Nå kommer crowdfunding for alvor til Norge: Vil åpne kapitalslusene for små bedrifter

På kort tid har to nye aktører etablert seg med crowdfunding i Norge. De vil hjelpe små bedrifter, gründere og eiendomsutviklere som er for små til bankene bryr seg med å skaffe penger.

SA OPP JOBBEN: Kredittansvarlig Marius Borthen (fra venstre), daglig leder Geir Atle Bore, digital profileringsansvarlig Alexander Hagen Ghahremany og markedsføringsansvarlig Jørund Thomassen Gjesvik sa i år opp jobbene sine for å satse fullt på FundingPartner. Selskapet har totalt fem stykker og to programmere som er involvert.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Planen er å lansere tjenesten i løpet av høsten med fem lån til å begynne med, sier Geir Atle Bore, daglig leder i nystartede FundingPartner.

Selskapet har i år etablert seg omtrent samtidig med at et annet selskap kalt Kameo kom til Norge. Begge har det til felles at de skal tilby lån etter «crowdfunding»-metoden, og med summer som de tradisjonelle bankene ofte ikke tar seg bryet med, fordi det blir for smått.

– Vi kan formidle lån og sikre penger på konto hos bedriften så raskt som en uke. Det er det ingen bank som kan matche, sier sjefen i FundingPartner.

Mens Kameo primært låner ut til eiendomsprosjekter, ønsker gründerne bak FundingPartner å satse på å formidle lån til små og mellomstore norske bedrifter. Det er da snakk om lån fra en halv til 10 millioner kroner, mens Kameo går noe høyere.

Crowdfunding-lån til bedrifter åpner egentlig for noe nytt for både bedriften og investoren. For det første åpner det obligasjonsmarkedet for mindre investorer, ettersom obligasjonsmarkedet i dag ofte krever minsteskudd i millionklassen eller at man investerer gjennom fond. Med crowdfunding-tjenestene kan man investere så lite som en tusenlapp for å være med.

I tillegg åpner det muligheter for mindre bedrifter eller eiendomsutviklere. Lånene kan gå til alt fra generelle selskapslån til spesifikke investeringer eller satsinger som en bedrift trenger penger til eller et konkret eiendomsprosjekt, for eksempel.

Selve konseptet har tatt av en del steder i utlandet, blant annet i Storbritannia, men nå er det altså kommet til Norge. I Storbritannia har aktører som FundingCircle og Zopa bidratt til å skape et marked verdt milliarder av pund.

De to aktørene har kunnet etablere dette konseptet i Norge i kjølvannet av at Finanstilsynet etter en lengre periode har kommet med et eget regelverk for denne typen direkteinvesteringer. Kameo har allerede fått konsesjonene de trenger og er operative, mens FundingPartner har sin konsesjon under behandling per dags dato.

– Kan formidle lån på en uke

Hos nettstedene til Kameo og FundingPartner presenterer bedrifter frem seg selv, hvor mye penger de trenger og hva de skal bruke pengene til.

Som investor får du en kjapp oversikt over hva de vil låne, hvor mye penger som er hentet inn allerede, hvor lang løpetiden på lånet er og hvilken rente man får.

– Du kan si at vi vil formidle lån til alle de bedriftene som er ryggraden i norsk økonomi, men som veldig få har hørt om, ja kanskje bare i lokalmiljøet der de driver, sier Geir Atle Bore.

Han peker også på nye eller mindre IT-selskaper i vekst som et eksempel på bedrifter som kan slite med å få lån, rett og slett fordi de ikke har noe eiendom eller andre verdier å pantsette for et banklån, selv om selskapet har jevne inntekter.

– Det er jo også mange eksempler på at gründerne og eierne i slike selskaper låner huset «til pipa» for å gi et aksjonærlån eller bidra med egenkapital til bedriften. Det er heller ikke heldig, sier kredittansvarlig Marius Borthen i FundingPartner.

Avhengig av hvem som søker og om FundingPartner godkjenner søknaden, setter de en rente på mellom 5 og 20 prosent på lånet som formidles:

– Er renten lavere enn dette ville bedriften uansett få lån andre steder, og er den høyere er det så høy risiko at de ikke burde få låne, sier Borthen.

– Er det noen form for pant eller sikkerhet i disse lånene?

– Vi vil tilby begge deler, men det er viktig å få frem at bankene ofte har et rigid forhold til at lån enten er sikret eller usikret, blant annet på grunn av deres egne retningslinjer eller regelverket. Jeg vil si at vi også kan tilby semi-sikrede lån, sier Bore.

– Det er jo også viktig å se på teamet bak bedriften, og det er med i vår kredittvurdering. Poenget er jo å vurdere sjansen for at bedriften skulle ende med å ikke betjene lånet, fortsetter Borthen.

FundingPartner har inngått en avtale med Lindorff. Lån som ikke blir betjent blir sendt til inkassoselskapet med en gang, forklarer gründerne.

– Nedrent av søknader

Sebastian Martens Harung er Norgessjef i Kameo. Selskapet er allerede i Sverige og har nå åpnet dørene i Norge.

– Akkurat nå går det bra og vi har mye å gjøre. Vi har et bra tilsnitt av nye investorer, og siden lanseringen har vi blitt nedrent av lånesøknader til forskjellige prosjekter, forteller Harung.

Sebastian Martens Harung, daglig leder og medgründer i Kameo Norge

De aller fleste av lånene som er formidlet av Kameo er innenfor eiendom, og Norgessjefen forteller at de sier nei til mange av søknadene som kommer inn, rett og slett fordi kredittverdigheten er for dårlig. Ettersom selskapet akkurat åpnet i Norge er ingen av lånene ferdigstilt ennå, men i Sverige har seks stykker rukket å bli avsluttet.

– Så langt har vi ikke hatt noe mislighold i Sverige, sier Harung og forteller at de fleste lånene har en løpetid på rundt 12 måneder.

Kameo opererer også i et segment der bankene ofte er lite interessert, men selskapet er av og til oppe på nivåer der bankene mer tradisjonelt har dominert:

– Det største lånet vi har formidlet så langt er på 15 millioner, men vi har godkjent et lån i to runder med 22 millioner kroner hver, forteller han.

For eiendomsutviklere kan tjenesten være nyttig ettersom bankene krever et visst forhåndssalg før de låner ut penger, forklarer Harung.

– Ofte ser utvikleren at de kan få høyere priser eller at det er lettere å selge hvis de har en ferdig bolig å vise frem. Så kan de låne ut hos banken til resten av prosjektet, sier Kameo-sjefen.

– Hvordan er interessen fra mindre bedrifter utenom eiendomsbransjen?

– Interessen er der og vi får en del søknader, men ofte er det rett og slett for dårlig kredittverdighet eller for kort historikk sier Harung, og fortsetter:

– Vi har som policy at vi alltid skal gi sikrede lån, enten med pant i eiendom eller personlig kausjon fra eierne av bedriften.

For oppstartsbedriften Lunsj.no fikk de imidlertid på plass et lån ved å ta pant i selskapets utestående fordringer (fakturaer) hos deres kunder, forteller han.

Ber Ola Nordmann roe ned boliginvesteringene

Gründerne i FundingPartner mener disse mini-obligasjonene vil være et enkelt og transparent investeringsalternativ til å investere mer i eiendom, aksjer eller andre fond.

– Får vi dette til blir dette en fantastisk investeringsklasse, sier Borthen.

Han mener nordmenn har syltet ned altfor mye penger på sparekonto i bankene, der pengene for tiden mister verdi fordi rentenivået ofte er lavere enn inflasjonen.

– Setter man noen av pengene hos oss kan man regne med en rente på 7–8 prosent i året etter at man har justert for kostnader og trukket ut konkursrisiko, sammenlignet med så å si null prosent i banken, sier Borthen.

– Og skal du plassere penger et annet sted enn banken i ett års tid er aksjemarkedet innebærer det ganske mye risiko, sier Bore, og fortsetter:

– Vi er kommet i en litt farlig situasjon i Norge, for vi som nasjon er overinvestert i eiendom. Folk har gjerne både en leilighet nummer to og tre. Vi bør bli mye flinkere til å investere i næringslivet og spre risikoen vår, sier Bore.

– Og vi anbefaler alle våre investorer å gå inn i flere lån og ikke sette hele potten i ett lån hos oss, legger han til.

FundingPartner har per i dag ikke lov til å tilby en fondsløsning der man som investor får plassert pengene jevnt over alle lånene, så den spredningen må investoren sørge for selv. Gründerne skulle imidlertid gjerne sett at denne typen obligasjonsinvesteringer som de formidler også burde vært inkludert i regjeringens nye Aksjesparekonto-ordning.

Gründerne tror det kommer flere aktører enn dem selv og Kameo, og de ser heller ikke Kameo som en stor konkurrent i dag fordi de har en stor andel eiendomsrelaterte lån.

– Er det plass til mange flere aktører?

– Vi tror det er plass til flere, for dette er et kjempemarked. Vi bare håper det ikke kommer noen useriøse aktører inn og ødelegger ryktet for konseptet, sier Bore.

Etterlyser damene

Kameos Norgessjef har selv bakgrunn fra DNB Markets og sier han syns det er spennende at hele konseptet

– Jeg har jo jobbet i finans, men liker at dette er åpent for alle. Dette er ikke bare for de store eller de rike private investorene, som ofte får all oppmerksomheten hos bankene, sier han.

Han bemerker at svenskene i starten ofte er mer forsiktige og går inn med mindre beløp enn de norske. Samtidig kommer han med et lite hjertesukk:

– Dessverre er det for få kvinner blant investorene våre. De fleste investorene hos oss er yngre menn fra 35 år og oppover.

Les også

Foodora vokser kraftig – men øker underskuddet

Les også

Ivar Tollefsen kjøper eiendom i København for 1 milliard

Les også

– En ordning som vil bety mye, ikke minst for norske verft

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Finanstilsynet pålegger Kameo å stenge virksomheten

  2. Upopulær milliongrense for folkelån er på vei bort

  3. Svensk eiendomsmagnat satser 40 mill. på norske folkelån

  4. De vil revolusjonere lånemarkedet: Gikk mer enn 30 millioner i underskudd

  5. «Cowboyen» lanserte to lån ved lunsjtider – da han gikk av scenen var begge fulltegnet