ulovlig. I dette tilfellet er det snakk om en forening som kun er åpen for menn, men den aktuelle leiligheten kan også selges til enke eller gjenlevende samboer til et medlem, og bidrar sånn sett ikke til at kvinner stilles dårligere enn menn, sier han.

Les også

Coronakrisen ga boligprissmell: – Jeg håper jo det er mulig å gjøre et kupp nå

– Trolig greit

Også Norges Eiendomsmeglerforbund tror at praksisen er lovlig.

– Trolig er det greit, ettersom borettslaget i sin tid ble etablert for å skaffe medlemmer av frimurerorden bolig til boformål, og har vedtektsfestet dette, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror borettslagets kjøpevilkår er lovlig.

Borettslagsloven har et forbud mot diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn, religion, livssyn og alder.

– Utgangspunktet er slik vi forstår det at organisasjonen har etablert borettslaget for å skaffe medlemmene bolig, ikke for å omgå diskrimineringforbudet i borettslagsloven, sier Geving.

Erling O. Lyngtveit i Frimurerordenen viser til forarbeidene til borettslovene.

– Med referanse til lovens forarbeider anser jeg det ikke tvilsomt at borettslagets vedtekter er lovlige. De rammes ikke av borettslagslovens diskrimineringsforbud, skriver Lyngtveit.

Les også:

Les på E24+

De fikk solgt nok leiligheter til å starte byggingen midt i koronakrisen

Les også

Tror vårslippet kom i påsken: – Virker som mange sitter på gjerdet

Les også

Fant rottekadavre etter boligkjøp, men fikk ikke prisavslag

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bolig
 2. Boligmarkedet
 3. Frimurerlosjen
 4. Likestillings- og diskrimineringsombudet
 5. Diskriminering
 6. Carl O. Geving

Flere artikler

 1. Econ: 34 prosent nedgang i nyboligsalget

 2. Norges Bank, Finans Norge og Eiendomsmeglerforbundet slår alarm om hasteforslag fra regjeringen: «Kan få negative økonomiske konsekvenser for samfunnet»

 3. Tror boligmarkedet kjølner ytterligere

 4. Undersøkelse avslører økt usikkerhet i boligmarkedet

 5. Eiendomsmeglere i fersk undersøkelse: – Stabil og uendret interesse for boligkjøp