Handelskrigen rammer råvarepriser: – Usikkerhet slår fort ut hos oss

Smelteverket Finnfjord AS sier at usikkerheten fra handelskrigen mellom USA og Kina gjør at investeringer holdes tilbake. Det senker råvareprisene. 

UENDRET PRODUKSJON: Finnfjord AS merker lavere ferrosilisiumpriser på marginene de sitter igjen med. De har foreløpig ikke tenkt til å justere ned produksjonen, forteller administrerende direktør Geir Henning Wintervoll.
Publisert:

I skyggen av handelskrigen mellom USA og Kina, har prisene på en lang rekke råvarer falt. Smelteverkene som ligger spredt langt kysten i Norge er blant dem som merker at de nervøse markeder sender råvareprisene nedover.

Blant dem er ferrosilisium- og silikaprodusenten Finnfjord AS.

– Vi ser at handelskrigen har to effekter: Folk avventer beslutninger som innebærer bruk av penger, og eksporten vris mot andre land. Når USA innfører ganske høye tollsatser mot Kina, vil materialene som før gikk til USA nå gå til Europa, sier administrerende direktør Geir Henning Wintervoll.

Les på E24+

Bloomberg på lederplass: Stålsett deg for Trump-nedturen

Den månedlige snittprisen for ferrosilisium har falt fra 2.079 dollar per tonn da startskuddet for handelskrigen gikk i april 2018, til 1.124 dollar per tonn per juni, viser tall fra Damstahl.

Det kommer blant annet av at etterspørselen etter stål, hvor ferrosilisium er blant råvarene, har falt. Wintervoll sier at prisene samtidig lå på et høyt nivå, og at de sannsynligvis var modne for en korreksjon.

– Om du ser på tallene bak, så er det ikke noen kjempedramatikk i etterspørselen av stål. Etterspørselen er ikke altfor lav, selv om den er litt lavere, sier han.

Twitter-effekten

Tross bedre utsikter i markedet gjør Twitter-kontoen til den amerikanske presidenten at utviklingen for markedet er vanskelig å spå.

– Usikkerhet slår fort ut hos oss, som på fredag da Trump plutselig ble ekstremt aktiv på Twitter, sier han, og viser til presidentens varslede opptrappinger av handelskrigen.

Han sier at dette slår ut i psykologien i markedet, noe som i neste omgang gjør at investeringer holdes tilbake.

Les på E24+

Dette skjer med «Kina-aksjen» Elkem i handelskrigen

– Når mange forventer at prisene på ferrosilisium skal nedover, reduserer de ordrene til et minimum i påvente av at prisene skal enda mer ned.

Etter flere måneder med fall, har prisene på ferrosilisium vært stabile de siste ukene.

– Vi tror prisene har bunnet ut. Men du vet aldri helt før det går oppover. I tredjekvartal er aktiviteten vanligvis lav uansett, siden stålverkene tar sommerferie, noe som slår ut i lavere priser.

Grafen under viser at prisfallet for ferrosilisium (75 %) begynte i mars/april 2018, på samme tidspunkt som Donald Trump innførte de første straffetollsatsene mot Kina:

Holder produksjonen

Norsk eksport har blitt hjulpet av at kronekursen ligger på historisk svake nivåer. For Finnfjords del har den norske kronen mindre å si, forteller Wintervoll.

– Mesteparten av inntektene og 70 prosent av utgiftene våre er i utenlandsk valuta. Svak kronekurs er støttende for oss, men det er mindre viktig enn før, sier han.

Per nå har ikke Finnfjord tatt ned produksjonen for å møte lavere etterspørsel.

Les på E24+

Derfor faller kronen nå

– Vi ser at noen av konkurrentene våre har stoppet smelteovnene. Elkem stoppet blant annet en på Island. Men det er vanskelig å få oversikt over om det er markedets som styrer det, siden noen gjør nødvendige produksjonsstanser for å gjøre vedlikehold.

Finnfjord leverte i fjor sitt beste år noensinne, med en omsetning på en drøy milliard og et driftsresultat på 185 millioner kroner.

– Så langt i år ser det ikke like hyggelig ut som i fjor, men vi er vant til å være i en syklisk bransje. Det gjelder å ikke bli kjepphøy når det går godt eller helt nedstemt når det går dårligere, sier Wintervoll.

Svakt marked

Les på E24+

Børskommentar: Donald Trump styrer aksjemarkedet. Det kan ikke være bra.

Metall Bulletin skriver at prisene faller i Kina, og at prisene i Europa mot slutten av august har svekket seg igjen, etter en kort periode med oppgang. Prisfallet i Kina tilskriver de tilbakeslag i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og Kina, mens Europas løft fra et bedre amerikansk markedet er over.

De svake tidene for ferrosilisium speiler at industrisektoren verden rundt vakler og fallende etterspørsel etter stål.

Utsiktene for kinesisk stål- og jernmalm falt mandag, der prisene falt til sitt laveste nivå på over seks måneder, noe som speiler de dystre utsiktene i de globale finansmarkedene fra videre eskaleringer i handelskonflikten mellom USA og Kina, skriver Reuters.

Publisert:

Her kan du lese mer om